Østergården

Østergården

 

Østergården er et tidligere plejecenter fra 19xx  som efter en ombygning i 2002 er indviet som kommunalt aktivitets- og administrationscenter i det østlige Frederikssund med ældreplejens åbne dagtilbud med servering af varm mad, dagtilbud til demente og træningsfaciliteter samt base for hjemmepleje og hjemmesygepleje øst for fjorden.

Adresse: Frederiksborgvej 8