Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Poul S. Christiansen

Selvportræt

Selvportræt – Foto: Wikipedia

Poul S. (Simon) Christiansen, 1855-1933, maler. Født i Hundevad, Rolfsted Sogn, død i København og begravet på Vestre Kirkegård. Forældre: Møllebygger Christian Poulsen og Maren Kirstine Johansdatter. Ugift.

Poul S. Christiansen var knap 30 år gammel da han i midten af 1880erne kom på Zahrtmanns Malerskole, hvor han fortsatte til 1905 som såkaldt formand, en slags inspektør, for at afdrage sin taknemmelighedsgæld til Zahrtmann. Dennes undervisning og krav til eleverne fandt god grobund hos ham. Den alvorlige, stærkt religiøse Poul S. Christiansen var en modsætning til læreren, men de havde den høje arbejdsmoral og glødende kærlighed til kunsten til fælles.

Poul S. C. mødte megen modgang, og kun ved Zahrtmanns mellemkomst kom han på Den frie Udstilling i 1895. Sit gennembrud fik han først på en retrospektiv udstilling i 1910. Hans grundtvigianske baggrund knyttede ham til de yngre, men kunstnerisk mere modne Joakim og Niels Skovgaard, samt til skolekammeraten Niels Larsen Stevns.

Det var også i 1910 at Poul S. Christiansen og tre malerkammerater en månedstid opholdt sig i et sommerhus i Tisvilde. Her malede han tre billeder hvoriblandt det store maleri Varm sommerdag i Tibirke Bakker med udsigt over Arresø som er blevet et af de mest kendte og elskede Tisvilde-billeder. Det er det med hyrden med stok og høj hat siddende på kanten af en kløft vor hans dyr græsser på skråningerne. Det måler 79×92 cm og hænger på Statens Museum for Kunst.

Varm sommerdag i Tibirke Bakker med udsigt over Arresø

I hans store, sene danske landskaber, der med rette betegnes klassiske og i slægt med værker af P.C. Skovgaard, skabte han en syntese af det danske landskab. Tilsvarende klassicisme ses i hans marine- og strandbilleder, skildret med fornem sans for søen og dens stadigt skiftende farver. Både i landskaberne og i de fine skildringer af mere beskedne motiver ses at han i sine bestræbelser for at udtrykke formen ved en præcis anvendelse af de koloristiske midler faktisk var på linje med Cézannes.

I 1955 – 100året for hans fødsel – arrangerer Frederikssund Kunstforening en mindeudstilling for Poul S. Christiansens i sammenhæng med foreningens efterårsudstilling med lokale kunstner.

Poul S. Christiansen: Køer på engene. Dyrnæs, 1917 i privat eje. 71×86 cm. En sort-hvid gengivelse skannet fra Henrik Bramsen, Det danske landskab og malerne med billedredaktion ved Else Lofthus – særtryk af Turistforeningen for Danmarks årbog 1957.

Kilder, link og litteratur

Kunstindeks Danmark.

Lokalhistoriker Annemette Aarøe skriver “Det var også i Nordskoven P.S. Christiansen malede og tegnede mange af sine dejlige billeder fra 1914-25.” Fra artiklen Træk af livet i Gerlev-Draaby Kommune fra 1844 til 2007 – en af ti kommunehistorier i anledning af Frederikssund købstadsjubilæum 2009 på Frederikssund.dk.

Gravsted

Foto: Gravsted.dk (hs)

Noter

Optrækkende uvejr ved Roskilde fjord, 1919-20, Brandts (Fyns Kunstmuseum).

Studie til Optrækkende uvejr ved Roskilde fjord, 1918-20, Statens Museum for Kunst.

Dyrnæs enge, akvarel, 1914, Statens Museum for Kunst.

Egetræer på marken. Dyrnæs, tegning, 1925, Statens Museum for Kunst.

Markvej med birke. Dyrnæs, maleri, 1925, AROS.

Skovinteriør i gråvejr med ræv. Dyrnæs, maleri, 1916, Vejlemuseerne.

Skovinteriør Dyrnæs, maleri, 1922, Fuglsang Kunstmuseum.

Sommerdag ved fjorden. Dyrnæs, maleri, 1924, Randers Kunstmuseum.

Stendysse i udkanten af skoven, Dyrnæs, maleri, 1919, Statens Museum for Kunst.

Kapsejlads på Roskilde fjord, maleri, 1925, Brandts (Fyns Kunstmuseum).

 

 

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse