Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Helge Holmskov

Helge Holmskov, selvportræt, farvekridt og pen, 1975, gengivet på forsiden af H.P. Jensens bog om kunstneren fra 1982.

Helge Leo Holmskov, født 11. december 1912, død 10. februar 1982, udlært som smed, som billedhugger var han autodidakt. Helge Holmskov debuterede som maler i 1941 på Kunstnernes Efterårsudstilling, men allerede året efter var han i gang med billedhuggeriet. Hans tidlige arbejder var i granit, træ og ler, og hans skulpturer var robuste, tunge og tætte. Motiverne hentede han i omgivelserne og i familien. Hans første jernskulpturer er fra 1953, og her fandt han muligheder for at skildre bevægelser og øjebliksbilleder. I 1956 fik han sit gennembrud med figurer i pladejern, og på den tid begyndte han også at arbejde helt abstrakt og med samspillet mellem sine skulpturer og omgivelserne. Han arbejdede herefter sideløbende på både abstrakte og fortællende figurer. Blandt værker skal nævnes en serie på 14 portrætter i pladejern af venner og kolleger. Blandt hans nærmere værker kan nævnes skulpturgruppen Fiskespringvandet i Slotsgade i Hillerød.

Helge Holmskov har udstillet et utal af steder og har værker endnu flere steder. Mest skulpturer, men også malerier. I 1957 fik han Eckersberg Medaljen. Fra 1944 til sin død lavede han et par tusinde skulpturer i træ, ler, granit, jern og andre metaller og lige så mange tegninger og malerier.

Helge Holmskov skrev om sig selv i et udstillingskatalog fra 1975:

“Naturen er den store iværksætter. Der finder man træer og planter, dyr og menneskers færden. Både gode og onde ting. Det må være et spørgsmål om livsopfattelse hvad man vælger at bruge. Jeg er et øjemenneske. Det er den synlige verden der fængsler mig. Ofte forenkler jeg det sete indtryk, så der kun bliver et enkelt udtryk tilbage. Ofte opstår der noget helt andet, og somme tider er det materialet der sætter én på sporet.
Værktøj og håndværk skal fungere rigtigt; må ikke være en hindring for éns intentioner. Må på den anden side heller ikke være det primære. Idéen må være det vigtigste. Til slut må man helst glemme både teori og håndværk under arbejdet.”

1950erne var Helge Holmskovs gennembrudsperiode blandt andet med adskillige skulpturer med ‘sjippende pige’ som motiv. Her en skulptur af jern fra 1955 som findes på Fuglsang Kunstmuseum.

Og her Stående pige med sjippetov, 28 cm, skulptur af jern som findes på Ribe Kunstmuseum.

Frederikssund Kunstforening holdt i 1998 en udstilling i Langes Magasin (se brochure) med Helge Holmskovs efterladte værker (oliemalerier og skulpturer i bronze, andre metaller og sten) arrangeret i samarbejde med hans enke Minna Holmskov. Den store transportopgave blev sponsoreret af Unibank med 5000 kroner. Frederikssund Kommune købte udstillingens eneste litografi, og Kunstforeningen købte et landskabsmaleri og figuren Kærlighedspar i gibs.

Helge Holmskovs datter Mette Holmskov er maler, tegner og keramiker. Hun har flere gange udstillet i Frederikssund.

Helge Holmskov er begravet på Søborg Kirkegård i Gilleleje.

Foto gravsted.dk – pj.

Værker af Helge Holmskov i Frederikssund

Frederikssund Rådhus en litografi med brune og hvide figurer på blå baggrund, tryk nr. 26 af 3o, 1974. Indkøbt af kommunen på Frederikssund Kunstforenings mindeudstilling i 1998. Foto Flemming Bülow.

Kilder, link og litteratur

Kunstindeks Danmark (Weilbachs Kunstnerleksikon).

Gravsted.dk.

Helge Holmskov-portræt i 1973-udgaven af bogserien Vor tids kunst af Johan Møller Nielsen.

Helge Holmskov, portræt- og mindebog, H.P. Jensen, 1982, mange illustrationer, sort-hvid, upagineret (flere end 100 sider), Minna Holmskovs Forlag.

Den frodige, menneskelige Helge Holmskov, artikel af Alex Steen i Dansk Kunst 86.

Omtalt i publikationen Hillerødkunstnere gennem 200 år, Hillerød Bibliotek, 2008.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse