Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Prospekt af Egnen om Jægerspris

Prosepkt af egnen om Jægerspris

Jens Juels maleri Prospekt af Egnen om Jægerspris fra 1781-82 er olie på lærred og måler 77×63 cm. Maleriet viser udsigten fra Færgelundens bakker – Tyras Høj – ned over landsbyen Neder Dråby, videre over Jægerspris og med Jægerspris Slot og Isefjord i det fjerne. Man ser slottets tårne rage op over parken, de åbne arealer hvor senere Jægersprislejren kommer til at ligge, og man skimter et par af mindestøtterne som Wiedevelt på den tid var ved at udføre og anbringe i parken og skoven omkring slottet.

Går man i dag op på Tyrashøj (nedefra ad Kignæsbakken eller oppefra fra Svanemosevej), kan man stadig komme til at stå hvor Jens Juel har malet billedet, og kan genkende meget af motivet. Af slottet kan man i dag kun se en vindfløj på et af tårnene rage op over træerne. (Ulf Rasmussen, 1986)

Maleriet befinder sig på Statens Museum for Kunst.

Gengivet i bogen Jægerspris Slot og Kong Frederik den Syvendes Stiftelse, side 203, med billedteksten: “Man ser røgen stige op fra skorstenene i den tæt sammenbyggede landsby Neder Dråby. Bag landsbyens smalle agre skimtes spirene på Jægerspris Slot med Isefjord som baggrund.” På side 253 er gengivet et foto fra begyndelsen af 1900-tallet visende omtrent samme udsigt før byudviklingen i Jægerspris tog fart.

I bogen Færgegaarden gennem fire hundrede aar, side 147, er billedet brugt som illustration i form af en gengivelse af et stik (en stregætsning) som også befinder sig også på Statens Museum for Kunst – Kobberstiksamlingen. Det er udført af Frederik Bradt og med denne påskrift: Ejeren – Hans Kongelige Højhed Arveprindsen – i dybeste underdanighed tilegnet af Frederik Bradt. I nederste venstre hjørne står der J. Juel pinxit (har malet det – forkortet) og i nederste højre hjørne F. Bradt skuplsit (har malet det – forkortet). På dette stik kan man lettere se detaljerne. Fx to af Wiedevelts mindestøtter , dyr og folk på markerne nedenfor landsbyen og – men det kræver en forstørrelse – skibene ude på Jægerspris Bugt (Isefjord). Her gengivet fra museets hjemmeside.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse