Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Udsigt fra Flaghøjen til Jægerspris Færgegaard

Udsigt fra Flaghøjen til Jægerspris Færgegaard

Maleriet fra 1809 er en akvarel af tysk-schweziske Johannes Senn (1780-1861) som ernærede sig som maler og kobberstikker. Han opholdt sig i Danmark 1804-1819 og er kendt for sine kolorerede afbildninger af lokale klædedragter.

Maleriets scene er sat på Flaghøjen på Frederikssund-siden lidt syd for færgestedet. Det viser en gruppe bestående af medlemmer af færgemand Hans Christian Knudsens familie sammen med medlemmer af familien Lange, en slægt af frederikssundske købmænd og næringsdrivende.

I notater til maleriet antages personerne fra venstre at være toldinspektør Lauge Severin Fanøe, Marie Margrethe Fanøe (født Lange), Frederikke Lange (født Hellesen), færgemand og kgl. skuespiller Hans Christian Knudsen, Sophie Frederikke Lange (født Knudsen), drengen Hans Rasmus Lange, farver Jørgen Hansen Lange og højesteretsadvokat Rasmus Hansen Lange.

Billedet formodes at være skænket Hans Christian Knudsen i anledningen af datteren Sophie Frederikkes forlovelse i 1809 med Frederikssund-farveren Jørgen Hansen Lange. Papirets vandmærke er dateret 1808.

Originalen er i privateje hos slægtninge til Lange-familien – i 1962 direktør Torben Holck Colding.

Gengivet i bogen Færgegaarden gennem fire hundrede aar, side 198, i form af det her viste stik og med teksten: “Familierne Knudsen og Lange paa Flaghøjen syd for Bi-lidt med udsigt til færgeløbet, Færgegaarden og Lundeskoven”, og på side 220 som en sort-hvid affotografering (med et udsnit gengivet side 232). Ligeledes gengivet sort-hvid i bogen Jægerspris Slot og Kong Frederik den Syvendes Stiftelse, side 231.

Maleriet indgår i en publikation om Frederikssunds 200-års jubilæum som købstad i 2009:

https://www.kgl.frederikssund.dk/content/dk/kultur_fritid/regentbesog_i_frederikssund/200-ars_kobstadsjubilaum/historien

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse