Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Fjordlandskab

Fjordlandskab Flemming Rübow 1

Foto: Flemming Rübow.

Joseph Salamons granitstensværk Et fjordlandskab består af flere dele. Det er opstillet første gang i skolegården til Falkenborgskolen i Frederikssund i 1996. I forbindelse med store ombygninger på skolen blev stenene bragt i depot, og efter et stykke tid blev de i 2012 flyttet til det såkaldte Tippen ud for Frederikssund Havn i en ny opstilling.

Tippen er et opfyld omkring jernbanedæmningen i forlængelse af Sydkajen på stedet for det tidligere fæste for broen der førte den sjællandske midtbane over Roskilde Fjord. Og skulpturgruppen er dermed også kommet tilbage til sit materielle ophav, nemlig granitten fra de bropiller der tilbage i 1930rne bar jernbanebroen over fjorden mellem dæmninger fra Frederikssund og Hornsherred. ‘Tandstumperne’ som bropillerne blev kaldt, stod tilbage i mere end et halvt århundrede efter fjernelsen af selve broen ved jernbanens nedlæggelse. Alle tandstumperne blev sprængt bort på nær én, granitstenene blev bjerget og lagt i depot på kommunens materielgård, Joseph Salamon brugte nogle af dem til skulpturgruppen, og tilhugningen foregik 1995-96 på materielgården.

Den midtsjællandske jernbane var tænkt fra Næstved/Karrebæksminde i Sydsjælland til Hillerød, og der er mange landskabelige spor herefter, men det var kun strækningen Frederikssund-Ringsted der kom i drift – fra 1928 – men bare otte år efter var ikke bare byggeriet af resten af strækningen, men hele jernbaneforbindelsen opgivet igen. Broen blev flyttet til Limfjorden ved Aalborg-Nørresundby, og resterne af baneanlægget ude i det sjællandske landskab forsvinder pø om pø.

Fjordlandskab Flemming Rübow 2

Foto: Flemming Rübow.

Skulpturgruppen er finansieret af William E. Berntsens Fond.

Da den stod i Falkenborgskolens gård var den placeret i blå asfalt som symboliserede fjorden, og Joseph Salamon så gruppen som en legelabyrint hvor nogle af blokkene kunne være kysten, andre en skibssætning. Idéen til det lidt utraditionelle legeanlæg blev udviklet af Joseph Salamon i samarbejde med daværende skoleinspektør Ole Jensen. Her ses Ole Jensen sammen med Joseph Salamon og Marianne Michelsen, som på det tidspunkt var ny skoleinspektør, samt nogle børn.

Fjordlandskab

Fjordlandskab UKID 2

Foto: UKID (fra værkets opstilling på Falkenborgskolen)

Flytningen af skulpturgruppen blev foranlediget af en ombygning på skolen, og Joseph Salamon var involveret i den nye opstilling på Tippen.

Kilder, link og litteratur

Salamons skulpturer skal bruges – hugger legeskulptur til Falkenborgskolen, Frederiksborg Amts Avis, 19. oktober 1996.

Sidste granitblokke på plads i skolegård, Frederiksborg Amts Avis, 12. juni 1999.

Otte granitblokke danner skulptur, Frederiksborg Amts Avis, 30. november 1999.

Bilag

I anledning af genindvielsen af skulpturgruppen Fjordlandskab skrev Frederikssund Kommune den 19. august 2012 på sin hjemmeside:

Skulpturlandskab genindviet
Siden renoveringen af Falkenborgskolen tog fart for et par år siden, har det levet en noget anonym tilværelse på kommunens materialgård. Men i går kom Josef Salomons lege-skulpturlandskab fra 1996 endelig på plads i nye – eller i virkeligheden oprindelige – omgivelser ved fjorden. Her genindviede han selv kunstværket sammen med formand for Kultur-, fritids- og idrætsudvalget, Grethe Olsen (F).

Grethe Olsen og Josef Salomon foran skulpturlandskabet. Foto: Preben Gøttsche.
Grethe Olsen sammen med Josef Salomon foran skulpturlandskabet på Tippen.

Udført af granit fra tandstumperne
Skulpturlandskabet er skabt i 1995-1996 og udført af Josef Salomon på materialgården i Frederikssund Kommune. Det er lavet i granit som stammer fra Den Sjællandske Midtbane der var i drift i årene 1928-1936. Sidenhen har alene de såkaldte “tandstumper” på tværs af Roskilde Fjord og jernbanedæmningen ud for Tippen vidnet om banens eksistens.

Midt i 90’erne blev alle tandstumper undtagen en enkelt sprængt væk af forsvaret, og det er granitten herfra kunstværket er udført i.

Ifølge Frederikssund Kunstforenings guide “Kunst i det offentlige rum” forklarer Josef Salomon selv at han forestiller sig et landskab ved fjorden. En del af granitblokkene kunne være kysten, andre en skibssætning, men sat sammen danner de en slags labyrint hvor børnene leger.

Skulpturlandskabet blev opstillet som et legelandskab i skolegården på Falkenborgskolen i 1996. Imidlertid kan det ikke længere godkendes som legeplads efter de gældende regler, og derfor blev det taget ned ved renoveringen af skolen.

Tilbage til oprindelsesstedet
Nu står det så yderst på Tippen i Frederikssund Havn – lige ud for den sidste af tandstumperne som er bevaret.

Den placering af Josef Salmonon selv meget glad for.

– Det kommer til sin ret her hvor alle kan nyde det i de rigtige omgivelser, hvor man kan se fjorden og bådene igennem det, og hvor børnene stadig kan kravle og lege på det hvis de har lyst.

Børnene har taget det nye skulpturlandskab i brug. Foto: KEJE.

Grethe Olsen og Josef Salmonon med slips med skultpturen på. Foto: KEJE.Børnene var heller ikke sene til at tage skulpturerne i brug og begynde at klatre på dem. Og det kan de roligt:

– De er meget solide og er sat sammen, så der ikke sker noget selv om man kravler på dem, siger Josef Salomon.

Han havde i øvrigt i dagens anledning taget et hjemmelavet slips på med tryk af tandstumperne, kunstværket og sejlbådene i fjorden.

Foto: Preben Gøttsche og KEJE.

Koordinater 55.8336219, 12.0510192

Joseph Salamon

Falkenborgskolen

Frederikssund Havn

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse