Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Thorvald Larsen

Thorvald Larsen

(Peter) Thorvald (Kristiansen) Larsen, maler, 1881-1947, født 31. januar 1881 i Odense som søn af tjenestekarl, senere restauratør og hotelejer Peter Christian Larsen og Jørgine Maria Sabine Kristiansen. Gift 1907 i København med Ellen Nielsine Dorthea Nielsen (født 12. november 1878 i København som datter af fuldmægtig Peter Nielsen og Sophie Nicklassen, død 22. marts 1946 i Veksø). Død 30. maj 1947 i Frederikssund, begravet på Veksø Kirkegård. Han begyndte som malersvend, gik på teknisk skole og blev senere uddannet på Kunstakademiet i København.

I 1918 flyttede familien til Veksø hvor Thorvald Larsen købte huset Kildebakken ved Løje Sø mellem Veksø og Hove. Det var et husmandssted, og den lille jordlod blev grundlaget for familiens videre eksistens. Han dyrkede sin have og samlede svampe, havde i mange år biavl og hønseopdræt, holdt gæs og grise og fiskede i søen.

De fleste af hans motiver er hentet fra egnen omkring Veksø og Stenløse. Han var inspireret af L.A. Ring og og skildrede som denne fortrinsvis de gråtonede naturstemninger i og omkring de ydmyge landsbymiljøer. Han fangede det karakteristiske ved egnens natur, bakkernes store linjer. Han malede udendørs i al slags vejr, også om vinteren, og malerierne viser årstidernes skiftende indflydelse på farver og former i landskabet. Han opnåede stor anerkendelse for disse friske, naturalistiske billeder. Fra egnens forskellige bysamfund malede han også nogle stemningsbilleder der har en vis historisk værdi.

Povl Larsen ved sit staffeli, foto Egedal Leksikon.

Thorvald Larsen tilhørte kunstnerkredsen Værløse-skolen, men lokalt havde han ikke nogen stor omgangskreds; allerede det at han holdt Land og Folk, var nok til at egnens bønder omgikkes ham med en vis forsigtighed. Men alle kunne forstå hans billeder, og i de senere år solgte han jævnligt til lokale til bryllups- og sølvbryllupsgaver.

Da hans hustru døde i marts 1946, mistede han sit holdepunkt i tilværelsen. Han døde året efter og blev begravet på Veksø Kirkegård. Til gravstenen skrev hans ven, forfatteren Martin Andersen Nexø:

“Saa mangen søgte kun Fest og Særdag;
du Skønheden fandt i den dagligste Hverdag.
Og ingen gav mere end den, der fandt
en Verden af Liv paa en Grøftekant.”

Thorvald Larsen debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1905 og udstillede på Charlottenborg hvert år fra 1913 til 1947. På Skibstedgård i Veksø blev der i 1971 vist en mindeudstilling, og efteråret 1997 blev han hædret med en stor udstilling på Plejehjemmet Damgårdsparken, Stenløse. Flere af hans billeder var med på udstillingen De fire årstider på Munkeruphus i 2002. Han er blandt andet repræsenteret på Fyns Kunstmuseum med maleriet Gråvejr. Motiv fra landevejen (1921), men de fleste af hans malerier er i privateje. I årene 1910-18 var han ansat hos Bing & Grøndahl hvor han malede signerede landskabs- og marinemotiver på vaser. Han modtog Bindesbøll Medaljen 1940.

I 2014 har en kreds af borgere fra Veksø og omegn dannet Thorvald Larsen Selskabet med det formål at samle og bevare værker af kunstneren – og lejlighedsvis udstille dem således som det skete i forbindelse med selskabets stiftende generalforsamling. Her udstilledes 50 værker, de 40 med motiver fra egnen og resten fra hans yngre dage hvor han også malede andre steder.

Grundlaget for selskabets beholdning af Thorvald Larsen-værker er en gave på 60 værker. en del af en samling skænket ved selskabets stiftelse af den 71årige Poul Andersen fra Græsted. Poul Andersen er født i Søsum, han var kirkemaler og i sine unge dage i flere år mestersvend hos Thorvald Larsens søn Povl Larsen som drev malerforretning fra faderens tidligere husmandssted. Her fattede Poul Andersen interesse for Thorvald Larsens kunst som han siden 1970erne har opkøbt og samlet i et anseeligt omfang.

I april 2016 har interessegruppen Veksøs Aktiver afholdt sin årlige forårsvandring, denne gang i Thorvald Larsens fodspor for at se nogle af de steder hvor han malede, og sammenligne hans malerier med hvordan stederne ser ud i dag. Den fire timer lange tur gik fra Hovevejens viadukt under jernbanen mod syd forbi begyndelsen af Løjesøvej og Slottet til Holmevej og videre over Værebro Å og lidt op ad bakken på den anden side. Retur ad Holmevej til åen og på dennes østside til Løje Sø, rundt om Ræveskoven og langs sydsiden af jernbanen og tilbage til kroen ad Slotsgyden.

I september 2018 arrangerede Thorvald Larsen Selskabet i samarbejde med Dansk jernbane-Klub lysbilledforedraget Jernbanen som motiv for landskabsmalerier hvor Thorvald Larsen-malerier blev vist sammen med fotos af de nutidige forhold på jernbanen.

Gravsted for Thorvald og Povl Larsen

Thorvald Larsen er begravet på Veksø Kirkegård hvor også senere hans søn Povl Larsen er begravet. Foto: Gravsted.dk (ras).

Værker af Thorvald Larsen i Frederikssund

På Frederikssund Rådhus findes disse malerier, foto Flemming Bülow:

Et fjordmotiv.

147965576865901200_resized

Frederikssund Havn med møllen, 1927.

 

Pontonbroen, 1927.

Andre værker af Thorvald Larsen med Frederikssund-motiver

Båd på kaj ved Frederikssund, 1927, 46 x 61 cm, et blandt fem Thorvald Larsen-malerier fundet til salg i onlinebutikken Salud.dk, pris 5200 kroner.

Båd på kaj ved Frederikssund Thorvald Larsen

Roskilde Fjord ved Frederikssund. 1927. Tilhører Thorvald Larsen Selskabet.

Udsigt fra Kronprins Frederiks Bro mod Frederikssund. 1938. Privateje. Findes på Thorvakld Larsen Selskabets hjemmeside.

Kilder, link og litteratur

Thorvald Larsen Selskabets hjemmeside.

Thorvald Larsen malerier skal blive i Veksø, Frederiksborg Amts Avis, 16. oktober 2014.

Nyt selskab for landskabsmaler, Egedal Nyt, 16. oktober 2014.

Lokale kunstværker skal blive i lokalområdet, Frederiksborg Amts Avis, 20. oktober 2014.

Nyt selskab vil passe på malerier, Egedal Nyt, 22. oktober 2014.

Fem Thorvald Larsen-malerier til salg, online-butikken Salud.dk, 11. oktober 2014.

Weilbachs Kunstnerleksikon.

Lokalavisen 7. oktober 1997 og 14. oktober 1997.

Frederiksborg Amts Avis 18. marts 1971.

Land og Folk 9. juni 1947, nekrolog af Martin Andersen Nexø.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse