Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Tommy Storkholm

Tommy Storkholm, 1925-2000, autodidakt maler og grafiker, debuterede i 1954.

Tommy Storkholm betragtede maleriet som en måde at udtrykke det sproget ikke kunne. ikke kan indfange – både de tragiske perspektiver i tilværelsen og forløsningens sjældne øjeblikke. I 1960- og 1970erne varierer han sit udtryksmættede og originale symbolsprog med indtryk fra sine mange rejser. I 1980erne bliver hans billedkunstneriske tolkninger perspektiveret med elementer fra historien eller fremmede kulturer.

I 1977 skabte Tommy Storkholm med Ritt Bjerregaard som den første model et nybrud i dansk portrætkunst. De billedtegn og andet der hidtil havde visualiseret hans tolkning af tilværelsen, brugte han nu til at vise sin opfattelse af modellens karakter og dennes betydning for kultur og samfund.

Værker af Tommy Storkholm i Frederikssund

Malerierne Maskespil I og Maskespil III. Befinder sig på Frederikssund Rådhus. Foto Flemming Bülow.

maskespil-i

maskespil-iii

Kilder, link og litteratur

Tommy Storkholm i Kunstindeks Danmark (Weilbachs Kunstnerleksikon).

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse