Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Hanne Salamon

Hanne Salamon hjemmeside

Foto fra Hanne Salamons hjemmeside

Maleren og grafikeren Hanne Gaarde Salamon, født Gaarde Thomsen 10. april 1935, datter af maler og keramiker Jens Gaarde Thomsen og keramiker Ingeborg “Ras” Rasmussen. Gift 1958 med Joseph Salamon – de blev senere skilt. Død primo 2015.

Begyndte med udgangspunkt i barndomshjemmet i Birkerød med Hanne Keramik og leverede i 1970- og -80erne kunsthåndværk både her til lands og i udlandet og var repræsenteret på den Permanente. I løbet af 1980erne drejede hendes interesser mod emaljekunsten, de grafiske collager og udsmykninger.

Hanne Salamon arbejder således med emaljemaleri på stål (se foto ovenfor), mangefarvede trærelieffer og grafik. Hendes motiver er baseret på naturen, mens udtryksformen er geometrisk konkret. Farverne er vigtige for Hanne Salamon, og hun stræber efter at opnå en harmonisk helhed mellem form og farve.

Hanne Salamon har blandt andet lavet udsmykninger til Kastrup Lufthavn og Nationalbanken.

I november 1985 deltager Hanne Salamon i Frederikssund Kunstforenings udstilling af kunsthåndværk og billedkunst i Langes Magasin med i alt 17 deltagere.

Hanne Salamon har i 1992-93 stået for en stor udsmykningsopgave på Kingoskolen i Slangerup. I anledning af skolens 20års jubilæum var der udskrevet en åben udsmykningskonkurrence hvortil der indkom 35 forslag. Hanne Salamon og hendes daværende mand og kunstnerkollega Joseph Salamon deltog, og deres forslag blev udvalgt:

Hanne lavede nogle stor vægudsmykninger både inden- og udenfor, og Joseph lavede en stor udendørsskulptur – Blå betonskulptur – ved skolens hovedindgang.

Kingoskolen Hanne Salamon hjemmeside

Hanne Salamons udsmykning af den gamle skolebygning. Foto: Hanne Salamons hjemmeside.

Få år senere brændte skolen ned til grunden, og Hannes udsmykninger gik tabt. Skolen blev genopbygget i en ganske anden skikkelse og stod færdig i 2001.

En lystig fugl (ikke titel) af Hanne Salamon lavet af emaljerede jernplader. Hun havde nogle stykker med på udstillingen i Frederikssund Kunstforening i 1999.

Hanne Salamon har i 1999 en udstilling i Langes Magasin hos Frederikssund Kunstforening med emaljemaleri og emaljeskulptur samt collager og litografier. Frederikssund Kommune købte et lille emaljemaleri og litografien Blå sommerfugl. Se udstillingens plakat. Nedenfor ses først illustrationen på plakaten og dernæst det forlæg Hanne Salamon havde givet foreningen. Forlægget var i sort-hvid med malet sort streg og flader og med påklæbede rastede flader. Plakaten er håndkoloreret af kunstforeningen.

Postkort, Hanne Salamon – uden titel og datering:

Værker af Hanne Salamon i Frederikssund

Emaljearbejde, befinder sig på Frederikssund Rådhus, foto Fleming Bülow.

Kilder, link og litteratur

Kunstindeks Danmark (Weilbachs Kunstnerleksikon)

Mindeord for Hanne Salamon, Joseph Salamon, Rudersdal Avis, 28. januar 2015 se nedenfor.

Nekrolog i Politiken, 5. februar 2015 – se nedenfor.

Bilag

Mindeord for Hanne Salamon af Joseph Salamon, Soldraget 42, Birkerød,  Rudersdal Avis, 28. januar 2015:

Forleden dag døde billedkunstneren Hanne Gårde Salamon som 80årig efter kortere tids sygdom.

Hun var datter af kunstnerparret Ingeborg Rasmussen og Jens Gårde Thomsen som havde keramikværkstedet Ras Keramik i Birkerød.

Hun voksede op her og gik på Kommuneskolen på Dambakken i en tid hvor mange kom i skole i træsko eller barbenede.

Udover hjemme blev hun uddannet på Kunsthåndværkerskolen og på keramikskolen i Faenza i Italien. Efter nogen tid i Danmark rejste hun igen til Italien hvor hun havde eget værksted. Her traf hun og blev gift med billedhuggeren Joseph Salamon som studerede på Kunstakademiet.

Ægteparret blev ’lokket’ tilbage til Danmark af Ras’erne. Her fortsatte Hanne arbejdet som keramiker samtidig med at hun arbejdede med billedkunst, grafik, collager, relieffer og emaljemalerier på stål. I den periode udstillede hun talrige gange på Charlottenborg.

Hun skabte også monumentale værker. Kendt er udsmykningerne hun skabte på Christian Hansens Laboratorium i Avedøre Holme, Nationalbanken, Kastrup Lufthavn, Forsvarskommandoen i Jylland og mange flere steder.

Hanne blev, trods sygdommen, ved med at arbejde næsten til det sidste. I oktober 2014 udstillede hun på Salon des Réalités Nouvelles i Paris.

Politiken, 5. februar 2015:

Billedkunstneren Hanne Gårde Salamon, Birkerød, er død, 80 år.

Hanne Gårde Salamon var datter af malerne og keramikerne Ingeborg Rasmussen og Jens Gårde Thomsen som havde det navnkundige Ras Keramik og var blandt stifterne af kunsthåndværkernes salgsudstillingssted Den Permanente.

Hun kom første gang til Italien som barnepige for familien Kühn-Nielsens børn. Helge Kühn-Nielsen skulle illustrere Tom Kristensens bog om Italien.

Tilbage i Danmark gik Hanne Gårde på Kunsthåndværkerskolen i København og startede egen produktion af keramiske brugsting som eksporteredes gennem Den Permanente.

Hun havde lyst til at lære mere og tog ned til keramikskolen i Faenza i Italien.

Sideløbende arbejdede hun med billeder og emaljemaleri på stål. Efterfølgende gik turen til Rom hvor hun havde et lille værksted. For at klare dagen og vejen blev hun ’vandrehjemsmutter’. Der traf hun sin kommende mand, en ung akademielev, som flygtede fra kulde og sult i Milano til det mildere Rom, Joseph Salamon.

Tilbage i Birkerød byggede de hus, lavede keramik og fri kunst. Hanne Gårde Salamon har udstillet mange steder i Danmark og i udlandet, blandt andet flere gange på Charlottenborg.

Hun blev medlem af Kunstnersammenslutningen Aurora og af Kunstnersamfundet.

Hun er repræsenteret på flere franske museer. Hendes arbejder blev efterspurgte, og hun udførte en hel del udsmykninger, blandt andet til Sydbank i Svendborg, Christian Hansens Laboratorium i Avedøre Holme, Nationalbanken i København, Kastrup Lufthavn, Plafinance i Zürich, Sygehuset i Udevalla, Eccolet i Göteborg.

Med tiden blev Hanne Gårde Salamons formsprog mere konkret geometrisk, samtidig med at hun beholdt de lyse og harmoniske farver.

Hun var aktiv til det sidste – senest deltog hun i Salon des Réalités Nouvelles i Paris i oktober 2014. Hun boede det meste af sit liv i Birkerød.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse