Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Roskilde Fjord

Bygger Bro Erik V Jensen

Kronprins Frederiks Bro – foto: Erik V. Jensen

Roskilde Fjord blev efter kommunesammenlægningen i 2008 (Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup) en slags ‘samlingspunkt’ for den ny Frederikssund Kommune.

Interessen for fjorden* gælder i denne sammenhæng den betydning lyset ved vandet har haft for malerkunsten. Gennem de sidste et-to hundrede år har lyset tiltrukket malere, ja flere har af den grund bosat sig i området. Det er måske ikke en aktuel strømning her i redaktionsåret (2014), men aftenskoler tilbyder stadig kurser hvor der søges inspiration i de skiftende belysninger ved fjorden.

* Det samme gælder i øvrigt Isefjord.

Et eksempel på en kunstner der ‘søger lyset’, er Niels Nielsen som fortrinsvis beskæftigede sig med det naturalistiske landskabsmaleri, og som skildrede de nære omgivelser omkring sine boliger ved Roskilde Fjord og på Skagen. “Landskaber og mariner, i gråvejr og i solskin, om sommeren og om vinteren, malede han i et enkelt og lyrisk billedsprog med en fin sans for lysets skiftende toner året rundt,” skriver Kunstindeks Danmark / Weilbachs Kunstnerleksikon.

Roskilde Fjords natur m.m. kan studeres på denne portal.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse