Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Snostrup

Snostrup er en lille landsby i den sydøstlige del af Frederikssund Kommune beliggende mellem (gamle) Store Rørbæk i syd og (nye) Vinge i nord – sydøst for Oppe Sundby/Frederikssund. Landsbyen omfatter blot to navngivne veje – den gennemgående Snostrupvej og Solvænget med et mindre villakvarter. Byudviklingsområdet Vinge udvides efterhånden omkring S-togsstationen Vinge og vil på sigt vokse sammen med Snostrup, og en del af det landsbrugsland Snostrup har ligget i, overgår efterhånden til byudvikling i Vinge. Landskabet øst for Snostrup har i begyndelsen af det enogtyvende århundrede ændret sig med genetableringen af Skenkelsø Sø (som ses med nogle små vige på luftfoto og kort).

Snostrup indgår i og er kirkeby for Snostrup Sogn som også omfatter landsbyerne Store og Lille Rørbæk plus den ny bebyggelse/stationsby Vinge. I 1800tallet var Snostrup en del af Ølstykke Herred, men indgik senere i en sognekommune med Oppe Sundby Sogn. I 1970 blev sognekommunen lagt sammen med Frederikssund Kommune. Snostrup Sogn udgør sammen med Oppe Sundby Sogn et pastorat.

De tre landsbyer Snostrup, Store og Lille Rørbæk er uden detailhandel, nærmeste indkøbsmuligheder ligger i Ølstykke og Frederikssund/Marbæk. I 2022 lukkede forsamlingshuset i Store Rørbæk, og eneste tilbageværende ‘forsamlingshus’ ligger nu i Snostrup i form af Præstegården (sognehuset) vis a vis kirken. Sognehuset er et nybyggeri fra begyndelsen af den enogtyvende århundrede til erstatning for en gammel og forfalden præstegård. Med hensyn til kollektiv trafik er Snostrup og Store Rørbæk (foruden af S-toget ved Vinge Station) betjent af en busrute mellem Frederikssund og Ølstykke (Stenløse)

Lille Rørbæk-borgeren Fin Dahl har i 2009 skrevet en beretning om sin tid (fra sin fødsel i 1936) i Lille Rørbæk og herunder også hvad der foregik i nabolaget og i sognets kirke i Snostrup – Der var engang i Lille Rørbæk – fra 1936 til 2009. Historien dækkede Oppe Sundby-Snostrup Kommune og indgik i antologien Ti kommunehistorier der blev publiceret i anledning af Frederikssunds 200års købstadsjubilæum i 2009 og var samlet af Jørlunde-borger Peder Christensen med udgangspunkt i det dusin kommuner der i 1966 og 1970 blev lagt sammen til kommunerne Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup – og som ved den seneste sammenlægning i 2007 indgik den ny Frederikssund Kommune. Historierne ligger på en hjemmeside administreret af Stadsarkivet.

Foto fra Danske Kirker.

Snostrup Kirke er en mindre kirke med en lille kirkegård omkranset af stenmure højt beliggende i landskabet. Kirken er en romansk kirke fra 1100-tallet der er ombygget i flere omgange og fremstår både i røde tegl og kampesten. Indvendig er kirken i nyere tid istandsat og nyindrettet to gange, i første omgang i 1960erne af arkitektparret Inger og Johannes Exner (kendt for restaureringen af Koldinghus).

Nyrenoveringen 2017

I 2017 har kunstner Malene Bach og arkitekt Leif Hansen skabt et stærkt stykke rumkunst i form af et gulv af teglklinker fremstillet til netop Snostrup Kirke. De hovedsagelig rombe-formede klinker danner geometriske mønstre hele vejen gennem skib, kor og tårn. Nyindretningen omfatter blandt andet også en ny farvesætning af interiøret og en glasmosaik i vinduet i tårnet.

Foto Jens Markus Lindhe.

Kunstner Malene Bach skriver på sin hjemmeside Snostrup-Church:

“In respect for the historical building and with consideration towards current users, the old church was reinterpreted by bringing together past elements and present aspects. As one of the core components, a large-scale version of a classic renaissance tile was specifically designed and composed in various patterns. Furthermore, the work consists of the development of a new colour palette and rearrangement of the historical interior, along with a geometric glass mosaic in the tower window. By merging various materials and their tactility, it is the intention that the space is able to instil contemplation and presence in a contemporary context.”

Nyindretningen blev i 2018 anmeldt i fagtidsskriftet Arkitekten af arkitekt og assisterende professor ved Arkitektskolen i København Anne Pind – som konkluderer:

“Middelalderkirken i Snostrup fremstår efter indvendig renovering som en svalt doseret, respektfuldt markeret transformation. Kunstnerisk og arkitektonisk helstøbt, kraftfuld uden at være påtrængende. Et rum i indvendig vækst.”

Dåbskande af Allan Hytholm

Den lokale keramiker Allan Hytholm, Skenkelsø, har i forlængelse af nyrenoveringen fremstillet en ny dåbskande til kirken. Dåbsfadet er dog ikke keramik, men messing dekoreret og brændt med grøn farve og guld.

Foto fra Allan Hytholms hjemmeside.

Altertavle af Eckersberg

Kirkens altertavle er malet af J.W. Eckersberg (1783-1853) i 1842. Maleriet viser påskeberetningen om den åbne grav med de to disciple Peter og Johannes bagest og Maria foran den tomme grav. Hun er så fortvivlet at hun ikke ser det er Jesus, men tror det er havemanden. Hun spørger: Hvor har I lagt ham? Jesus siger: Maria. Først da genkender hun Jesus, falder på knæ og med skælvende hånd rækker hun armene op mod ham.

Foto lånt fra Danske Kirker.

Snostrup Kirke har to klokker. Den ældste er fra 1615 og en senere fra 1874 – som dog revnede og i 1972 blev erstattet.

Gravsten af Hjalte Skovgaard

Foto Hans Thyssen.

På kirkegården – gravsted 268 – lige inden for indgangen står en høj sten som stammer fra gården Stjernholm i Lille Rørbæk, og som har været en syldsten (fundamentsten). Et hul i stenen har været til hængsling af en dør eller port. I stenen har den lokale billedkunstner Hjalte Skovgaard foroven hugget et andreaskors – et X, det første bogstav i det græske ord for Kristus – indsat i en cirkel plus en inskription i tre lodrette linjer. Graven rummer tre små børn, ægteparret Klara og Arne Thyssens mindste børn ud af en samlet flok på fem. Ældst var Karen Marie, og næstældst var Hans. En yngre dreng, Jens Folke opkaldt efter Folke Bernadotte, blev født den 6. december 1949 og døde den 17. september 1952 ved en tragisk traktorulykke ude i marken. Han havde ubemærket sat sig til at lege foran et vognhjul, og karlen kunne ikke undgå at køre ham over. Han døde i sin fars arme på vej til sygehuset. Den 7. oktober 1951 havde Klara født tvillinger som døde få dage efter – Svend som nåede at blive døbt, og ‘lillebror’. Hans Thyssen kan huske at Hjalte Skovgaard huggede stenen på gulvet hjemme i hestestalden på Stjernholm. Arne Thyssen og Hjalte Skovgaard kendte hinanden fra før krigen. Hjalte havde været i Tyskland og kom hjem og fortalte om forholdene. Arne Thyssen deltog i modstandsbevægelsen, blev taget og endte i koncentrationslejr Dachau, men kom hjem med de hvide busser via Sverige. Arne og Klara havde mødt hinanden under krigen da Klara kom som husbestyrerinde til Klodegården i Stenløse som Arne dengang ejede. Mens Arne var arresteret, stod Klara for driften. Klara og Arne Thyssen ligger begravet i gravsted 188-189.

Maleri af Sarus Nielsen i Præstegården

I Snostrup Præstegård (sognegården vis a vis kirken) hænger dette store maleri af den fynske maler Sarus Nielsen med titlen ”Skolebilled(e)” malet i Fåborg i 1962. Hvordan fænomenet skole egentlig spiller ind, står ikke klart, men motivet kunne være noget i retning af ’børn der finder et at naturens vidundere’. Fotograf Mikkel Peter Stub.

Maleriet er på et tidspunkt skænket til sognet af sognebørnene Lise og Jon Milling, et ægtepar som i en årrække boede i en del af den gamle præstegård.

Kilder, link og litteratur

Snostrup Kirkes historiekirkens hjemmeside.

Beskrivelse af Snostrup Kirke på hjemmesiden Danske Kirker.

Snostrup Church, hjemmeside om ombygningen af kunstner Malene Bach.

På ét og samme gulv, anmeldelse af ombygningen i Arkitekten marts 2018.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse