Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Lille Rørbæk

Lille Rørbæk er en landsby i den sydligste ende af den østlige del af kommunen, en del af gamle Oppe Sundby Kommune og senere gamle Frederikssund Kommune. Midt i landsbyen ligger et ikke helt lille gadekær med en fra ældre tid bevaret bystruktur med gårde og huse rundt om. Byens vejnet består af de nord-sydgående veje Lille Rørbækvej og Møllehøjvej og af Bygaden som fører øst-vest og har forbindelse til Bykærvej som fører mod nord og op i Marbæk-området. Herfra kommer også Fjordstien som løber gennem Lille Rørbæk og videre mod Jyllinge Nordmark ad en bro over Værebro Å. Lille Rørbæk deler sogn sammen med Store Rørbæk og Snostrup hvor kirken ligger. Lille Rørbæk ligger omgivet af landbrugsland og strandeng med den gamle 380 hektar store Lille Rørbæk-fredning fra 1950erne mod vest ud til Roskilde Fjord og udmundingen af Værebro Å. Her findes det lille ‘forbjerg’ Svaleklint.

Lille Rørbæk-borgeren Fin Dahl har i 2009 skrevet en beretning om sin tid (fra sin fødsel i 1936) i Lille Rørbæk og herunder også hvad der foregik i nabolaget og i sognets kirke i Snostrup – Der var engang i Lille Rørbæk – fra 1936 til 2009. Historien dækkede Oppe Sundby-Snostrup Kommune og indgik i antologien Ti kommunehistorier der blev publiceret i anledning af Frederikssunds 200års købstadsjubilæum i 2009 og var samlet af Jørlunde-borger Peder Christensen med udgangspunkt i det dusin kommuner der i 1966 og 1970 blev lagt sammen til kommunerne Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup – og som ved den seneste sammenlægning i 2007 indgik den ny Frederikssund Kommune. Historierne ligger på en hjemmeside administreret af Stadsarkivet.

Fin Dahl er født i 1936 og ejede sammen med sin hustru Erna gården Elsenborg på Lille Rørbækvej 16 (se kort).

Fin Dahl – fotograf Peter Rahbek 2009.

Lille Rørbæk i kunsten

Den i Frederikssund boende billedkunstner Hjalte Skovgaard og familie var gode venner med gårdejerparret Klara og Arne Thyssen der boede på gården Stjernholm Lille Rørbækvej 9 (se kort). Arne Thyssen og Hjalte Skovgaard kendte hinanden fra før Anden Verdenskrig. Hjalte havde været i Tyskland og kom hjem og fortalte om forholdene. Arne Thyssen deltog i modstandsbevægelsen, blev taget og endte i koncentrationslejr Dachau, men kom hjem med de hvide busser via Sverige. Arne og Klara havde mødt hinanden under krigen da Klara kom som husbestyrerinde til Klodegården i Stenløse som Arne dengang ejede. Mens Arne var arresteret, stod Klara for driften.

Klara og Arne Thyssen fik fem børn, men de tre yngste døde som små og ligger begravet på Snostrup Kirkegård under en gravsten som Hjalte Skovgaard huggede af en sten fra gården Stjernholm.

At Hjalte Skovgaard færdedes i Lille Rørbæk, betød at han fandt nogle af sine motiver i Landsbyen. Her er to malerier fra landsbyen.


Lille Rørbæk i sne, 1955, olie på lærred. I kunstnerens families eje.

Lille Rørbæk, gadekæret set fra østsiden, tidligt forår 1955, olie på lærred. Det var Klara og Arne Thyssen der lod det male, og det var i Klaras eje indtil hun døde i 2000. Stadig i Thyssen-familiens eje.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse