Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Parti af Færgelunden ved Jægerspris

Foto: Statens Museum for Kunst


Den unge danske landskabsmaler Frederik Krafts maleri fra Færgelunden er fra 1848 og hans hovedværk. Det viser hans evner for monumental landskabskomposition og sans for gengivelse af de enkelte naturformers karakteristika, ligesom lyset er gengivet med stor selvstændighed i iagttagelsen.

Olie på lærred, 72×90, Statens Museum for Kunst (Den Kongelige Maleri- og Skulptursamling)

I bogen Færgegaarden gennem fire hundrede aar, side 172, er maleriet gengivet, og der er i billedteksten anført stedbetegnelsen “Skovfogedstedet”. Også gengivet i bogen Jægerspris Slot og Kong Frederik den Syvendes Stiftelse, side 297, med en bemærkning om ‘skovfogedstedet’ som huset der ligger delvis skjult i bevoksningen.

https://da.wikipedia.org/wiki/Frederik_Krafthttps://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=569&wsektion=alle

Frederik Kraft

Færgelunden

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse