Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Venskabet

Venskabet Flemming Bülow 1

Fotos: Flemming Bülow.

I rundkørslen i krydset mellem J.F. Willumsens Vej (dengang Omkørselsvejen) og Frederiksværkvej blev der i 1994 opstillet en kreds af sten hentet fra egnene omkring de  tre nordiske venskabsbyer knyttet til gamle Frederikssund Kommune. Stenskulpturen hedder Venskabet, stedet kaldes også Den nordiske rundkørsel. Det var byrådsmedlem Johannes Errild der fremførte idéen som han fik byrådets – og venskabsbyernes – opbakning til.

Stenene symboliserer venskabet og skal for kommende generationer vidne om betydningen af nordisk samarbejde.

Venskabet Flemming Bülow 2

Ved indvielsen den 2. juli 1994 deltog repræsentanter for de fire kommuner – med borgmester Knud Christoffersen som vært. Der blev i denne anledning udgivet dette festskrift – se link til pdf nedenfor.<

De fire sten er:

Sibbo-stenen – rødbrun granit (Finland)
Fundet i en skovlysning rejsende sig mellem blåbær, mos, pors og bregner: En vandreblok kløvet fra naturens side (vand og frost) fundet med to mindre blokke ved dens side – døbt ’familiestenen’ og tæt placeret i en gruppe.

Aurskog-Høland-stenen – gnejs (Norge)
En vandreblok som isen havde gemt i den norske muld, og fundet på eidsvoldsmanden, stortingsmand Christian Christensens mark. Aurskog-Høland ligger i Akershus Fylke hvor også ligger Eidsvold – det ting hvorfra Norge den 17. maj 1814 løsrev sig fra Danmark.

Kumla-stenen – grønlig marmor (Sverige)
Hentet fra Kumla-bruddet hvor den lå i et stendepot mellem hvide birkestammer og ny udsprungne bævreasp. Stenen er på to sider kløvet – sprængt – med borehuller i tæt mønster. Den oprindelige grønne farve er godt dækket af en brunt iltningslag.

Frederikssund-stenen – granit
En tæt kornet granit – en vandreblok, meget gammel og afrundet – tidligere gravet op ved Græse Mølle og fundet i et depot i Grønligårds Grusgrav. Den er valgt ud fra kendskabet til de andre tre sten – og klædeligt nok den mindste sten.

Venskabet Flemming Bülow 3

Stenarrangementet og beplantningen er planlagt af landskabsarkitekt Charlotte Skibsted. Beplantningen er eg som symbol på det nordiske hentet helt tilbage fra den nordiske mytologi, og det samme gjaldt Omkørselsvejen (nu J.F. Willumsens Vej) der som led i planen fik et andet nordisk træ, søjleavnbøg, som allétræ.

Rundkørslen var nyanlagt af Vejdirektoratet som led i den såkaldte ’sortpletbekæmpelse’. Indvielsen foregik den 2. juli 1994 i overværelse af repræsentanter for venskabsbyerne.

Jul i Frederikssund bragte 1994 en artikel af Martin Dreier om Frederikssunds nordiske venskabsby-samarbejde med en beskrivelse af stenarrangementet Venskabet med beskrivelser og foto af de enkelte sten samt en oversigtstegning.

Samme beskrivelse indgik i et festskrift forfattet af borgmester Knud Christoffersen i anledning af indvielsen den 2. juli 1994.

Ved kommunesammenlægningen godt ti år senere etablerede den ny Frederikssund Kommune et netværk af fire venskabsbyer/kommuner i de nordiske lande – heraf de tre der er repræsenteret i stengruppen Venskabet: Sibbo øst for af Helsingfors i Finland, Aurskog-Høland øst for Oslo i Norge og Kumla i Örebro i Sverige samt endnu en svensk: Mjölby i Östergötland. Derudover har Frederikssund venskabsbyer i England, Polen og Spanien.

Koordinater 55.8441617, 12.0653986

Kilder, link og litteratur

Festskrift ved indvielsen af Skulpturen Venskabet i Frederikssund 2. juli 1994.

Nordisk rundkørsel i Frederikssund, Henning Larsen, Frederikssund Avis, 5. juli 1994.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse