Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Stine og Herredsfogeden

Stine og Herredsfogeden Birgitte Masson

Foto: Birgitte Masson, Lokalavisen Hornsherred

Betonskulptur af Edwin Westergren opstillet 1994 ved Østby Gadekær. Skulpturen viser en scene fra Henrik Pontoppidans novelle Naadsensbrød fra midten af 1880erne.

Henrik Pontoppidan boede gennem sit liv 29 forskellige steder og heraf nogle år i Østby. Her traf han Marie Hansen, datter fra Aaskildegården, med hvem han giftede sig. Tiden i Østby var vigtig for hans forfatterskab – især den del af det der viser hans indignation over tidens sociale forhold.

Henrik Pontoppidans novelle Naadsensbrød indeholder en stærkt indigneret beskrivelse af livet på datidens fattiggårde (arbejdsanstalter) og er bygget over lokale Østby-personer. Historien er at gamle, invalide og fattige Stine skal på fattiggården i Skibby – dengang kaldet Kassen. Det er hun overhovedet ikke indstillet på, og hun gør voldsom modstand. De udsendte folk må opgive at få hende med og sender bud efter sognefogeden*. Med brutal autoritet trænger fogeden Stine op i en krog i hendes usle rønne, og hun værger for sig, og det så her han siger “Du vil vel ikke lægge hånd på Fogden”.

Det er netop denne situation der er skildret i Edwin Westergrens skulptur: Fogeden står med skrævende ben og hænderne i siden, og den vidskræmte Stine er sunket sammen og værger for sig med hånden for ansigtet. Man kan næsten høre fogedens magtfordrejende replik.

* Hvordan sognefogeden er blevet til en herredsfoged i titlen på Edwin Westergrens skulptur, vides ikke.

Det tog lang tid for Edwin Westergren at lave sine møjsommeligt opbyggede skulpturer, her er han i 1990 under arbejdet med Signe og Herredsfogeden hjemme på Skansen. Foto Jens-Erik Larsen, Frederiksborg Amts Avis, 17. juni 1990.

Informationstavlen

I 2013 – i 70året for Pontoppidans død – indviede Østby Bylaug med støtte fra Frederikssund Kommune ved statuen en informationstavle der fortæller om forfatteren Henrik Pontoppidan og hans tilknytning til Østby.

Erik Westergren, søn af Edwin Westergren, har til informationstavlen udført en tegning fra Hammer og fiskerlejet ved Skovgærdet, så man kan fornemme naturen og stemningen på Pontoppidans tid.

Afsløringen af informationstavlen blev foretaget af viceborgmester Kim Rockhill og formand for Østby Bylaug Jytte Lau Wenkens. I begivenheden deltog også Johan Rosdahl, formand for det da bare ti år gamle Pontoppidan Selskabet, og Henrik Pontoppidans oldebarn Carsten Pontoppidan, Frederikssund. Erik Westergren var iført inkahue og spillede Amazing Grace på panfløjte.

Kilder, link og litteratur

Kilder: Wikipedia, Pontoppidan Selskabet og Lokalavisen Hornsherred.

Pontoppidans Stine fremstår af cementen, Frederiksborg Amts Avis, 17. juni 1990.

Avisomtaler fra indvielsen af informationstavlen i juli 2013.

Henrik Pontoppidans novelle Naadsensbrød hos Pontoppidan Selskabet

Baggrundsartikel om datidens fattiggårde og forsørgelse af fattige hos Pontoppidan Selskabet

Baggrundsartikel om Østby-personerne i novellen Naadsensbrød hos Pontoppidan Selskabet

Baggrundsartikel om Henrik Pontoppidan og Hornsherred hos Pontoppidan Selskabet.

Sine og Herredsfogeden horns-herred-dk

Foto: Horns-herred.dk

Note

I Henrik Pontoppidans spor

Borgere på Skibby-egnen har i 2017 sammen med Pontoppidan Selskabet og Frederikssund Kommune beskrevet en turrute til steder med forbindelse til forfatteren Henrik Pontoppidans liv i Østby og omegn og hans forfatterskab og sociale engagement. Værker af Pontoppidan i relation til egnen er novellesamlingen Fra hytterne (med novellen Naadsensbrød) og romanen Det forjættede land. Begge er inspireret af livet på landet og oplevelser fra de år Henrik Pontoppidan boede med sin familie i Østby – med beskrivelser af landskaber og huse vel vidende at han forholdt sig ret frit til og tit blandede tingene sammen, således at man nok må sige at man befinder sig på en opdigtet sjællandsk egn. Læs mere om Pontoppidan og Horns Herred i artiklen Pontoppidan og Horns Herred af Chr. Hvid Sørensen på Pontopidan Selskabets hjemmeside.

Turen begynder i Skibby på hjørnet af Elmevej og Hovedgaden hvor “Kassen” – Horns Herreds Arbejds- og Forsørgelsesanstalt* – lå. Næste punkt er Selsø Møllekrog* med Selsø Møllegård og tidligere Selsø Mølle. Videre forbi Selsø Kirke* og Hellesø* til Østby og videre til Østby Havn*. Tilbage gennem Østby med gadekærret* og videre til Skuldelev med præstegården*. Turen ender ved genforeningsstenen* på Kalvøen i Frederikssund.

* Disse steder er der opstillet informationsskilte.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse