Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Emanuel Nielsen

Maleren og stenhuggeren (Oskar Hjalmar Alfred) Emanuel Nielsen blev født den 23. marts 1890 og døde den 31. januar 1970. Han voksede op i Frederikssund som søn af xylograf og senere stenhugger Jens Peter Nielsen og Emma Catharina Johansdotter. Han blev den 25. juni 1916 i Frederikssund gift den seks år yngre med Bessy Viola Henriette Jensen, datter af mejeriejer Jens Johansson og Hanna Johansson.

Emanuel Nielsen afbrød som 22-årig sin maleruddannelse på Kunstakademiet for at overtage sin fars stenhuggerværksted i Frederikssund. Stenhuggeriet var grundlagt af farfaderen Nikolaj Nielsen i 1881 og lå Jernbanegade 31. Emanuel Nielsen havde stenhuggeriet fra 1912-60.

Emanuel og Bessy fik tre sønner der alle tre fik kunstneriske levebaner

Niels Nielsen, maler og billedhugger

Morten Nielsen, maler og billedhugger

– Ole Nielsen, arkitekt (kirkebyggeri især i Grønland) – her ses han på et avisfoto ved ferniseringen af Frederikssund Kunstforenings 50års jubilæumsudstilling i 1995 med gamle Frederikssund-kunstnere, heriblandt hans far og brødrene Morten og Niels, til venstre og i selskab med Gentleman Chris og kunstforeningens formand Lis Nielsen.

Emanuel Nielsen malede lidt ind imellem og beskæftigede sig med både landskaber, opstillinger, bymotiver og portrætter. Hans sene portrætbuste af bokseren Chr. Christensen indeholder en streng og enkel, men alligevel følsom personkarakteristik. Skriver Kunstindeks Danmark.

Emanuel Nielsen var et aktivt medlem af Frederikssund Kunstforening, medlem af bestyrelsen fra stiftelsen i 1945, formand 1952-58 og udnævnt til æresmedlem i 1960 da han fylder 70 år. Da kunstforeningen i 1995 holdt 50års jubilæumsudstilling, var han repræsenteret med sin buste af Gentleman Chris samt tre portrætter af en malerven og hans far og mor.

Til Frederikssund Kirke har Emanuel Nielsen i 1942 lavet den nuværende døbefont med gengivelse af scener fra Jesu liv. Døbefonten erstattede en font af kunstsandsten fra 1866. Før da havde der været en romansk døbefont i granit. I 1989 blev der foretaget en større restaurering af kirken, og herunder blev Emanuel Nielsens døbefont flytter fra koret til sin nuværende plads nede foran indgangen.

1947 tegnede Emanuel Nielsen for Frederikssund Turistforening en forside til en turistbrochure med en kvinde med cykel som motiv. En gengivelse af forsiden er senere brugt som plakat.

Frederikssund Kunstforeningen fejrede 50års jubilæum i 1995 med en udstilling i Langes Magasin med en retrospektiv samling af tolv af Frederikssunds og omegns ældre kunstnere – foruden Emanuel Nielsen også Thorvald Hagedorn-Olsen, Ove Køser, Povl Larsen, Morten Nielsen, Niels Nielsen, Ulf Rasmussen, Gerda Rytter, Hjalte Skovgaard, Ernst Syberg, Povl Søndergaard og Jørgen Wiberg. Emanuel Nielsen var med til at stifte Kunstforeningen, og han var på udstillingen repræsenteret med sin buste af Gentleman Chris – som herefter blev støbt i bronze og opstillet i Frederikssund Hallen. Se avisomtaler i den anledning.

Emanuel Nielsen var i 2005 repræsenteret på Frederikssund Kunstforenings 60års jubilæumsudstilling sammen med cirka 30 andre kunstnere – lokale og udefra kommende. Han var repræsenteret med to akvareller og en tegning.

Forsiden af invitationen til 60års udstillingen var illustreret med en tegning af Emanuel Nielsen med et træmotiv fra Færgelunden.

Værker af Emanuel Nielsen i Frederikssund Kommune

Gentleman Chris

Bokseren Christian Chritensen

Genforeningssten Frederikssund

Genforeningssten Kalvøen Frederikssund

Døbefont i Frederikssund Kirke

I Kalvøsamlingen er Emanuel Nielsen repræsenteret med et maleri fra cirka 1910 med motiv fra Frederikssund Havn med den gamle havnemølle og restauranten Det kolde ben, 35×33. Foto Bjørn Nielsen.

På Frederikssund Museum Færgegården findes dette maleri af Emanuel Nielsen af Færgegården fra 1910. Gengivet herefter en meget lille foto i Holger Munks bog Jægerspris Færgegaard gennem fire hundrede aar side 405. Den tilføjede tekst kan ikke læses i sin helhed.

Kilder, link og litteratur

Emanuel Nielsen hos Kunstindeks Danmark, Weilbachs Kunstnerleksikon

Trækker folk til Langes Magasin – Jubilæumsudstillingen har stort besøgstal, Birger Kristensen, Frederiksborg Amts Avis, 7. marts 1995.

Fornem hæder til lokal gentleman, reportage fra afsløringen af Emanuel Nielsens buste af Gentleman Chris, Frederikssund Avis 23. maj 1995.

Gentleman Chris, brochure, udateret, fire sider med artiklerne: Giveren om Wiliam E. Berntsen af kommunaldirektør Erik Moses, Frederikssund Kommune; Kunstneren om Emanuel Nielsen af redaktør Birger Kristensen, Frederiksborg Amts Avis; Bokseren om Christian Kristensen af sportsredaktør Børge Munk Jensen, Berlingske Tidende. Trykt hos Thorsgaard Trykcenter og bekostet af Den Danske Bank, Frederikssund, og Tømrermester Chris Kristensen, ApS (bokserens søn).

Bilag

Også faderen Jens Peter Nielsen udfoldede sig kunstnerisk. Det her fortalte er  næppe det eneste, men da Emanuel var knap et par år, syntes faderen af han ville give sit eget bidrag til Understøttelsesforeningen som blandt andet uddelte brænde til de fattige borgere i byen. Den 14. januar 1992 skrev Isefjords-Posten under overskriften “Snedame”:

“Billedhugger J. P. Nielsen i Frederikssund har faaet den gode Ide at modellere en Baldame af Sne og lade hende samle smaa og store Bidrag til “Understøttelsesforeningen”. Igaar tog vi hende i Øjesyn; hun stod nok saa graciøst i Vinterkulden og saa ligefrem indtagende ud i sit fine Toilette. Billedhuggeren frygtede dog for, at Tøvejret snart vilde gjøre det af med den fine Skabning, og vi anbefale derfor Alle at tage hende i Øjesyn, inden hun rejser, og endelig ikke overse den lille Kasse, der er anbragt tilhøjre for Damen.”

Den 17. Januar skrev avisen: “Snedamen var iaftes straalende oplyst. Husk at besøge hende inden hun forsvinder.” Og endnu to dage efter: “Snedamen paa Billedhugger Nielsens Plads er nu oplyst om Aftenen og tager sig især ved Lys udmærket ud. Bidragene ere ganske vist endnu smaa, men da Besøget har været i stadig Stigen, bliver Resultatet forhaabentlig alligevel tilfredsstillende.

En uge efter bringer avisen et indlæg med foreningens tak: “Frederikssund Understøttelsesforening har Dags Dato modtaget af Billedhugger Nielsen 14 Kr. 56 Øre, som ere indkomne ved Snedamen paa hans Plads. Herved bringes samtlige Givere Tak. Paa Foreningens Vegne: L. Nielsen, p. t. Kasserer. Frederikssund, d. 22. Jan. 1892.”

Året efter flytter J.P. Nielsen sin indsamlingsfigur til Torvet, og Isefjords-Posten skriver den 31. januar: “En Gris af Sne, paa hvilken en lille Nisse troner, er i disse Dage modelleret af Hr. Billedhugger Nielsen og opsat paa Torvet.” Senere at “Billedhugger Nielsen har modelleret en Blomsterpige af Sne. Hun er opstillet paa Torvet og sælger Blomster til Fordel for Understøttelsesforeningen.”

Den 22. og 24. februar skrev avisen: “Snedamen paa Torvet, der før forestillede en Blomsterpige, er nu omdannet til en ærværdig gammel Kone, der samler Bidrag til Understøttelsesforeningen.” Understøttelsesforeningen havde fra blomsterpigens indsamling fået ti kroner og 57 øre, og avisen fortæller i øvrigt:

“Blomsterpigen havde kun et kort Liv – ja, det vil sige, hun mistede Livet en Tøvejrsnat, ellers havde hun fortsat sin Gjerning til Fordel for de Mange, der trænge til lidt Brænde. Hendes Afløser blev en gammel Mo’lille, der ser ud til at have taget mangen en Tørn og forhaabentlig nok kan døje lidt Modgang. De Fleste ønsker vist hendes snarlige Henfart, og det ønsker Understøttelsesforeningen sikkert ogsaa, blot hendes Bøsse maa blive fuld til Randen, saa lad hende rejse jo før jo kjærere!”

Noter

Tyrehoved på facaden af Slagter Jacobsens Hus i Jernbanegade i Frederikssund

Portal til hovedindgangen på Frederikssund Kirkegård

Prydgavl (frontispice) med håndværkersymboler på Frederikssund gamle tekniske skole i Frederiksborggade 16

Gentleman Chris

Bokseren Christian Chritensen

Genforeningssten Frederikssund

Genforeningssten Kalvøen Frederikssund

Døbefont
Frederikssund Kirke

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse