• Home
  • Hjalte Skovgaard

Hjalte Skovgaard

Kunstindeks Frederikssund

Hjalte Skovgaard, maler og billedhugger, 1899-1967, født 25. oktober 1899 i København som søn af Niels Skovgaard og Ingeborg Luplau Møller, sønnesøn af P.C. Skovgaard*, gift 1935 med Erna Katrine Hansen, død 24. april 1967.

* Kunstnerslægten stammer fra skovrider i Hillerød Niels Pedersen (død 1751) hvis søn forvalter Peter Nielsen (1750-1814) blev kaldt Skovgaard. Dennes sønnesøn var maleren P.C. Skovgaard.

Hjalte Skovgaards forældre boede i Hillerød, og faderen var knyttet til den grundtvigske Frederiksborg Valgmenighed som hørte til i Ullerød Kirke – som han har udsmykket.

Ifølge Frederiksborg Amts Avis den 25. juni 1938 slog Hjalte Skovgaard sig ned i Egelundshuset* ved Færgelunden hvor han indretter atelier og særlig dyrker fulgemaleriet…
* Om Egelundshusets senere historie – se Hans Scherfig.

Senere boede familien på Enebærvej, sidevej til Strandvejen i Frederikssund, og hustruen Erna var bestyrer på Willumsens Museum – midt på dagen hængte hun et ‘kommer-straks’-skilt på døren og gik hjem til frokost.

Hjalte Skovgaard hørte som faderen til den grundtvigske retning i dansk kunst. Han voksede op i et inspirerende kunstnerisk miljø og deltog som yngre medarbejder hos sin fader både i billedhuggeri og freskoudsmykning. Han fik en betydelig og bred produktion med skulptur, kirkeudsmykning og bogillustrationer. I hans religiøse univers var Apokalypsen omdrejningspunktet og vigtigste inspiration. Hans blyantstegninger og akvareller skildrer mennesker, fugle og planter med en stille poesi. Hjalte Skovgaard modtog Eckersbergmedaljen 1954.

Hjalte Skovgaard har udsmykket Sønderborg Idrætshøjskole med en af tre mosaikker hvor de to andre blev udført af Ulf Rasmussen og Dan Steerup Hansen. Hjalte var en ‘filosofisk sjæl’, og arbejdet trak ud, så derfor fik han en hånd med af vennen Ulf Rasmussen.

Af lokale værker kan nævnes Harpens kraft, et relief fra 1941 på Grundtvigs Højskole i Hillerød (Ullerød) til minde om højskoleforstander Holger Begtrup, og sammen med faderen en gravsten for Holger Begtrup i/ved Frederiksborg Frimenighedskirke i Tjæreby. Desuden et par arbejder i Ullerød Kirke – som ellers faderen udsmykkede – dels billederne De danske kirkefædre Ansgar, Absalon, Hans Tausen og Grundtvig fra 1947 givet som valgmenighedens gave til det nyoprettede Ullerød Sogn i 1971 – dels Hjorten ved korset, en afstøbning af Hjalte Skovgaards relief til Skrave Skole i Sønderjylland fra 1955 givet som gave fra valgmenigheden til kirken på 75-årsdagen i 1974.

Hjalte Skovgaard var i 1945 blandt stifterne af Frederikssund Kunstforening og medlem af bestyrelsen fra begyndelsen. I 1956 deltog han sammen med de andre lokale kunstnere Poul Eje, Bent Hagedorn-Olsen, Jeppe Hagedorn-Olsen, Thorvald Hagedorn-Olsen, Kirsten Juul Hansen, Ove Køser, Poul Larsen, Niels Nielsen, Gerd Rytter og Jørgen Wiberg samt gæsten professor Aksel Jørgensen i Frederikssund Kunstforenings efterårsudstilling. Igen i 1957 deltog han i en udstilling med lokale kunstnere arrangeret af Kunstforeningen.

Frederikssund Kunstforening fejrede i 1995 50års jubilæum med en udstilling i Langes Magasin med en retrospektiv samling af tolv af Frederikssunds og omegns ældre kunstnere – foruden Hjalte Skovgaard også Thorvald Hagedorn-Olsen, Ove Køser, Povl Larsen, Emanuel Nielsen, Morten Nielsen, Niels NielsenUlf Rasmussen, Gerda Rytter, Ernst Syberg, Povl Søndergaard og Jørgen Wiberg. Hjalte Skovgaard var repræsenteret med et maleri* at Foderstofgården i Havnegade (som den tidligere så ud) og et maleri fra 1953 af den sidste arbejdshest i Hans R. Langes tidligere tømmerlade i området bag Langes Magasin og Rådhuskroen (‘Tuborggården’, Langes Torv og Langesvej). Hjalte Skovgaard var med til at stifte Kunstforeningen.

* Maleriet er med på et pressefoto fra udstillingen (Frederiksborg Amts Avis 7. marts 1995 – se nedenfor)

Hjalte Skovgaard var i 2005 repræsenteret på Frederikssund Kunstforenings 60års jubilæumsudstilling sammen med cirka 30 andre kunstnere – lokale og udefra kommende. Han var repræsenteret med et tryk, Svaner i Roskilde Fjord fra 1954.

Værker af Hjalte Skovgaard i Frederikssund

Frederikssund Museum, Færgegården, har et oliemaleri af Hjalte Skovgård fra 1954 hvor motivet er den gamle Tuborggården i Havnegade i Frederikssund. Motivet er set fra vestsiden – det der senere blev til det lille parcelhuskvarter Lille Solbakken. De sammenhængende bygninger i forgrunden var den ene ‘længe’ af Tuborggården, og i forlængelse heraf og længere tilbage ses først Hotel Isefjord og en fortsat række lavere huse i Havnegade. Maleriet blev i sin tid købt af Frederikssund og Omegns Sparekasse (Unibank) og hang i en årrække i bankens lokale i Jernbanegade, Frederikssund. Banken har på et tidspunkt overdraget maleriet til museet. Her gengivet med et midlertidigt foto.

For at hjælpe på motivets placering og erindringen om det er her et luftfoto fra en sydøstlig retning fra cirka den tid Hjalte Skovgaard stod i kolonihaverne på skråningen bag Tuborggården. Væk (og erstattet af bygningerne om Langes Torv) er alle gårdens fire længer – plus i billedets øverste højre hjørne alle hallerne fra naboen Hans R. Langes Trælasthandel. Nederst til venstre ses det daværende Hotel Isefjord (bygningen er der endnu) og til højre Hans R. Langes kontorbygning (det der nu er Rådhuskroen).

Maleriet er her fotograferet ved Frederikssund Kunstforenings 50års jubilæumsudstilling i 1995 – flankeret af formand Lis Nielsen. Af billedteksten fremgår at maleriets motiv dengang fejlagtigt var angivet som Foderstofgården.

Frederikssund Rådhus findes dette maleri fra 1944 af både på oplag/bedding, foto Flemming Bülow:

I Kalvøsamlingen er Hjalte Skovgaard repræsenteret med et maleri fra 1955 Udsigt fra Kronprins Frederiks Bro mod Frederikssund, 66×68. Foto Bjørn Nielsen.

Kilder, link og litteratur

Hjalte Skovgaard hos Kunstindeks Danmark (Weilbachs Kunstnerleksion).

Hjalte Skovgaard hos Skovgaardmuseet.

Skovgaard-slægten hos Denstoredanske.

Kunst i Ullerød Kirke.

Trækker folk til Langes Magasin – Jubilæumsudstillingen har stort besøgstal, Birger Kristensen, Frederiksborg Amts Avis, 7. marts 1995.

Noter

Hjalte Skovgaard har lavet et relief forestillende Den barmhjertige samaritan som hænger over indgangen til lærerværelset på Frederikssund Private Realskole – skænket skolen af lærerkollegiet ved skolens 75års jubilæum i 1964.

Udsigt fra Kronprins Frederiks Bro mod Frederikssund

Den barmhjertige
samaritan

Fortegnelse over kunstnere

Fortegnelse over kunstværker

Fortegnelse over steder

Forside