Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Frederikssund Sygehus

Fredrikssund Sygehus model Region H

Modelfoto Region Hovedstaden

Frederikssund Sygehus – oprindelig Dybendal Sygehus efter den gård på hvis jorder det blev bygget – var en sammenlægning af de gamle sygehuse i Frederikssund og Frederiksværk. Nu er sygehuset en del af Nordsjællands Hospital med hovedsygehus i Hillerød.

Sygehuset er opført 1978-85 med Frederiksborg Amt som bygherre, og arkitekterne var Mangor & Nagel. Landskabsarkitekterne var Agnete Muusfeldt og Inger Ravn, og for udsmykningen stod billedhugger Eva Sørensen (den stor sten i forhallen) og arkitekt Ole Kortzau (de gennemgående vægdekorationer). Byggeriet var på 36.000 kvm. Sygehuset er senere suppleret med en større tilbygning mod øst rummende psykiatriske afdelinger.

Byggeriet er omtalt blandt andet i Arkitektur DK nr. 2 i 1986 og i et festskrift for arkitekt Børge Nagel i anledning af dennes 75 års dag. Se Frederikssundarkitekten-Boerge-Nagel-og-hans-huse

Sygehuset havde i årene 19xx-20xx en meget aktiv personalekunstforening som lavede adskillige udstillinger hvert år. En del af de udstillede værker er gennem årene købt eller doneret til sygehuset.

Adresse: Frederikssundsvej 30

Værker på Frederikssund Sygehus
Hvor intet andet er anført, er foto af Marie Vinther, Nordsjællands Hospital.

Svend Arre
To ubetitlede skulpturer i marmor:
Skulptur 20 x 28 x 21, 1982, indkøbt af Frederiksborg Amt i 1985.
Skulptur 27 x 53 x 24, 1991, gave fra kunstneren ved sygehusets kunstforenings jubilæumsudstilling 1991 (foto).

Henning Damgaard-Sørensen
Stort (2 x 6 meter) maleri i olie på træplader med titlen En øvelse fra 1991. Indkøbt af Ny Carlsbergfondet i 1992 og bevilliget til Frederikssund Sygehus i 2004.

Wilfred Flindt
Maleri 57 x 65 cm olie på lærred uden titel og datering. Rammen påført en messingplakette med påskriften: “Fra Frederiksborg Amtsraad med tak for mange års arbejde”.

Preben Hornung
Maleri 170 x 135 cm Komposition, udateret, indkøbt 2003 af Ny Carlsbergfondet og bevilliget til Frederikssund Sygehus 2004. Der er desuden to grafiske arbejder deponeret af Ny Carlsbergfondet.

Hans Jørgen Husum
En høj og en lille træskulptur:
Skulpturen Stille sysler, 187 cm høj, 1999 (foto).
Skulpturen Luernes leg, 46 x 42 x 29 cm, 1995.
Ifølge Personalets Kunstforening forærede Hans Jørgen Husum i 1999 sygehuset fire (!) træskulpturer.

Ole Kielberg
Maleri olie på lærred Bygevejr fra 1995 126 x 147 cm, oprindeligt en gave fra Ny Carlsbergfondet til Esbønderup Sygehus – som siden er nedlagt.

Ole Kortzau
Gennemgående, farverig vægudsmykning (vægmaling) udført til sygehuset cirka 1985-88. Foto Kresten Scheel, Nordsjællands Hospital AV.afdelingen.

Ove Køser
Fire malerier olie på lærred:
Fjord- og kystparti 96 x 125 cm, udateret, skænket af Sparekassen SDS Frederikssund 1. maj 1971.
Kystskrænt 69 x 104 cm, udateret (foto).
Landsbyparti i sne 51 x 57 cm, udateret.
Personalets Kunstforening købte i 1978 et maleri af Ove Køser, det vides ikke om det er et de to sidstnævnte. Del samme gælder et maleri af Ove Køser som blev købt i 1991 for et legat fra Unibank på 5000 kroner.

Hugo Liisberg
Relieffet Sandalpigen i kunststen 95 x 104 cm, indmuret i mur ved sygehusets hovedindgang. Oprindelig indmuret i væggen over pejsen i opholdsstuen på Frederiksværk Sygehus (nedlagt i forbindelse med bygningen Frederikssund Sygehus).

Giorgio Musoni
Emaljeværk samlet af flere sektioner, The Gates og Changes, emalje på kobber opsat på træfiberplade i jernramme, 140 x 250 cm, i 1999 erhvervet til sygehuset efter donation fra Davids Fond for Slægt og Venner med tilskud fra Frederiksborg Amt.

Benny Aage Møller
Maleri olie på lærred Sydhavn København 124 x 144 cm, 1988. Sygehusets kunstforening udstillede kunstneren i 1983.

Leif Nielsen
Metalskulptur, 131 x 90 x 42 cm, af en kry hane, vistnok med det oprindelige titel Livsmod, men kaldet Chefen. Indkøbt i forbindelse med en udstilling i 1989 med Leif Nielsen i Personalets Kunstforening. Senere samme år opstillet (indviet) på chefgangen af sygehusdirektør Eva Vinding og forsynet med en messingplakette med teksten: “Indkøbt til fremme og bevarelse af humøret på arbejdspladsen.” Se side i personalets kunstforenings scrapbog.
Oliemaleriet Den røde tråd. Skænket til sygehuset af en tilfreds patient i 1992. Maleriet illustrerer et digt i Leif Nielsens bog Håb. Se udateret omtale af gaven til sygehuset i Frederiksborg Amts Avis.

Niels Nielsen
To værker – med motiver der kan være fra Skagen hvor han har malet:
Maleri olie på lærred, uden titel, udateret, et klitlandskab.
Maleri olie på lærred 93 x 110 cm, uden titel, udateret, et søstykke med strand og skibe i horisonten (foto).
Personalets Kunstforening købte i 1978 et maleri af Niels Nielsen, det vides ikke om det er et af disse to.

Søren Pedersen
Maleri olie på lærred 74 x 89 cm, uden titel, 1980, et landskab med fjord.

Ulf Rasmussen
Bronzeskulpturen Gammel kone med bog 47 x 21 x 26 cm, indkøbt af sygehuset 1979.

Karl Aage Riget
Fem værker: Alle olie på lærred, oprindelig henhørende til nedlagte Helsingør Sygehus. Alle på en 9 cm tyk ramme og med højden 193 cm. Bredderne 63, 64, 83, 104 og 534 cm. Alle uden titel og udaterede. Det brede billede hænger fremme, de andre fire er i depot.

Svend Ritter
Bronzeskulpturen Iturevet brev, 32 x 28 x 16 cm, doneret til sygehuset i 1996 af kunstneren som havde været (en tilfreds) patient på sygehuset.

Jens Søndergaard
MalerIolie på lærred 152 x 166 cm, uden titel og udateret, solnedgangsmotiv med tre piger (eller en voksen kvinde og to piger) stående på en skrænt oven for en lille by ved havet.

Eva Sørensen
Stor skulptur i sygehusets forhal i grøn granit 216 x 99 x 79 cm, uden titel. Eva Sørensen vandt en udsmykningskonkurrence; Skulpturen står fast i forhallens stenfliser hentet i det samme italienske stenbrud som skulpturens granit er fra.

Willy Ørskov
Sammensat skulptur i hvid marmor, 150 x 740 x 338 cm, uden titel, 1976. Udstillet flere steder, opstillet 1995 ved Helsingør Sygehus, genopstillet 2013 ved Frederikssund Sygehus. Foto Kresten Scheel, Nordsjællands Hospital.

Ukendt kunstner
Maleri olie på lærred, motiv et interiør med familie om bordet.

Værker der tidligere har fandtes på Frederikssund Sygehus

Johannes Larsen, Lærketrækket.

J.F. Willumsen, De nøgne på strandpromenaden.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse