Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

C.W. Eckersberg

C.W. Eckersberg: ‘Selvportræt’, (cirka 1811). Den Hirschsprungske Samling.

C.W. (Christoffer Wilhelm) Eckersberg, 1783-1853, maler, født 2. januar 1785 i Blåkrog, Varnæs sogn ved Åbenrå, død 22. juli 1853 i København, begravet på Assistens Kirkegård.

C.W. Eckersberg boede fra han var syv år gammel i Blans ved Als Fjord og viste tidligt kunstneriske evner. Da han i 1803 var blevet malersvend, støttede en gruppe borgere fra Flensborg en rejse til København så han kunne blive elev på Kunstakademiet – som han forlod med den store guldmedalje. I 1810 tog han støttet af private velgørere på sin store udenlandsrejse sydpå til Paris. Eckersberg og vennen J.P. Møller malede begge landskaber og bybilleder, Eckersberg med en detaljeret naturgengivelse. Han søgte ind på J.-L. Davids Atelier for at få undervisning af den berømteste franske maler. Efter succes med værker sendt hjem til Danmark fik han forlænget sit udlandsophold og tog til Rom og tilsluttede sig en kunstnerkoloni med blandt andre Thorvaldsen. I Rom fik Eckerberg sit kunstneriske gennembrud med historiske kompositioner, portrætter, romerske motiver og ikke mindst naturstudier som også fik langtrækkende virkninger i dansk malerkunst.

I 1816 måtte han dog vende hjem og søgte tilknytning til Kunstakademiet. Kort tid efter blev han udnævnt til professor og flyttede ind på Charlottenborg hvor han boede og virkede i 35 år. Han arbejdede i begyndelsen en del med portrætter, men efterhånden kom historiebilleder, landskaber, arkitekturstykker, mariner og genrebilleder til. Marinemaleriet blev et vigtigt aspekt af Eckerbergs kunst, enten i form af nøjagtigt gengivne skibe på havet, eller som fremstillinger af historiske begivenheder som fx Thorvaldsens hjemkomst i 1838.

Eckersbergs styrke var ikke mindst hans evne til at fange det sete på lærredet eller papiret. Han studerede indgående sit motiv, men resultatet blev alligevel en frisk og umiddelbar gengivelse. Han underviste sine elever i det nære naturstudium og gav derved grobund for opkomsten af den såkaldte guldalder i dansk maleri, også kaldet Københavnerskolen. Tilnavnet ”den danske malerkunsts fader” siger noget om hans placering i dansk malerkunst.

Eckersberg Medaljen

Eckersberg Medaljen – eller Medaillen som den egentlig hedder – er en udmærkelse der hvert år uddeles af Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster til kunstnere som har ydet en indsats af høj kunstnerisk kvalitet inden for den frie eller den bundne kunst*. Medaljen blev indstiftet i 1887 på hundredårsdagen for C.W. Eckersbergs fødsel, og den første modtager var maleren Michael Ancher. Der uddeles et varierende antal medaljer hvert år i april måned i forbindelse med akademiets årsfest.

* Der skelnes her mellem maleri og billedhuggeri som frie kunster og arkitektur som bunden kunst. Egentlige hører kunsthåndværk, møbelkunst, plakatkunst og andet med et udtrykkeligt brugsaspekt også hertil, men det har ikke traditionelt hørt under Kunstakademiets område. En del udøvere arbejder indenfor begge kategorier, og en del frembringelser befinder sig i et krydsfelt mellem begreberne.

Kunst af C.W. Eckersberg i Frederikssund

Foto lånt fra Danske Kirker.

C.W. Eckersberg malede mange altertavler til danske kirker, og en af dem befinder sig i Snostrup Kirke. Den er fra 1842 og viser påskeberetningen om den åbne grav med de to disciple Peter og Johannes bagest og Maria foran den tomme grav. Hun er så fortvivlet at hun ikke ser det er Jesus, men tror det er havemanden. Hun spørger: Hvor har I lagt ham? Jesus siger: Maria. Først da genkender hun Jesus, falder på knæ og med skælvende hånd rækker hun armene op mod ham.

Kilder, link og litteratur

C,W. Eckersberg i Weilbachs Kunstnerleksikon.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse