Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Figurbevægelse til Frederikssund

Jordfigur

Søjlefigur

Vandkunst

Foto: Flemming Bülow

Billedhugger Anita Jørgensens værk Figurbevægelse til Frederikssund på gågaden (Jernbanegade) i Frederikssund omfatter tre skulpturer – Jordfigur i den nordlige ende og Søjlefigur i den sydlige ene og på midten (Kirkegadetorvet) en skulpturfontæne eller vandkunst, Glasplader med vand. I en beskrivelse af de tre skulpturer hedder det:

”Glas, metal og granit er føjet sammen i både monumentalitet og gådefuldhed med en stærk forankring i gadens robuste stengulv. Skulpturerne rejser sig op af jorden med en antydning af at der sker ting og sager nedenunder.”

Materialerne er glas, metal, granit – og vand og lys. Lyset indgår som dagslys i alle skulpturerne, men i Jordfigur også i form af kunstigt lys indefra ved nattetide. Anita Jørgensen har konstrueret figurerne nærmest på arkitektonisk vis og med enkle elementer i rytmisk gentagelse. Hvor man i arkitekturen finder livet bag facader og vinduer, henter Anita Jørgensens figurer næring i det lys der trænger ind og ud af glasset og vandet. Anita Jørgensen har skabt det specielt til Frederikssund.

Efter en årrække som gågade blev Jernbanegades nordlige del i 1992 omlagt til ’rigtig’ gågade med ny belægning og nyt inventar. I den forbindelse bekostede Handelsstandsforeningen og Frederikssund Kommune den kunstneriske udsmykning ved Anita Jørgensen som blev opstillet 1993. De tre værker kostede i alt 1,1 mio. kroner. Frederikssund Kommune bekostede den halve mio. kroner som opstilling og installationer kostede.

Værket blev købt ubeset, og bag udvælgelsen af kunstneren stod en gruppe bestående af fra Handelsstandsforeningen den tidligere formand Halvor Gøttrup, fotohandler Sv. Nielsen og direktør Ole Stenholdt, fra byråd og kommune formand for kulturudvalget Birgit Madsen, formand for teknisk udvalg S. Åge Petersen, formand for plan- og miljøudvalg Johannes Errild, teknisk direktør Niels Bøje Groth og undervisnings- og kulturdirektør Mogens Højenvang samt som kunstnerisk vejleder direktør Laila Krogh fra Willumsens Museum.

Indvielsen af figurerne foregik den 6. november på en af Handelstandforeningens lange lørdage. Indvielsen var ellers planlagt som en sommerbegivenhed, men der havde vist sig revner i granitblokkene til vandskulpturen, så den svenske stenhugger Björn Nordenhake kunne ikke levere til tiden.

Indvielsen foregik med kunstnerens deltagelse og under overværelse af et stort antal borgere samt flagallé og musiceren. Først blev den sydlige del indviet, så den nordlige del og til sidst vandkunsten på Kirkegadetorvet. Anita Jørgensen roste køberen for deres vovemod, formanden for Handelsstandsforeningen Ole Søegaard sagde at den kunstneriske udsmykning skulle ses som et udtryk for den interesse og optimisme byens handlende nærer for byen, og borgmester Jørgen Christiansen takkede på  byens vegne for gaven som han håbede byens handlende, borgere og besøgende ville tage godt imod, og lovede at der fra kommunens side ville blive passet godt på dem. Fra indvielsen ses her Anita Jørgensen med folkemængden i baggrunden. Foto Paul Erik Nielsen.

Skulpturindvielsen er omtalt i Jul i Frederikssund 1993 med foto. Den store forøgelse af skulpturbestanden i byen var i øvrigt anledning til at julehæftet i midten bragte fire sider med en illustreret skulpturguide – som desuden blev mangfoldiggjort som en selvstændig brochure.

Selvom skulpturernes glas er af den stærkeste slags, så det er lykkedes ’stærke’ personer at skade kunstværkerne noget. Vandkunstens store glasvægge har været smadret og udskiftet en del gange. Det hænder også – mere uskyldigt – at det cirkulerende vand bliver tilsat noget sæbe så der dannes en ordentlig omgang skum.

Kilder, link og litteratur

Gågadens skulpturer skal opleves som et kunstværk, forhåndsomtale af indvielsen, Birger Kristensen, Frederiksborg Amts Avis, udateret (få dage før indvielsen den 96. november 1993).

Gågadens skulpturer udtryk for optimisme, reportage fra indvielsen, Birger Kristensen, Frederiksborg Amts Avis, 8. november 1993.

Anita Jørgensen

Frederikssund Bymidte

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse