Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Frederikssund Sygehus – Personalets Kunstforening

Personalets Kunstforening ved Frederikssund Sygehus blev stiftet i 1976 da det amtslige sygehus endnu lå inde i Frederikssund ved Færgevej/Lundevej/Lundebjergvej. Nogen mente at det gamle, nedslidte sygehus godt kunne trænge til noget oplivende kunst. Den kunstinteresserede portør Erik Blicher Hansen inviterede godt et dusin andre medarbejdere på sygehuset til møde 30. juni i privaten på Sundbyvej for at danne en komité til oprettelse af en personalekunstforening. Den 6. december var der stiftende generalforsamling efter at 139 kolleger havde tegnet sig på ophængte lister. Første formand for bestyrelsen blev Karen Boel Hansen.
Sygehusledelsen var slet ikke begejstret for kunstforeningen, men efter nogen tids bestræbelser fik man den overtalt. Her fandt foreningen god støtte i Frederikssund-borgmester Jørgen Christiansen som også var amtsrådsmedlem og formand for sygehusets bestyrelse, og som blandt andet fik udvirket at der blev afsat amtslige midler til kunst og udsmykning. Med årene ændrede holdningen sig, og skiftende sygehusledelser har bakket op bag kunstforeningen.

Kunstforeningen har gennem årene afholdt et stort antal udstillinger og stået for mange andre arrangementer på sygehuset – foredrag m.v. – samt udflugter til kunstmuseer, kunstnerværksteder og andre seværdigheder. Kunstforeningen var meget velanskrevet, og sygehuset var gennem foreningens levetid et søgt udstillingssted. Foreningen fik små tilskud fra Frederikssund Kommune og andre kommuner i sygehusets optageområde.
Kunstforeningen har beskrevet sine aktiviteter gennem årene i seks store scrapbøger med indklæbede avisartikler, plakater, fotos og referater m.v. Det fremgår tydeligt af scrapbogen at de mange involverede i foreningen – bestyrelserne, deltagerne i generalforsamlingerne, medlemmerne og tilskuerne – har haft stor glæde af dens virke. Kunstforeningen har haft stor betydning for arbejdspladsen – gennem årene med cirka en tredjedel af de ansatte som medlemmer og repræsenterende alle fagområder.

Nedenstående gennemgang af kunstforeningens virke fra 1977 til 2005 bygger hovedsagelig på de seks scrapbøger – som indtil 2017 befandt sig hos ledelsens af Nordsjællands Hospital, og som derefter er blevet overdraget til Lokalhistorisk Arkiv i Frederikssund.

1977: I april lagde foreningen ud med en udstilling af værker fra Arbejdernes Kunstforening – som foreningen var medlem af. Udstillingen blev åbnet af Frederikssunds borgmester og formand for amtets sygehusudvalg Jørgen Christiansen. Han var glad for at der på sygehuset i Frederikssund som det første sygehus i amtet var oprettet en medarbejderkunstforening. Jørgen Christiansen var efterfølgende en hyppig gæst og udstillingsåbner hos kunstforeningen.
Samme år afholdt foreningen udstillinger dels med grafiske arbejder udlånt af Frederund Bibliotek, dels værker udlånt fra lokale pengeinstitutter med lokale malere som Hjalte Skovgaard, Ernst Syberg, Ove Køser og Niels Nielsen, og dels med grafiske arbejder af J.F. Willumsen udvalgt af museumsdirektør Laila Krogh.

1978: Her var der først udstilling med den lokale Ove Køser, Folmer Bendtsen fra Frederiksværk og grafikeren og maleren Hans Christian Høier samt særudstilling med den lokale Niels Nielsen. Kunstforeningen købte et maleri af hver af kunstnerne Ove Køser og Niels Nielsen til permanent ophængning på sygehuset. Efterfølgende arrangeredes en udstilling med grafik fra DDR, en udstilling med grafikerne Bodil Brems og Hakon Lund Jensen og endnu en udstilling med grafik af den da netop afdøde Frederikssund-overlæge Knud Seibæk.
Kunstforeningens forhold til sygehusledelsen, sygehusinspektør Vagn Nørgaard, var jo lidt anstrengt, og man havde i 1978 ifølge et referat en drøftelse med Nørgaard som angiveligt ønskede at han selv, forstanderinden og afdelingslederne blev orienteret om udstillingerne på forhånd, “så de får lejlighed til at protestere!” Da formand Karen Boel Hansen kort efter fratrådte – hun havde fået en stilling på Slagelse sygehus – forærede kunstforeningen hende et maleri, og i et i scrapbogen indklæbet gavebrev stod at man da regnede med at hun stiftede en kunstforening på sin  ny arbejdsplads – og til sidst: “Vi skal altid stå dig bi med gode råd og vejledning, når det gælder umulige inspektører og den slags.”
Efter Karen Boel Hansens fratræden valgtes Lilli de Voss som ny formand.

1979: Først en udstilling med maler og kunsthåndværker Christine Østergaard fra Helsingør, næste kunstner er den lokale billedhugger Ulf Rasmussen med skulpturer, relieffer og tegninger. I den forbindelse køber sygehuset skulpturen Gammel kone med bog – et værk som ifølge scrapbogen skulle være det første som Ulf Rasmussen sælger til det offentlige i sin hjemkommune.
Senere udstillinger med kunst af børn for skoler i sygehusets optageområde, udstilling med lokale Emma Løsecke Nielsen, udstilling med maleren Harald Heiring.

1980: Første udstilling med den grønlandske billedkunstner Kristian Olsen med kunstnernavnet Aaju blev åbnet af grønlandsminister Jørgen Peder Andersen samt repræsentanter og amtet og Frederikssund Kommune. Næste udstiller var Sjur Ohlsen med oliemalerier og serigrafier. Dernæst var det en vandreudstilling med 42 værker fra Arbejdernes Kunstforening. Efteråret bød på to kunstnerpar, først Else og Henning Jensen med henholdsvis malerier og monografier, siden Ellen og Povl Larsen fra Veksø som begge udstillede malerier – Ellen havde også et udvalg af sit stentøj med.

1981: Her lagdes ud med en udstilling med collager og pasteller af Jane Blichfeldt-Madsen. Næst var det den da 70årige norske maler Alexander Schultz med en retrospektiv udstilling af malerier, akvareller, tegninger og skulpturer fra 1930rne og frem. Værkerne var udlånt af sønnen Alexander Schultz jun. og hustru Sidsel – sønnen er læge og havde tidligere arbejdet på sygehuset. Ved ferniseringen deltog den norske kulturattaché, repræsentanter for amts- og byråd samt to professorer fra Kunstakademiet. Næste udstilling var med den østrigsk-danske maler og tegner Adi Holzer. Efteråret begyndte med en udstilling med den farvestærke maler og grafiker Gerhardt Larsen. Dernæst var det efterårsfarver med maleren og grafikeren Ingrid Wichmann.

1982: I januar udstilledes naivistisk kunst fra Bali, og i februar fejredes kunstforeningens femårs jubilæum med en udstilling af en af stifterne – Erik Blicher Hansen – med malerier, akvareller og grafik, i alt 75 værker fra tyve års virke, heriblandt det store maleri Metodeopstand som blev permanent ophængt på sygehuset og siden taget med til Dybendal. Erik Blicher Hansen var også mester for en grafik der blev fremstillet i særtryk til foreningens medlemmer – som også blev foræret til Frederikssundborgmester Jørgen Christiansen for at hans specielt store interesse for foreningens arbejde. Herefter fortsattes med kludeklip og billedtæpper af Birthe Løhren Busch, og den næste var Sixten Wiklund med maleri og tegning. Efter endnu en vandreudstilling fra Arbejdernes Kunstforening udstillede maleren og grafikeren Lars Swane. Året sluttede med maleren og grafikeren Kristian Begtorp.
Dette år var man meget optaget af den kunstneriske udsmykning af det ny sygehus Dybendal – dels permanent kunst i forhallen, dels udstillingsmuligheder i bygningen og dels generel rumudsmykning af sengestuer m.v. Kunstforeningen kæmpede for større indflydelse på udvælgelsen, men det blev ved at personalet var repræsenteret ved sygehusinspektøren og kunstforeningens formand. Valget af kunstner til et værk til forhallen er (delvis) beskrevet i scrapbogen. Blandt Poul Erland Jensen, Mogens Riisbjerg Møller, Morten Nielsen og Eva Sørensen blev sidstnævnte valgt.

1983: Åbnede med den danske grafiker Henning Pedersen sammen med en samling svensk kunst fra Jægerspris Kommunes venskabsby Vetlanda som Karin Brandt Møller havde formidlet. Maleren og grafikeren Benny Aage Møller fortsatte med drivtømmerindrammede værker, blev efterfulgt af maler og grafiker Vibeke Mencke Nielsen med især grafiske værker, dernæst billedvæveren Jane Ring, dernæst Troll Bille med store malede og applikerede tæpper, akvareller og bittesmå stregtegninger og endelig malerkunstnerparret Grete og Per Fristrup.

1984: I januar var sygehusets personale indbudt til at udstille egne værker. Herefter viste Ølstykke-kunstneren Else Agger akvareller og tuschtegninger, så kom billedhuggeren Ib Braun med mindre bronzeskulpturer, efterfulgt af Jens Kromann med oliemalerier og gouacher, en vandreudstilling fra Arbejdernes Kunstforening, Frederikssund Fotoklub, stofbilleder af Lotte Dandanell, Karen Serena Møller med olie og grafik og endelig endnu en udstilling med personaleværker.
Lilli de Voss trådte af, og Peter Thorn blev valgt som ny formand for kunstforeningen. Her cirka et år før flytning til Dybendal fik kunstforeningen besked på at sygehusledelsen og byggeriets arkitekter (Mangor & Nagel) ikke var indstillet på af skabe faciliteter for kunstudstillinger (fx skinner til ophæng), og Peter Thorn protesterer i en skrivelse til amtets kulturudvalg.

1985: Man lagde ud med maleren og tegneren Lone Plaetner, efterfulgt af Bjarne Esbensen med olie og oliekridt og dernæst den polsk fødte illustrator og grafiker Eva Floryan. Sommerudstillingen er med Birthe Høj fra Frederiksværk med kludebilleder, Svend Aage Larsen fra Jægerspris med akvareller, pasteller og stentøj og Ines Sørensen fra Frederikssund med tegninger og malerier. Årets sidste udstilling og den sidste på det gamle sygehuse var med grafik af Bente Palano. Og måske den allersidste med malerier af Dagmar Friis.
Samtidig med møder om Ole Kortzaus udsmykning af Dybendal – som kunstforeningen støttede – drøftedes nemlig også foreningens fremtid, men Peter Thorn mente på generalforsamlingen i maj at det ville blive i orden. Man havde stadig god støtte i Frederikssundborgmester og amtsråds- og sygehusudvalgsmedlem Jørgen Christiansen som talte foreningens sag.
Det fremgår af scrapbogen at det først var dette år man begyndte på at føre den – med arrangementer hvor materiale og noter fra de første otte-ni år blev ført ind i første og begyndelsen på andet bind.

1986: På grund af flytningen af sygehuset begyndte året med en pause i den ellers stadige strøm af udstillinger, men i maj kom man i gang på Dybendal – med en udstilling af en privat samling af billeder af den argentinske kunstner Mario Fournier. Arbejdernes Kunstforening stod for sommerudstillingen, efterfulgt af billedbatik af Marianne Nim, derefter lokale Inge-Lise Øhrberg og sidst Birthe Hattel med dekoreret glas og porcelæn.

1987: Her lagde kunstforeningen hårdt ud med en tiårs jubilæumsudstilling med de lokale kunstnere Thorvald Hagedorn-Olsen, Ove Køser og Niels Nielsen samt Hans Jacob Aagaard fra Ølsted.
I forbindelse med tiårs jubilæet udnævntes initiativtager til kunstforeningen Erik Blicher Hansen og Frederikssunds borgmester Jørgen Christiansen til æresmedlemmer af foreningen. Jubilæet blev omtalt i Frederikssund Avis og Frederiksborg Amts Avis – se kilder m.m. nedenfor.
Udstillingsvirksomheden fortsatte med De fire årstider – farverige stofbilleder af Kirsten Seeberg, silhuetklip i silkepapir af Lise Roos, en fællesudstilling fra det københavnske værkstedsfællesskab Valsedronningerne bestående af et dusin billedkunstnere m/k, ‘nykoloristen’ Gerda Meinecke fra Hundested, keramik og oliemalerier af Annelise og Edwin Westergren fra Østby (se side i scrapbog) – og vævede tæpper og symaskinetegninger af Lis Lindkvist.
Her er daværende formand for kunstforeningen Peter Thorn fotograferet sammen med Erik Blicher Hansen i sygehusets forhal ved Eva Sørensens skulptur. Foto Stefan Kaj Nielsen.

1988: Som det første udstilledes malerier af Venslev-kunstneren  Vincent Verde (se side fra scrapbog), nordøstgrønlandske indtryk på maleri af Kaj Walther fra Tisvilde (holdt senere foredrag på sygehuset), billedtæpper fra Botswana, malerier af Karen Hansen fra Stenløse, malerier af Christian Sarvig, Skibby, og Jørgen Ursin, Frederiksværk, malergruppen Solsikken med Aase Fleischer, Poul Geel og Ulla Germannsen, malerier af Hanne Torpe Alkærsig og grafik og maleri af Julie Brabcovás.
Kunstforeningen forespørger – forgæves – Hendes Majestæt Dronningen om en udstilling med noget af hendes kunst.

1989: Året bød på silketryk, akvareller og oliemalerier af Lissen Helbro, Sanne Meincke og Eli Lorentsen, et gensyn med Benny Aage Møller som også udstillede i 1983, patchwork af Else Mikkelsen fra Frederikssund, værker fra Kunstcentret Sankt Hans, malerier og skulpturer af Leif Nielsen fra Frederiksværk, skulpturer af John Rud og malerier af Jens Flecenstein.
I forbindelse med Leif Nielsens udstilling indkøbte sygehuset jernskulpturen Chefen 131 x 90 x 42 cm forestillende en kry hane, vistnok med den oprindelige titel Livsmod. Den blev senere opstillet (indviet) på chefgangen af sygehusdirektør Eva Vinding og forsynet med en messingplakette med teksten: “Indkøbt til fremme og bevarelse af humøret på arbejdspladsen.” Se side i personalets kunstforenings scrapbog.
Eget Hus Fonden, Sparekassen SDS, tildelte kunstforeningen et legat på 5000 kroner. En ukendt avis bragte i april 1989 en artikel om kunstforeningen – se side i scrapbog.

Sygehusdirektør Eva Vinding afslørede i november 1989 Leif Nielsens skulptur Chefen. Det foregik under afskedsreceptionen på hendes sidste dag på sygehuset.

1990: Her var første udstiller fritidsmaleren Jørgen Clevin med Familiepostkort, efterfulgt af Kristian Begtorp, tegninger af Else Agger, Ølstykke, stentøj og rakukeramik af Per Jensen, Frederikssund, farvetegninger og matchende striktrøjer af Anita og Hans Jakob Aagaard, Frederikssund Fotoklub, silkemaleri af Karin Seneca, stofbilleder af Lotte Dandanell (som også udstillede 1984), elevarbejder fra Thorstedlund Kunsthøjskole og sidst Anne Grete Hilding.
Susanne Friese/Rasmussen afløste Peter Thorn som formand.

1991: Først udstillede Peter Christoffersen med malerier m.m. Derefter afholdtes en mindeudstilling med værker af Niels Nielsen der døde i 1989. Udstillingen bestod af sygehusets egne værker og værker udlånt af Kirsten Bronée fra hjemmet i Marbæk. Dernæst var der keramik og grafik af Lars Wilms Isaksen, stofbilleder af Anette Holmgren Krebs, malerier af Kirsten Tang fra Alminde, akvareller af Bente Noya fra Farum, værker af Jakob Vejslev, keramik af Ulla Gahrn fra Frederikssund (se side i scrapbog) og sidst malerier af Karina Olsson.
Kunstforeningen  modtog et legat på 5000 kroner fra Unibank, og pengene blev brugt til et køb af et maleri af Ove Køser.

1992: Kunstforeningen havde eksisteret i 15 år, og man var nået til udstilling nr. 100 hvor Ove Køser var inviteret – denne gang alene, ved tiårs jubilæet var han sammen med andre lokale. Se sider i scrapbog. Derefter var det akvareller af Tove Nielsen, Frederikssund (se side i scrapbog), malerier, skulpturer og keramik af Elise Rosenstjerne, malerier. akvareller og tegninger af lokale Hanne Hansen (se side i scrapbog), malerier af John Holmstrøm, værker af SFO-børn fra Åbjergskolen i Frederikssund, malerier af Hjørdis Mose Bayn, malerier og akvareller af sygehusets kardiologiske overlæge Poul Ebbe Nielsen, værker af en lille snes medlemmer af  den lokaler kunstnergruppe Gruppe 86 og skulpturer af Svend Arre samtidig med akvareller af sygeplejerske Lis Ullerslev Nielsen.

Poul Ebbe Nielsen på en væg på sygehuset.

1993: Malerier af Jørgen Wiemann, malerier af Jette Nederby, billedtæpper og akvareller af Sisse Westergaard, Jægerspris, tekstilkunst af Birthe Høj, værker af fire medlemmer af gruppen TårnbyMalerne,  malerier af Peter Christoffersen (gensyn fra 1991) og hans datter Mette Louise, malerier af Ilse Fjord, malerier og skulpturer af Gitte Ripler, Frederiksværk, og malerier m.m. af Susanne Vibe Høgsted.

Sisse Westergaard foran et billedtæppe i sygehusets forhal.

1994: Den lokale maler Gerda Rytter lagde ud med malerier og akvareller (se side i scrapbog), dernæst var det den ligeledes lokale Hans Jørgen Husum (se side af scrapbog), akvareller og tegninger af Marie Olsen, billedkunst af Dorit Stralendorff, billedkunst af Nelli Buchgreitz, oliemalerier og akvareller m.m. i retrospektivt udvalg af Torben Siboni, værker af sygehusets medarbejdere, malerier af Nete Goldsmith, fotografier af Mogens G. Stryhn, endnu en gang grønlandske motiver af Kaj Walther (gensyn fra 1988), billedkunst af Henriette Fynbo og malerier af Marianne Langholm.

1995: Keramik af Allan Hytholm, Skenkelsø, malerier med afrikanske motiver af Robert McLean, skulpturer og malerier af Svend Ritter (se side i scrapbog), malerier af Christine Østergaard, malerier af kroatisk-danske Damir Pavelic, malerier af Kai Christiansen, tegninger og skulpturer af Jørgen Lisborg og billedkunst af Bent Rune.
Årets generalforsamling (72 deltagere) havde som for det meste besøg af en kunstner, dette år var det Ole Kortzau – i tiåret for indvielsen af Dybendal med hans omfattende rumudsmykning.

1996: Billedkunst af Flemming Stensballe, billedkunst af tysk-danske Evelyn Mittmann, billedkunst af Per Flemming, billedtæpper af Jorit Tellervo, værker af elever på Nødebogård, malerier af Gorm Eriksen, malerier af Mette Svarre og malerier af Jette Hegermann.
Ny formand Anni Risbo Jessen.

1997: Billedkunst af Elisabeth Bækmark (har fået undervisning af Svend Åge Larsen), billedkunst af Margot Kofod og Freddy Rasmussen, Frederikssund (medlemmer af Gruppe 86), malerier af Niels Kongsbak, Rørholmsgade, billedkunst af den lettiske kunstnerfamilie Zarins, malerier af Fin Larsen, billedkunst af gruppen Impuls bestående af Christine Gejslberg og Niels Lolle, Hillerød, og skulpturer af Lars Rasmussen sammen med malerier af Rikke Heinecke.

1998: Billedtæpper af tekstilkunstneren Rita Mortensen, Rørvig, malerier af Morten Abild Christensen, malerier af Mette Louis Nørregaard, billedkunst af Peder Stougård, billedkunst af medlemmer fra værestedet Viemosegård i Hillerød (for afasi-ramte), stofbilleder af Lotte Dandanell, Carsten Dahl fra Kunstnerhuset i Frederiksværk med ‘patineret’ billedkunst på metalflader, smykker af Flemming Nielsen og Vibeke Boye samt malerier af Ivan Kyrum (elev af Joseph Salamon).
Ved årets generalforsamling bidrog Svend Åge Larsen med et foredrag om Kunsthøjskolen Thorstedlund.

Under udstillingen med Lotte Dandernel var sygehusets forhal udstyret med en dukke henslængt i en sofagruppe. Foto fra kunstforeningen scrapbog.

1999: Billedkunst af Bente Adolph, skulpturer i granit af Lars Skov Nielsen, Roskilde, billedkunst af otte rumænske kunstnere, malerier (magiske masker) af Poul Agger, glaskunst af Lise Eggers, værker af syv elever fra Kunsthøjskolen Thorstedlund udvalgt af Svend Åge Larsen, værker af medlemmer af Ejegodcentrets Kunstgruppe (kommunalt center for psykisk udviklingshæmmede i Slangerup), surrealistiske malerier af Mogens Chr. Jørgensen, skulpturer og relieffer i metal af Claus Steen Rasmussen – samt søndagsjulestuer i kantinen.

2000: Malerier og skulpturer af Lene Møllebro, Hillerød, grafik og maleri af irakiske Saliem H. Bader og skulpturer af Joachim Bang, billedkunst af syv Tisvilde-malere (alle elever af Joseph Salamon), værker af ni elever fra Kunsthøjskolen Thorstedlund, billedkunst af Geert Rogér Larsen, billedkunst af Annie Cornier og Marinus Kristensen, malerier og tegninger af Bent Axel Olesen, keramik af Dorrit Johnsen og malerier af Gerda Meinecke – og endnu engang søndagsjulemarked.

2001: Billedkunst af Vivian Just, billedkunst af gruppen Den Åbne, malerier af Holger Peter Nielsen, Jægerspris, værker af 17 elever fra Kunsthøjskolen Thorstedlund, malerier af Jeanette Naeghel, maleri og grafik af Jeppe Jepsen, billedkunst af Espen-Hansen, quilt af medlemmer af Quiltegrupppen Frederikkerne – og julemarked.

2002: Kunstforeningen 25års jubilæum blev fejret med udstilling nr. 185 med tegneren Else Agger (gensyn fra 1984 og 1990). Kunstforeningen begavede som ved tidligere jubilæer medlemmerne med et stykke original grafik, denne gang bestil hos Else Agger – et arbejde med hendes sædvanlige glade farver og med et lokalt motiv fra Skyllebakken i Frederikssund. Derefter skulpturer i granit af Niels Kræmmer og malerier af Peter Witt, værker af 18 elever fra Kunsthøjskolen Thorstedlund, billedkunst af sygehusets udsmykningskunstner Ole Kortzau (gensyn fra 1995), billedkunst af Kate Nellemose, malerier af Leif Høllund Jensen, kunst af væver, maler og grafiker Jette Thyssen, keramik af Puk Erfurth Larsen og Benthe Bertelsen – og julemarked.
Ny formand Helle Bangsfelt. Foreningen har cirka 150 medlemmer.

2003: Maleri og skulptur af Søs Brysch, tekstilkunst af Rita Mortensen, kunst af 11 kreative mennesker med forbindelse til sygehuset (Astrid Bangsfelt, Hanne Bertore, Birgith Bejder, Per Jensen, Armapret Kaur, Bitten Poulsen, Else Pri, Charlotte/Lotte Ragab, Vita Ravn, Anette Rohde og Ingelise Schou), billedkunst og keramik af Jeppe Hagedorn-Olsen, værker af 18 elever fra Kunsthøjskolen Thorstedlund og malerier af Lone Lindorff.

2004: Akvareller af Tonny Ørving, keramik af Ingelise Schou, malerier af Louise Baadsgaard og Trine Vestersøe – og julemarked.

2005: Malerier af Karsten Duus, billedtæpper af Inge Egebjerg Hansen, billedkunst af Jakob Jensen, malerier af Anders Kelstrup, billedkunst af Helle Liebing og Anette Hjerrild og patchwork af Aase Rethpen og Anette Nielsen, malerier af Anne Krog og billedvæv, kirketekstil og design af Elsebeth Plate.

Og efter nogle lidt sporadisk beskrevne år slutter scrapbogen.

Noter fra scrapbogen om indkøb og gaver m.m.

1978 købte kunstforeningen et maleri af Ove Køser og et maleri af Niels Nielsen.

1979 købte sygehuset Ulf Rasmussens skulptur Gammel kone med bog.

1982 fik/købte sygehuset Erik Blicher Hansens store maleri Metodeopstand.

1983 fik sygehuset ved en amtslig lodtrækning (?) et vævet billedtæppe af Vibeke Gregers – Regnvejr, 140 x 110 cm.

1985 vandt kunstforeningen et billede i Arbejdernes Kunstforening.

1988 forærede Patchwordgrupperne Frederikssund/Roskilde gennem kunstforeningen sygehuset et stort patchwork-tæppe.

1989 udstillede Leif Nielsen fra Frederiksværk blandt andet jernskulpturen LivsmodChefen kaldet – som blev anskaffet til sygehuset – og senere afsløret på gangen i sygehusledelsen af Eva Vinding.

1991 modtog kunstforeningen fra Unibank et legat på 5000 kroner som blev brugt til køb af et maleri af Ove Køser.

1992 modtog sygehuset maleriet Den røde tråd af Leif Nielsen skænket af en ’tilfreds’ patient. Maleriet illustrerer et digt i Leif Nielsens bog Håb.

1995 købte sygehuset to malerier er udstillende Robert McLean.

1996 modtog sygehuset bronzeskulpturen Iturevet brev fra Svend Ritter (tilfreds patient).

1999 forærede Hans Jørgen Husum sygehuset fire træskulpturer.

2000 får sygehuset to litografier af ti danske kunstnere fra Nykredits Fond som led i projektet Dansk kunst til hospitaler. Kunsten blev fordelt på afdelingernes dagligstuer.

Kilder, link og litteratur

Kunstforeningen scrapbog i seks bind fra stiftelsen i 1976-77 til 2005 om foreningens udstillingsvirksomhed, udflugter og øvrige arrangementer, indtil 2017 Hovedstadens Hospital, siden overdraget til Lokalhistorisk Arkiv i Frederikssund.

Lokal kunst på 10 års dagen, omtale af kunstforeningens tiårs jubilæum, Frederikssund Avis, 20. januar 1987.

Nedslidte rammer gav ide til kunstforening, omtale af kunstforeningens tiårs jubilæum, Frederiksborg Amts Avis, 21. januar 1987.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse