Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Frederikssund Kirke

Frederikssund Kirkes bygnings- og udsmykningshistorie er beskrevet i dette skrift af den lokale historiker Uffe Mühldorff.

Ved en større ombygning i 1866-68 blev blandt andet installeret en ny døbefont af den lokale billedhugger Emanuel Nielsen.

Som led i en større renovering af kirken i 1989 blev altertavlen fjernet (og placeret i sideskibet), og i stedet blev der sat mangefarvede glasmosaikker i de tre vinduer i apsis lavet af den lokale billedkunstner og keramiker Svend Åge Larsen.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse