Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Knud Andersen

Knud Andersen, født den 1. september 1937, pastor emeritus og billedkunstner, tidligere 17 år provst for Frederikssund Provsti og tidligere og til dels sideløbende hermed sognepræst ved Sankt Mikaels Kirke i Slangerup 1976-1996 – i alt næsten 40 år som præst. Han bor i Maler Kajs hus i Kongensgade i Slangerup hvor han sammen med sin hustru Birgit Margrethe Andersen, også billedkunstner, driver Galleri Sankt Mikael.

Kongensgade 21

Kongensgade 21, det rødbrune hus med galleriet i den hvide sidebygning.

Maleriet er først kommet til Knud Andersen midt i 60erne (hustruen Birgit har malet i mange år). Galleriet er indrettet i 2004 i hans gamle kontor fra da han var provst, og både han og hustruen har udstillet der mange gange, og de har også inviteret mange kunstnere på besøg i galleriet.

I 2012 besøgte Galleri Sankt Mikael Langes Magasin i Frederikssund for at afholde en juleudstilling sammen med tegner og skulptør Inge Thomasen, Hillerød, der deltog med små hovedsagelig kvindelige skulpturer i brændt og glaseret ler. Knud Andersen udstillede en del malerier inspireret af den tyske ekspressionist August Mache, og Birgit Andersen dyrkede sit yndlingsmotiv ‘lysning i skoven’.

Knud Andersen 2012 Hus a la August Mache

Knud Andersen 2012, Hus a la August Mache, akryl på lærred 60×80 cm.

Knud Andersen har blandt andet malet en serie malerier Kirkeåret bestående af godt en snes malerier med tekster om kirkeårets fester og højtider. Serien blev i 2013 købt af anonym køber som skænkede malerierne til permanent ophængning i Kingos Minde, Sankt Mikaels Kirkes sognehus. Se billederne med tilhørende tekster i denne PowerPoint-præsentation.

I 2013 deltog Knud og Birgit Andersen i udstillingsrækken Kunst før Columbus i Kulhuse Kultur- og Medborgerhus med malerier i olie og akryl.

Knud Andersen er medlem af foreningen Fjordkunst i Frederikssund.

På Galleri Sankt Mikaels hjemmeside kan man se en illustreret liste over udstillinger som Knud og Birgit Andersen har afholdt og deltaget i. Der kan man også finde en række eksempler på Knud Andersens kunst.

Knud Andersen er aktiv lokalt i blandt andet Frederikssund Folkeuniversitet hvor han er formand, i Slangerup Historiske Forening og derigennem i Frederikssund Kulturråd. Om sin indsats i disse sammenhænge sagde han i 2007 tre år efter sin pensionering i et 70års fødselsdagsinterview i Frederiksborg Amts Avis:

“Det føler jeg er meget meningsfuldt. Jeg har følt det som en lettelse og befrielse at få lov til at lave det jeg har lyst til. Men samtidig føler jeg at man har pligt til at gøre gavn og ikke bare gå og drive den af. Så synes jeg man skal gøre en lille beskeden indsats.”

Nævnes skal også at Knud Andersen var med til at få idéen til den 2,5 meter høje granitstatue af Kong Erik Ejegod (født i Slangerup i 1056) udført af billedhugger Joseph Salamon. Statuen blev rejst foran det daværende rådhus i 1995 – 900året for Erik Ejegods kroning.

I 2016 modtog Knud Andersen Frederikssund Kommunes kulturpris 2016 for sin indsats som formand for Folkeuniversitetet for Frederikssund og Omegn. Kultur- og fritidsudvalgets formand sagde ved prisoverrækkelsen (ifølge kommunens hjemmeside): “Knud Andersen har i en årrække ydet en beundringsværdig indsats for kulturen i Frederikssund gennem sit virke for Folkeuniversitetet. Han har skabt synlighed om Folkeuniversitetets aktiviteter og bidraget til at skabe lokal sammenhængskraft ved at henlægge forelæsninger i hele kommunen og ved at vægte arrangementer med lokalt indhold.”Kilder, link og litteratur

Galleri Sankt Mikaels hjemmeside.

Vi har pligt til at gøre gavn, fødselsdagsinterview, Maj-Britt Holm, Frederiksborg Amts Avis, 1. september 2007.

Fra taler til maler, portrætinterview, Kristelig Dagblad, 4. januar 2008.

 

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse