Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Nordhøj Omsorgscenter

Nordhøj Omsorgscenter i ligger ved hovedgaden i Skibby. Det er bygget i 1970 og siden moderniseret. Byggeriet er i tre etager med have, gårdmiljø og træningshave. Centret indeholder 50 plejeboliger samt træningscenter og café.

Adresse: Nordhøj 4

Olga Roed og Mindefonden

Bag en hel del både kunst- og andre donationer til Nordhøj Omsorgscenter står Olga Roeds Mindefond. Olga Kirstine Jensine Roed levede fra 1908 til 1992. På hendes 100års fødselsdag den 1. oktober 2008 blev hun fejret på Nordhøj med endnu en donation fra fonden – i form af en mekanisk, computerstyret plyssæl tilegnet demente beboere.

Se reportagen herom på Frederikssund Kommunes hjemmeside – blandt andet illustreret med denne lagkage med det ungdommelige portræt af Olga Roed.

Olga Roed på lagkage på 100års dagen

Olga Roeds Mindefond er skabt af hende selv med det formål at skabe glæde og adspredelse blandt ældre i Skibby-området. Olga Roed var ikke specielt formuende, og hun havde ingen høje indtægter, men hun levede meget, meget sparsommeligt. Selv kom hun stort set ingen steder. Men hendes mening med fonden var at give ældre skibonitter muligheder for oplevelser og for at komme ud.

Og sådan har fonden også været administreret med tilskud til rollatortræf, udflugter, musik og anden underholdning. Hvert år på Olga Roeds fødselsdag har man doneret større ting som kunstudsmykning til plejecentret Nordhøj og på et tidspunkt også en minibus.

Olga Roed som ung

Mindefondens formand Ebbe Thomsen beskriver her Olga Roeds liv og Mindefondens arbejde i anledning af 100års fødselsdagen:

Olga er født den 1. oktober 1908. Hun havde sin opvækst på egnen omkring Ferslev Mark hvor hendes far var beskæftiget med landbrug som fodermester, fåreavler og senere husmand. På et tidspunkt boede familien i det røde hus over for Lindegårdsparken lige udenfor Skibby på vejen mod Ferslev.

Huset eksisterer endnu, men den store stråtækte kampestenslade der lå lige ved siden af, nedbrændte i begyndelsen af 1970erne. I familien var der otte børn, men på grund af trange kår blev det yngste barn opvokset uden for hjemmet hos en barnløs farbror.

Olga gik i Ferslev skole indtil hun efter konfirmationen kom ud at tjene. I 1925 tjente hun således hos en ældre søster der boede i Sæby hvor hun syede for egnens gårdmandsfamilier. En dag havde gårdmandssønnen Rasmus et ærinde hos syersken i Sæby, og ved denne lejlighed blev den nu 17 år gamle Olga ‘headhunted’ som tjenestepige hos Rasmus’ forældre på fødegården Grønkærgård i Røgerup.

Den lille landsby Røgerup hvor Olga kom til at bo resten af sit liv, ligger mellem Skibby og Ferslev. Når man kører fra Skibby forbi Lindegårdsparken over Vejlemølle Å og op ad Nakkedamsbakken, kommer man til Røgerup som på det tidspunkt, hvor Olga kom til byen, bestod af fem gårde, et slagteri og tre huse.

Grønkærgård var en af to firelængede ‘tvillingegårde’ der blev bygget i midten af 1700-tallet. Den lå ned til gadekæret der endnu findes i noget reduceret størrelse bag en husrække langs Nakkedamsvej og det nuværende betonstøberi. På gården boede ungkarlen Rasmus og hans søster sammen med forældrene og en faster samt nogle karle.

Olga udfyldte det hårde job som pige på gården, det vil sige at hun malkede, vaskede, gjorde rent og lavede mad, og om eftermiddagen, når mændene sov til middag, og om aftenen broderede og syede hun sammen med de andre kvinder. Hun var arbejdsom, nøjsom og levede et tilbagetrukket liv uden mange muligheder for oplevelser uden for gårdens rammer.

Da Rasmus overtog gården efter forældrenes død i 1940, blev Olga hans husbestyrerinde. I påsken 1949 brændte de to tvillingegårde. Rasmus besluttede at trække sig tilbage som landmand, han solgte brandtomten og byggede et hus på Nakkedamsvej 95 hvor han og Olga skulle leve resten af deres dage.

Huset, det røde murstenshus, der ligger på venstre side af vejen når man kører ud af Røgerup mod Ferslev, var en stor omvæltning for Olga, hun fik nu badeværelse og to rigtige wc’er, hvilket var ganske ualmindeligt i Røgerup på den tid. I de følgende år var det karakteristisk at se Rasmus gå ture langs landevejen med sin stok og iført tophue strikket af Olga.

Olga så man ofte ligge på knæ i den sirlige og velholdte have i gang med at luge eller skrubbe havefliser eller i færd med at rive og skuffe. Olga levede stadig i skyggen af Rasmus. Hun var meget beskæftiget med håndarbejde, men da hun ikke selv fik børn, kunne hun ikke få dækket sit behov for at sy og strikke børnetøj.

Derfor købte Rasmus en dukke hun kunne sy og strikke til. Med tiden fik dukken en ret familiær status. Olga og Rasmus blev aldrig gift, og de sociale forskelle blev aldrig helt udvisket til trods for deres livslange samliv, men da Rasmus døde i 1977, havde han testamenteret huset til Olga.

Olga fortsatte sin meget nøjsomme levevis, og så længe helbredet tillod det, så man hende stadig i gang med at holde hus og have. Olga døde i 1992, 84 år gammel. De 67 år af sit liv boede hun i Røgerup i et tilsyneladende tilbagetrukket, isoleret liv med få oplevelser.

Olga efterlod sig ingen slægtninge som hun havde kontakt med, og selvom hun aldrig selv havde været på udflugter eller deltaget i selskabelighed eller brugt penge på at forsøde sin tilværelse, syntes hun at hendes penge efter hendes død skulle bruges til gavn for ældre i kommunen, så de kunne få nogle oplevelser.

Hun testamenterede alt hvad hun ejede til en fond hvor renterne skal bruges inden for ældreområdet i Skibby Kommune. Hvert år siden 1995 har Olgas’ fond på hendes fødselsdag den 1. oktober uddelt midler til gavn for ældre beboere i Skibby. Uddelingerne skal ikke ses som driftstilskud, men som en ekstra mulighed for at forsøde tilværelsen for de ældre.

Gennem årene har fonden ydet tilskud til musikarrangementer, fester og indkøb af video-film, kunst og udsmykning, samt tilskud til udflugter, ture og transporter af forskellige grupper beboere. 1999 støttede fonden indkøb af skulpturen Leve med fortiden af Allan Justesen (Jerry Adder).

I år 2000 gjorde fonden det muligt at Sundhedsafdelingen kunne erhverve en længe ønsket liftbus. Den har siden været flittigt benyttet og været en væsentlig forudsætning for oprettelsen af “det mobile daghjem” (dagtilbud for hjemmeboende med hukommelsesproblemer). I 2005 indkøbte fonden en nyere, mere tidssvarende liftbus til afløsning af den gamle bus.

Svage og demente ældre har herigennem fået brudt deres isolation og fået større mening og livskvalitet i hverdagen, ligesom de har kunnet genopfriske deres langtidshukommelse gennem ture til steder i nærområdet de har haft tilknytning til tidligere i deres liv, så de kunne genkalde tidligere, nu udviskede oplevelser.

Da plejehjemmet blev beriget med en hjemløs killing, sørgede fonden for dens driftsudgifter. Katten Viggo er siden afløst af katten Victoria.

Fonden støtter også det årlige rolator-træf hvor man kan få justeret og efterset sit køretøj samt afprøvet kørsel under vanskelige forhold på betryggende vis.

I forbindelse med indvielsen af nye plejeboliger i 2006 bidrog fonden med udsmykningen ved opstilling af fem granitskulpturer: Jerikorose vandkunst) og Rosamunde af Aase Frimodt Jensen samt Leguan, Rovfugl og Levitas af Erling Johannes Jensen.

I forbindelse med markeringen af Olgas 100-års fødselsdag donerer fonden en robotsæl til plejehjemmet. Sælen reagerer som et rigtigt kæledyr med veltilfredse lyde og rolige bevægelser, når den stryges med hårene og nusses. Tidligere erfaringer viser, at robotten tilsyneladende kan dæmpe aggressiv adfærd og stimulere sproget hos demente beboere.

Billeder

Fondsformand Ebbe Thomsen har også sammensat denne kavalkade af billeder af Olga Roed og Mindefondens donationer.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse