Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Erik Blicher Hansen

Erik Blicher Hansen, født 6. januar 1946 i Aarhus, vokset op i Kikhavn og Hundested, gift 1971 med franske Michelle, parret bosatte sig samme år i Frederikssund, han fik job som sygehusportør, hun som sygeplejerske på Dybendal Sygehus (Frederikssund Sygehus).

Erik Blicher Hansen engagerede sig fagligt i DKA, senere FOA, i DKA blev han kasserer i 1984 og forlod da sygehusarbejdet, og da DKA i 1995 indgik i det ny FOA, blev han næstformand og kasserer i Frederikssund Afdeling.

Erik Blicher Hansen et autodidakt og har malet fra han var ung, han har været aktiv i det lokale kunstliv og medstifter af Personalets Kunstforening på Frederikssund Sygehus.

Både sit politisk/faglige engagement og sin hang til maleriet havde Erik Blicher Hansen ‘arvet’ fra sin plejefar.

1972 deltog Erik Blicher Hansen i en udstilling arrangeret af Frederikssund Kunstforening og igen i 1975 i en af Kunstforeningen arrangeret udstilling af malerier, skulptur og kunsthåndværk på J.F. Willumsens Museum sammen med 27 andre kunstnere. Her deltager han med værkerne La Maitresse d’Arlequin og Mon Église. Se katalog.

Erik Blicher Hansen forærede i 1988 en samling af cirka 70 malerier, forstudier og skitser til Oppe Sundby Skole efter aftale med daværende skoleinspektør Gustav Lysholt Hansen og bidrog derved stærkt til udsmykningen af skolen.

Her ses Erik Blicher Hansen (til venstre) med Skoleinspektør Gustav Lysholt Hansen samt en gruppe elever i 1988 ved indvielsen af ophængningen af Blicher Hansen-værker. Foto Anne Sophie Rubæk.

Værker af Erik Blicher Hansen i Frederikssund

Relief i bemalet jern udendørs på muren mellem indgangene til Frederikssund Gymnasium og Marienlystskolen (nu en del af Trekløverskolen), 1973-74. I forbindelse med 100års jubilæet for Frederikssund Sparekasse (nu Nordea) i 1969 bevilgedes en kunstgave til det forestående nybyggeri af de to skoler, og Erik Blicher Hansen blev valgt til at udføre opgaven.

Kilder, link og litteratur

DKA må markere sig mere aktivt i kunstaktiviteter på arbejdspladsen, interview med portør Erik Blicher Hansen i forbindelse med at kunstforeningen på Frederiksborg Amts Sygehus i Frederikssund fylder fem år, Kommunalarbejderen, 1982, nr. 4, side 26-27, illustreret.

Kunstner skænker sin store samling til skole, Birger Christensen, Frederiksborg Amts Avis, 27. oktober 1988.

Smuk gave til Oppe Sundby Skole, ukendt avis, 1. november 1988.

Årsskriftet Jul i Frederikssund 1988, omtale med billede, side 55-56.

Fagforening udover det faglige, om Erik Blicher Hansens arbejde i FOA Frederikssund, Henning Larsen, Fjordbyerne, 18. maj 2005.

Fagforeningsmand for folket, portræt i anledning af 60års fødselsdagen, Henning Larsen, Fjordbyerne, 11. januar 2006.

Det rigtige sted at gøre en forskel, portræt i anledning af 60års fødselsdagen, Simon xxx, Frederiksborg Amts Avis, 17. januar 2006.

Erik Blicher Hansen fylder 60 år – En ildsjæl med et stort socialt engagement som brænder for at hjælpe medlemmerne, portrætartikel i anledning af at næstformand og kasserer i FOA Frederikssund fylder 60 år, FOA blad 4-2005.

 

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse