Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Moderne menneske på historisk grund

Moderne menneske - F Bülow

Foto: Flemming Bülow

Bysbarnet Morten Nielsen skabte bronzeskulpturen Moderne menneske på historisk grund på Torvet i Frederikssund som et af de sidste arbejder i den første af hans to hovedepoker – som netop var den kraftfulde naturalisme med mennesket i centrum. Blandt samtidige arbejder kan nævnes Monument for Frihedsbevægelsens faldne på Christmas Møllers Plads i København. Siden gik han over til abstraktionen.

Morten Nielsens skulptur står midt i et anlæg med bassin, mure, trapper og beplantning som blev etableret i 1964-65 i anledning af det man da mente var Frederikssunds 300års købstadsjubilæum. Forskellige kilder er uenige om hvem der stod for torveanlægget. Nogle mener at Morten Nielsen selv stod for designet, andre tilskriver det arkitektfirmaet Mangor & Nagel i samarbejde med daværende stadsingeniør Ole Buhl.

Ved indvielsen af det nyindrettede torv og Morten Nielsens skulptur i forbindelse med Frederikssunds (forkerte) 300års købstadsjubilæum i juni 1965 var der både vand for neden og vand for oven. Foto fra Folkebladet for Frederikssund og Omegn. Læs den store avisreportage Store gaver til Frederikssund på byens 300års jubilæumsdag – udklippet er desværre udateret og uden angivelse af avis.

Skulpturen har gået under det folkelige navn Stævningsmanden, og den var sågar officielt blevet forsynet med en navneplade med dette navn. Det gjorde Morten Nielsen opmærksom på i forbindelse med en udstilling med ham som Frederikssund Kunstforening afholdt i 1995 for at fejre hans 75årsdag. Det blev blandt andet udtrykt i et interview i Frederiksborg Amts Avis dagen før hans fødselsdag den 28. september. Det reagerede borgmester Knud B. Christoffersen prompte på og gik som den gør-det-selv-mand han var, straks ud på torvet og skruede navnepladen af. Da Morten Nielsens fødselsdag dagen efter blev fejret i Langes Magasin (den faldt sammen med udstillingens sidste dag), overrakte borgmesteren ham navnepladen med det forkerte navn med besked om at en ny og korrekt navneplade var bestilt. Se Amtsavisens interview med Morten Nielsen dagen før hans fødselsdag – og avisens notits dagen efter med historien om navnepladen.

I 2014 lod Frederikssund Kommune statuen rense for års aflejringer af kalk og skidt. For arbejdet stod Bronzestøberiet A/S ved Leif Jensen. Afrensningen er sket med citronsyre, og efterfølgende er bronzen behandlet med voks. Før-billedet er af Flemming Bülow, efter-billedet er af Paw Holze Nielsen.

Moderne menneske UKID 1

Moderne menneske UKID 2

Foto: UKID

Koordinater 55.8397355, 12.060464

Kilder, link og litteratur

Skulpturen på Torvet er omtalt i en publikation i anledning af Frederikssunds 200års købstadsjubilæum i 2009.

KØS – Værker i det offentlige rum, UKID.

Lærte håndværket i sin fars stenhuggeri, omtale/interview i anledning af 75åsdagen, Birger Kristensen, Frederiksborg Amts Avis, 27. september 1995.

Skulptur skinner igen, Lokalavisen Frederikssund, 19. december 2014.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse