Valhal

Lidt om huset
Valhal er beliggende lige over for Frederikssund Hallerne, ved indgangen til hele vikingeområdet med friluftscenen og vikingebopladsen.

Bygningen i deres nuværende form er opført i 1980.

Valhal danner naturligvis ramme om Vikingetaflet, der spilles i forlængelse af Vikingespillet hvert år fra medio juni til primo juli. Uden for vikingesæsonen bruges huser imidlertid som kulturhus, og er her ramme for bl.a. Visefestival, rockkoncerter og meget andet.


Vilkår for at låne huset
Foreninger hjemhørende i Frederikssund kommune kan vederlagsfrit låne lokalerne. Booking foregår hos Kultur- og Fritidsafdelingen, Frederikssund kommune. Ansøgningen skal være skriftlig på ansøgningsskema.

Huset kan kun lånes af lokale foreninger og klubber til enkeltarrangementer af én eller flere dages varighed.

Om de nærmere vilkår for reservation – se nedenfor under “Praktiske oplysninger”.


Huset lokaler

Salen
Bygningen indeholder stort set kun ét lokale. Det er salen, der til gengæld er pænt stor.

Salen må i alt rumme 150 personer. Dog op til 300 hvis der indhentes tilladelse fra brandmyndighederne.

Der er kun stole til 75 personer.

En del af salen er den faste scene, der er bygget ind i lokalet. Der kan etableres bagscenerum, vha. gardin.
I loftssiden af salen er der etableret lyd-/lysrum over for scenen. Der er dog intet udstyr i huset.

Praktiske oplysninger
Reservationer

Reservation af Valhal sker på ansøgningsskemaet. Dette afleveres til halinspektør Kaare Jakobsen i Frederikssund Hallerne, Kalvøvej 13 i Frederikssund.

Huset kan kun anvendes af foreninger og klubber.

Priser for benyttelse af huset
Det er gratis at benytte huset. Dog skal man selv sørge for rengøring m.v., samt diverse forbrugsstoffer.

Huset råder alene over borde og stole til 75 personer. Ellers er det ikke service eller udstyr af nogen art. Dette kan gratis benyttes i huset, men lejes ikke ud til brug uden for huset.

Kontakt og adresse
Huset kontaktes på flg. måde:

På adressen: Frederikssund Hallerne
Kalvøvej 13
3600 Frederikssund
Kaare Jakobsen
Telefon: 47 31 28 00
kjako@frederikssund.dk

Husets adresse: Valhal
Kalvøvej 26
3600 Frederikssund