Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Frederikssund Julemærket

Logo for Frederikssund Y’s Men’s Club.

Frederikssund Julemærket var en mangeårig tradition som Frederikssundafdelingen af den kristelige bevægelse Y’s Men’s Club etablerede i 1978 med lokale motiver udført af lokale kunstnere. Overskuddet fra salget af julemærkerne gik forskellige formål, primært bevægelsens eget hjælpearbejde i ind- og udland. Julemærkearket var udformet med 35 stykker perforerede mærker til afrivning og med en større gengivelse af motivet øverst på arket sammen med én tekst om årets motiv og kunstner. Kort efter kommunesammenlægningen i 2007 gik man over til at finde motiverne i hele den ny storkommune. En gennemgående tradition har været at en eller flere repræsentanter for klubben mødte op på rådhuset for at overrække borgmesteren et eksemplar af årets julemærke.

Her ses julemærkearket som det så ud i 1997 med Ove Køsers tegning af Foreningscentret Pedersholm.

En meget aktiv person gennem mange af årene var Ole Illum Hansen (1937-2016), tidligere stationsforstander i Frederikssund. Her ses i 1988 til venstre Ole Illum Hansen og til højre Jørn Bryde Thomsen fra klubben overrækkende daværende borgmester Jørgen Christiansen årets julemærke.

Årets motiv var hentet i Frederikssund Havn for syvende år i træk malet/tegnet af den lokale kunstmaler Ove Køser. Prisen for et ark var dengang 20 kroner. De allerførste julemærker var med fotografier, men ellers har de været tegnet af kunstnerne Jørgen Schølin (en gang), Ove Køser (16 gange), Henning Nielsen (fra 1998).

Her ses i 2006 Ole Illum Hansen med Borgmester Knud B. Christoffersen ved overrækkelsen af årets mærke. Foto Finn Jørgensen.

2007 er julemærkets 29. årgang og for tiende gang var det tegnet af kunstmaler Henning Nielsen som her ses med mærket med den gamle havnemesterbolig på Sydkajen i Frederikssund Havn som motiv. Mærket gengivet nedenfor.

I 2008 er prisen på julemærkearket (i løbet af tyve år) fordoblet til 40 kroner. Årets motiv er den kort tid efter nedrevne villa Jernbanegade 44 som i 1903 blev byget til enkefru Kirstine Werdelin. I mange år var den lægekonsultation og til allersidst byggekontor for entreprenøren der byggede Sillebroen. Og for 11. gang var kunstneren Henning Nielsen.

2009 blev så året hvor julemærket udvidede sit ’dækningsområde’ til hele den ny storkommunes område – med to forskellige mærker på arket, og hvor Henning Nielsen kom på dobbeltarbejde og tegnede både Selsø Slot ved Skibby og Sankt  Mikaels Kirke i Slangerup.

Her ses Ole Illum Hansen med endnu en borgmester, Ole Find Jensen, i 2011.

Motiv og kunstner gennem årene (listen er ikke komplet)

1988 – Frederikssund Havn – Ove Køser

1995 – Sigerslevvester Kirke – Ove Køser

1996 – Vikingebopladsen – Ove Køser

1998 – Islebjerg Kirke – Henning Nielsen

1999 – Frederikssund Jernstøberi – Henning Nielsen

2006 – Dampskibet Skjelskør – Henning Nielsen

2007 – Havnemesterboligen på Sydkajen – Henning Nielsen

2008 – Villa, Jernbanegade 44 (nu forpladsen til Sillebroen) – Henning Nielsen

2011 – Jægerspris Slot og Slangerup Gæstgivergård – Henning Nielsen

Kilder, link og litteratur

Avisomtaler gennem årene 1 og 2 – ikke komplet.

Årets julemærke afsløret, Karsten Kjærgaard, Lokalavisen Frederikssund, 24. oktober 2008

Julemærke udvider, Kristeligt Dagblad, 7. november 2009

Julemærket 2011 præsenteret, David Foli, Lokalavisen Frederikssund, 9. november 2011

Gæstgivergård og slot på julemærker, Thomas Schiermacher Jensen, Frederiksborg Amts Avis, 9. november 2011

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse