Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Poul Gernes

Poul Gernes - Åge Sørensen

Foto: Åge Sørensen.

Poul Gernes, 1925-1996, maler, grafiker og billedhugger, født og opvokset på Frederiksberg i København og kom i 1943 i lære som litograf. I 1965 bosatte Poul Gernes sig i Ekeröd i Skåne. Han blev i 1948 gift med Aase Seidler Gernes, 1927-2018, stoftrykker og tegner, som i lange perioder forsørgede familien (fire børn) og indgik som assistent for Poul nærmest i et kunstnerkollektiv.

Poul Gernes’ tidligste billeder var påvirket af J.F. Willumsen, Henri Matisse og neoimpressionisme. I 1948-49 vendte han sig mod et rent non-figurativt billedsprog, og hans debutbilleder på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1949 bygger på lineære motiver der krydser hverandre i vinkelrette forløb. Poul Gernes arbejdede i 1950erne blandt andet med prototyper til møbler og lamper. Omkring 1960 genoptog han maleriet med de lineært baserede kompositioner og koloristiske, søgende billeder der snart opløste sig i mere spontane, abstrakte former.

I 1961 dannede Poul Gernes sammen med Troels Andersen Den eksperimenterende kunstskole, Eks-skolen, hvor Poul Gernes blev den drivende kraft. Han udførte selv store collager af fundne genstande, skulpturer af jerntråd og relieffer af metalplader, trykte en serie store ætsninger og deltog i happenings med skolen som udgangspunkt. Skolen blev til et fælles atelier for blandt andre Egon Fischer, Peter Bonnén, Per Kirkeby og Bjørn Nørgaard der alle var stærkt inspireret af Poul Gernes.

I sit maleri skiftede han nu mellem enkle variationer af de geometriske grundformer eller bogstaver og materialeprægede eksperimenter med brug af collage eller direkte udstilling af objekter. Han ville omskabe rum med serier af billedelementer eller skulpturer, blandt andet med et lille formalfabet, og mange eksperimenter og halvstore projekter  gennem 1960erne kulminerede foreløbigt med en stærk, mangefarvet total-dekorationen af det ny amtssygehus i Herlev – som begyndte i 1968 og varede til 1976. Men så var sygehuset også blevet forsynet med 65 kilometer pink gulvliste for bare at nævne en lille ting i det store projekt.

Her brød han radikalt med mere psykologiske overvejelser om farvesætning, og arbejdet bestyrkede ham i den opfattelse at det ikke længere gav mening at bruge kunst til at skildre følelser og stemninger. Sin viden om farvens væsen og muligheder for at skabe rum kunne han bruge mere direkte, og i årene efter har han alene eller sammen med andre stået for farvesætning og materialevalg i mange forskellige bygninger. Ikonisk blev farvesætningen af Paladsteatret i København i 1989 som udløste en heftig debat. Poul Gernes har i artikler kritiseret moderne kunst og forfægtet en bredere opfattelse af kunst som noget der kan præge samfundet gennem udformningen af boliger og arbejdsmiljøer.

Efter Troels Andersen, Weilbachs Kunstnerleksikon.

Poul Gernes er repræsenteret på Metalskolen i Jørlunde.

Poul Gernes - Steen Møller Rasmussen

Foto: Steen Møller Rasmussen.

Kilder, link og litteratur

Hjemmeside for Poul Gernes med omtale af nogle af hans udsmykningsopgaver, en bibliografi og en grundig posthum biografi af Peter Michael Hornung (posthumt fordi Poul Gernes i levende live modsatte sig at blive biograferet).

Poul Gernes hos Kunstindeks Danmark, Weilbachs Kunstnerleksikon.

Poul Gernes hos Wikipedia.

Poul Gernes, Herlev Hospital, København, video på Youtube.com om ‘et af verdens største kunstværker’ og med interview af blandt andre den dengang lang- og ikke mindst sorthårede Poul Gernes.

Poul Gernes’ farvesætning af Herlev Hospital – et multifarvet hospital, en af Kulturarvsstyrelsens 1001 fortællinger, et netbaseret projekt fra 2000erne, Sidsel Kjærulff Rasmussen: 65 kilometer pink gulvliste, 10 kilometer specialtrykt gardinstof og 4.500 døre i 21 forskellige farver. Det er blot nogle af elementerne i Poul Gernes totaludsmykning på Herlev Hospital fra 1968-76. En udsmykning der breder sig fra forhallen til auditorierne og behandlingsafsnittet og hele vejen op igennem det 25 etager høje sengetårn. Farvesætningen af Herlev Hospital er Danmarks mest omfangsrige kunstneriske udsmykning, men det er ikke kun det store areal der er overvældende – også detaljeringsgraden: Selv stikkontakter, gelændere, skilte og ure er farvesat af Gernes.

Regeringsbunker – flotteste bunker i Nordsjælland, Poul Gernes brugte i 1990erne fire måneder på at udsmykke en bunker ved Gurre i Nordsjælland til beskyttelse af regering og regent. Billedserie på Berlingskes hjemmeside, 28. september 2013.

Kunst skulle mildne katastrofen, KØS har med hjælp fra Poul Gernes’ datter Ulrikka Gernes genskabt dele af udsmykningen i Gurrebunkeren, Frederiksborg Amts Avis, 16. marts 2015.

Længe leve Poul Gernes, anmeldelse af mindeudstillingen Blomster til Poul hos Galleri Bo Bjerregaard i København maj-juni 2015, Peter Michael Hornung, Politiken, 27. maj 2015.

Kvinden bag manden, om sammenhængen mellem Poul Gernes’ og hans hustru Aase Seidler Gernes’ kunst, Rune Gade, Information, 26. juni 2015.

Broget ko har mange pletter. Guide til Gernes’ udsmykninger 1970-2006, Finn Thybo Andersen, 432 sider med 599 illustrationer, Forlaget Space Poetry, 2016. Anmeldt af Kristian Handberg på Kunsten.nu den 18. november 2016.

Poul Gernes har det hele fra Aase, 90års fødselsdagsportræt af Aase Seidler Gernes, Emil Bergløv, Politiken, 25. juli 2017.

Et sent og stolt gennembrud, nekrolog over Aase Seidler Gernes, Peter Michael Hornung, Politiken, 10. august 2018.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse