Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Karl Åge Riget

Karl Åge Riget - hjemmeside

Karl Åge Riget, foto hjemmeside.

Karl Åge Riget, 1933-2001, billedkunstner, uddannet malersvend, men som kunstner autodidakt. Født Karl Aage (Åge) den 24. februar 1933 i Kasted Sogn ved Århus som søn af arbejdsmand Svend Riget og Anna Hansen. Gift 1973 med indretningsarkitekt Vibeke Beck Jørgensen (1940). Parret boede i Gelstrup ved Nykøbing Sjælland. Her bor Vibeke Riget endnu, og hun driver en hjemmeside med beskrivelse af Karl Åge Riget og salg af hans værker. Karl Åge Riget døde den 30. januar 2001.

Karl Åge Riget gjorde det i malerier, serigrafier, skulpturer og relieffer. Han arbejdede med det konstruktive maleri og kendes på sine rene, klare farver ordnet i geometriske former. Han skabte ofte en harmonisk, levende billedflade ved at sammenstille enkelte elementer som brikker i et forløb. Fra 1969 var Karl Åge Riget medlem af Grønningen, og han har også udstillet med kunstnergrupperne Den Blå Citron, Huset i Asnæs og Stokrosebanden.

Karl Åge Rigets tidlige arbejder var naturalistiske gengivelser af landskaber omkring København. En ansættelse som malersvend på Holmen i København cirka 1960 åbnede hans øjne for maskiner og maskindele, og han nærmede sig det konstruktive maleri. Fra midten af 1960erne lavede han billeder i en levende kompositionsform som får dybde og form gennem farverne. Billederne er varianter over et tema med kvadrat, trekant, cirkel og ofte også bogstaver og tal. Han er inspireret af både maskinernes verden og det moderne samfunds visuelle informationer. De store geometriske hovedformer underopdeles til mindre former hvorved et billede i sig kan rumme mange billeder. Bag både hans malerier og skulpturer ligger tanker om en folkelig kunst baseret på den direkte synsoplevelse af formerne og de stærke, klare farve.

Efter blandt andre Ulla Grut, Weilbachs Kunstnerleksikon.

Karl Åge Riget - gravsted

Karl Åge Riget er begravet på Egebjerg Kirkegård i Nykøbing Sjælland. Foto Gravsted.dk (Torfrost).

Værker af Karl Åge Riget i Frederikssund

Fem værker på Frederikssund Sygehus: Alle olie på lærred, oprindelig henhørende til nedlagte Helsingør Sygehus. Alle på en 9 cm tyk ramme og med højden 193 cm. Bredderne 63, 64, 83, 104 og 534 cm. Alle uden titel og udaterede. Det brede billede hænger fremme, de andre fire er i depot. Foto Marie Vinther, Nordsjællands Hospital.

Karl Åge Riget er repræsenteret på Metalskolen i Jørlunde med et tryk og en metalskulptur. Foto Flemming Bülow.


Harmonikaspiller nr. 1, eget tryk, 77×88 cm, 1978


Metalskulptur

Kilder, link og litteraturKarl Åge Riget – hjemmeside drevet af Vibeke Riget.

Karl Åge Riget hos Denstoredanske.dk.

Karl Åge Riget hos Kunstindeks Danmark – Weilbachs Kunstnerleksikon.

Bilag

Nekrolog – en let og glad palet, Information, 2. februar 2001.

Karl Åge Riget digtede med de geometriske former. Han konstruerede en levende komposition ud fra cirkler, kvadrater og trekanter og forlenede ved farvens hjælp det hele med en dybde og form på lærredet eller i sine skulpturer og relieffer. Han var en munterhedens kunstner, benyttede en glad og let, polykrom palet. Som medlem af Grønningen kunne man årligt mønstre hans værker der sendte på nogle signalkraftige frekvenser. Han integrerede ofte tal og bogstaver i sine former, og i det hele taget benyttede han sig af et formsprog der var inspireret af teknologi og maskiner, altid turneret med en sikker, koloristisk sans.

Riget var uddannet som malersvend i 1954, og som kunstner var han i lighed med de fleste af sine Grønningen-kolleger autodidakt. Grønningen-medlemmerne havde typisk ikke frekventeret Akademiet. Den succesrige sammenslutning havde den entreprenante kunstner med kulturpolitisk tæft, Henning Damgård-Sørensen, som leder i de år. Han formåede at skabe en platform for den dekorative kunst i halvfjerdserne der havde fået næring som følge af oprettelsen af Statens Kunstfond i tresserne. Han ledte sammenslutningen fra midten af tresserne og frem til 1990 og skabte en målelig succes, hvori også indgik Karl Åge Riget der fra 1971 var medlem af den magtfulde sammenslutning.

Karl Åge Rigets kunst har rødder både i både pop-art og op-art, og han benyttede i lighed med sine amerikanske kolleger primærfarver, dvs. rene, klare farver. Han boede i Odsherred og var også medlem af den såkaldte Stokrosebande der ofte udstiller i Pakhuset, Nykøbing S., og i en række kunstudstillinger rundt om i landet med deltagelse af kolleger fra Odsherred. Sidst i tresserne fik Karl Åge Riget indpas i tyske gallerier som blandt andre Förderer Kreis Kultur Centrum og Galerie Hammer, begge i Vestberlin, samt Galerie-im-Hause i Stuttgart.

Karl Åge Riget skabte nogle store, offentlige udsmykninger, blandt andet i 1981 en meget kendt udsmykning bestående bemalede aluminiumspaneler til tunnelen i Nørreport Station (nu nedtaget), en springvandsskulptur i stål til Asnæs Centret i 1980, en stor skulptur i jern, den såkaldte Danmarksskulptur, til Århus Kommune i 1977 samt en obelisk til Fredericia Gymnasium i 1977.

Karl Åge Riget ville være fyldt 68 år den 24. februar 2001.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse