Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Ruben Calmer

Ruben Calmer gengivet fra en avisomtale i uge 2 1990 om begyndelsen på hans Frederikssund-karriere som indledtes med et offentligt møde den 24. januar kl. 19.30 i Café Bib (Bibliotekssalonen) hvor Biblioteket ved bibliotekar Jesper Dalmose og Socialforvaltningen ved Mogens Bidstrup præsenterede et kunstprojekt for unge arbejdsløse som var finansieret af den statslige pulje Sociale Udviklingsmidler, SUM, og som Ruben var engageret til. Oprindelsen af fotoet fremgår ikke.

Ruben Calmer var fra 1990 og 17 år frem og i mange forskellige sammenhænge stærkt engageret i Frederikssund som billedkunstner og kunstpædagog blandt børn, unge og voksne i samarbejde med institutioner, skoler, bibliotek, lærere, pædagoger og bibliotekarer med flere.

Ruben Calmer blev uddannet på Det fynske Kunstakademi og École nationale supérieure des Beaux-Arts i Paris. Boende på Nørrebro mødte Ruben Calmer i slutningen af 1970erne maleren John Mulich, musikeren og maleren Finn Jensen og Poul Steen fra Cirkus Panik, og sammen dannede de Tjærekompagniet hvor de frem til midten af firserne foldede deres fælles projekter ud. Det blev til mange udstillinger og happenings, og Tjærekompagniet deltog på flere censurerede udstillinger, blandt andet Charlottenborg og Kunstnernes Efterårsudstilling på Den Frie. Ruben Calmer fortsatte samarbejdet med Cirkus Panik i mange af de kunstprojekter for børn og unge som han siden 1987 var kunstnerisk leder af.

I 1987 forestod Ruben Calmer en udsmykning af Blågårds Plads Bibliotek i København. En mangfoldighed af skæve eksistenser, dagdrivere og posedamer, voksne og børn, danskere, indvandrere og eventyrfigurer indtog i en eksplosion af farver og former bibliotekets vægge, og husets søjler blev til totempæle i alle mulige variationer. Denne udsmykning var en slags begyndelse for hans karriere som leder af kunstprojekter med især børn og unge.

Det var i den rolle Ruben Calmer i 1990 dukkede op i Frederikssund. Først som kunstnerisk leder i projektet Skab Selv – Skab i Din By, et projekt for unge bistandsklienter hvor hovedværket blev et kæmpe maleri på en mur ved supermarkedet Prima- Primamuren. Efterfølgende var Ruben leder af det meget store projekt Sans og Samling som involverede mange af Frederikssunds daginstitutioner. Her gik det i løbet af 1990erne slag i slag hvor Ruben sammen med børn og pædagoger lod vilde dyr, trolde, indianere, alfer og feer udfolde sig. Her kan foruden Primamuren nævnes en udsmykningsopgave på Åbjergskolen (nu Ådalsskolen) også i 1990, og senere samme år en udstilling med et kongeligt dukketaffel på Rådhuset skabt sammen med 120 femårige børn fra ti institutioner og i samarbejde med institutionsleder Maj-Britt Lund, Nørresvinget. I 1994 blev der udsmykket en stor mur ved legepladsen på Bøgebakken – her i samarbejde med Frit Oplysningsforbund og leder Ketty Vendelbo Mikkelsen. I 1998 var Ruben Calmer sammen med ledende skolebibliotekar Jette Liebing engageret i Kulturværkstedet indrettet i en gammel badeanstalt på Falkenborgskolen – et sted med plads til 12 børn og som fungerede i en årrække. Mange af projekterne var foruden af Frederikssund Kommune støttet af Kulturministeriet.

Ruben Calmer fortsatte samarbejdet med især Børnehaven Nørresvinget med lederen Maj-Britt Lund hvor han var engageret i et eller to kunstprojekter om året frem til han i 2007 blev ramt af sygdom.

Ruben Calmer udstillede i 1991 hos Frederikssund Kunstforening i Langes Magasin sammen med billedhuggeren Steffen Lund – hver deltog de med cirka en snes værker. Se brochure, avisomtaler 1 og 2 samt værkfortegnelse.

Et af de deltagende malerier på udstillingen i 1991. Maleriet blev trykt på et postkort.

I 1997 etablerede Ruben Calmer sin egen billedskole, som han i 2006 flyttede til det daværende gallerimekka på Carl Jacobsens Vej i Valby. Han var meget optaget af at kunsten, kreativiteten og kulturen skulle være en del af børnenes – ja, af menneskets hverdag. Miljøet skulle være inspirerende, kunsten skulle være en integreret del af dagligdagen, og vi skulle møde den der hvor vi bor og arbejder. Det blev til mange udsmykninger i samarbejde med boligforeninger, børneinstitutioner, skoler og det private erhvervsliv. Ruben havde desuden voksne elever i sin kunstskole.

Rubens Calmers eget socialpoetiske maleri fra hans nære miljøer omkring Nørrebro og Damhussøen og fra hans rejser nåede aldrig at høste den anerkendelse han kunne have ønsket sig. I de seneste år, inden sygdom lammede hans arme og hænder, fik han malet en række billeder hvor hans sans for og glæde ved farven brænder igennem.

Ruben nåede i samarbejde med sin ældste datter Julie at få lavet en lille bog med titlen Malerier og tanker derom. Bogen er tilegnet børnene Julie, Silke og Christoffer og kan købes ved henvendelse til juliecalmer@gmail.com. Det er også Julie Calmer som står for formidling og salg af faderens malerier.

Ruben Calmer var gift med tøjdesigneren Anne Dinesen. Han døde i 2009 af den aggressive sklerosetype ALS i en alder af 58 år.

Kilder, link og litteratur

Unge arbejdsløse skal lære at skabe, avisomtale, uge 2 1990.

200 børn maler skole glad, Frederiksborg Amts Avis, 22. maj 1990.

Invitation til Sans og Samling-udstilling i Kirkegade 5.

Kulturlivets forår, Frederiksborg Amts Avis, 22. september 1990.

Årsskriftet Jul i Frederikssund 1990 har en artikel af Maj-Britt Lund, leder af Børnehaven Nørresvinget, om billedkunstprojektet Sans og Samling for børnehavebørn (omtaler også Primamuren).

Skab selv – skab i din by – et forsøgsprojekt i Frederikssund 1990, Frederikssund Bibliotek, Dorte Holmberg, 76 sider.

Kunst for folket, sektionsforside om mur- og gavlmalerier på Frederiksborg Amts Avis 8. august 1991 af Line Sterm Larsen, illustreret af blandt andet Primamuren i Frederikssund.

Trist mur blev jungle, Frederikssund Avis, 28. juni 1994.

Badeanstalt som kulturværksted, Frederiksborg Amts Avis, 6. april 1998.

Kulturværksted i den gamle badeanstalt, Frederikssund Avis, 6. april 1998.

Fagbladet Børn&Unge (BUPL) bragte i nr. 34, 2003, portrætartiklen En kunstner i felten af Stine F. Mathiasen om hvordan Ruben Calmer driver kunstskole i boligforeninger m.v. (ikke Frederikssund).

Frederikssund Avis den 22. september 2009 – nekrolog ved bibliotekar Jesper Dalmose, Frederikssund Bibliotek, og Maj-Britt Lund, leder af Børnehaven Nørresvinget. Gengivet nedenfor.

Kunstavisen nr. 8 2009 – nekrolog ved Jesper Dalmose, bibliotekar ved Frederikssund Bibliotek og personlig ven med Calmer-familien (mere udførlig end nekrologen i Frederikssund Avis). Gengivet nedenfor.

Bilag

Nekrolog i Frederikssund Avis

“Mandag den 24. august tog vi afsked med billedkunstneren og kunstpædagogen Ruben Calmer i Hellig Kors Kirke på Nørrebro. Ruben døde af den aggressive sklerosetype ALS i en alder af 58 år.

Ruben Calmer blev uddannet på Det fynske Kunstakademi og Ècole de Beaux-Arts, Paris 1974-78. Efter opholdet i Paris rejste han til Nørrebro, hvor han mødte maleren John Mulich, musikeren og maleren Finn Jensen og Poul Steen fra Cirkus Panik. Sammen dannede de Tjærekompagniet, hvor de foldede deres fællesprojekter ud frem til midten af firserne. Tjærekompagniet lavede mange udstillinger og happenings og deltog på de censurerede udstillinger, bl.a. Charlottenborg og Kunstnernes Efterårsudstilling på Den Frie. Ruben Calmer fortsatte samarbejdet med Cirkus Panik i mange af de kunstprojekter for børn og unge, som han siden 1987 var kunstnerisk leder af.

Ruben Calmer har været en ‘kanon’ god, vellidt og inspirerende kunstnerisk leder af en lang række projekter med især børn og unge i Frederikssund fra 1990. Først som kunstnerisk primus motor i projekter som Skab Selv – Skab i Din By, et projekt for unge bistandsklienter i Frederikssund, hvor deres hovedværk blev et kæmpe maleri på muren ved supermarkedet Prima, nu Super Best. Efterfølgende var Ruben kunstnerisk leder af et meget stort projekt med navnet Sans og Samling, hvor de fleste af Frederikssunds daginstitutioner var involveret. Herefter gik det slag i slag i løbet af halvfemserne, hvor Ruben sammen med børn og pædagoger i Frederikssunds børnehaver har ladet vilde dyr, trolde, indianere, alfer, feer skabe og udfolde sig. Samarbejdet med især Børnehaven Nørresvinget fortsatte, hvor Ruben var engageret i 1-2 årlige kunstprojekter helt frem til ved starten af hans sygdom i 2007. I en årrække var Ruben Calmer også kunstnerisk leder af Kulturværkstedet for børn i Frederikssund. Dette projekt blev desværre sparet væk. I 1997 etablerede Ruben sin egen billedskole som i 2006 flyttede til Valby.

Tusindvis af børn, unge og voksne i bl.a. Frederikssund har nydt stor glæde af Ruben Calmers inspirerende fantasi, hans sans for farverne og stoffets muligheder og hans legendariske tålmodighed i medudfoldelsen af børnenes skaberglæde. Ære være hans minde.

Jesper Dalmose og Maj-Britt Lund”

Nekrolog i Kunstavisen

“Mandag den 24. august tog familie, venner og kollegaer afsked med billedkunstneren og kunstpædagogen Ruben Calmer i Hellig Kors Kirke på Rubens elskede Nørrebro. Ruben Calmer døde af den aggressive sklerosetype ALS i en alder af 58 år. Rubens tre børn Christoffer 13 år, Silke 19 år og Julie 23 år og hustruen Dina havde skabt de smukke rammer for en uforglemmelig afsked. I menighedsrådssalen havde børnene arrangeret en udstilling med et udvalg af faderens malerier.

Ruben Calmer blev uddannet på det Det fynske Kunstakademi og École de BeauxArts, Paris 1974-78. Efter opholdet i Paris rejste han til Nørrebro i København, hvor han traf maleren John Mülich, musikeren og maleren Finn Jensen og Poul Steen fra Cirkus Panik. Sammen dannede de Tjærekompagniet hvor de foldede deres fællesprojekter ud frem til midten af firserne. Tjærekompagniet lavede mange udstillinger og happenings, og deltog på de censurerede udstillinger, blandt andet Charlottenborg og Kunstnernes Efterårsudstilling på Den Frie. Tjærekompagniet havde i en del år adresse i Folkets Hus på Nørrebro. Ruben Calmer fortsatte samarbejdet med Cirkus Panik i mange af de kunstprojekter for børn og unge som han siden 1987 var kunstnerisk leder af.

Jeg mødte Ruben første gang i 1987 hvor han var i gang med at udsmykke Blågårds Plads Bibliotek. Her bemalede han vægge, lofter og søjler i en sand eksplosion af farver og former. En mangfoldighed af skæve eksistenser, dagdrivere og posedamer, voksne og børn, danskere, indvandrere og eventyrfigurer indtog deres plads på bibliotekets vægge. Bibliotekets søjler blev benyttet til at lave totempæle i alle mulige variationer. I dag er hvert et strøg af udsmykningen væk! Det blev starten på et inspirerende og mangeårigt samarbejde.

Denne udsmykning kickstartede i grunden hans karriere som en ‘kanon’ god, vellidt og inspirerende kunstnerisk leder af en lang række projekter med især børn og unge. Først som kunstnerisk primus motor for projekter som Skab Selv Skab i Din By, et projekt for unge bistandsklienter i Frederikssund hvor deres hovedværk blev et kæmpe murmaleri på muren af supermarkedet Prima. Efterfølgende i et stort projekt med navnet Sans og Samling hvor de fleste af Frederikssunds børneinstitutioner var involveret, og herefter gik det slag i slag. I en årrække var Ruben Calmer kunstnerisk leder af Kulturværkstedet for børn i Frederikssund, et projekt som blev sparet væk til trods for at det ikke fyldte meget i kommunens budget.

I 1997 etablerede han sin egen billedskole som i 2006 flyttede til det daværende gallerimekka på Carl Jacobsensvej i Valby. Ruben var meget optaget af, at kunsten, kreativiteten og kulturen skulle være en del af børnenes – ja af menneskets hverdag. Miljøet skal være inspirerende, kunsten skal være en integreret del af dagligdagen, og vi skal møde den dér hvor vi bor og arbejder. Det blev til mange udsmykninger i samarbejde med boligforeninger, børneinstitutioner, skoler og det private erhvervsliv.

Ruben havde desuden flere voksne elever i Kunstskolen som havde glæde af hans sans for form og farve og ikke mindst han kritiske blik. Kunstavisens redaktør, Tom Jørgensen, skriver i forordet til bogen Malerier og tanker derom: “Ruben Calmer kombinerer på raffineret vis et folkeligt og fortællende indhold med en nøje gennemarbejdet og dynamisk komposition. Det giver ham en stor økonomisk spændvidde der igen er med til at sikre ham et interesseret og imødekommende publikum.”

Rubens socialpoetiske maleri fra de nære miljøer som han opholdt sig i gennem sit liv, Nørrebro og Damhussøen, og fra hans mange rejser nåede i grunden aldrig at høste den anerkendelse han kunne have ønsket sig. Men i de seneste år, inden sygdommen lammede hans arme og hænder, fik han malet en række dejlige billeder hvor hans sans for og glæde ved farven brænder igennem.

I tusindvis af børn og unge har nydt stor glæde af Ruben Calmers inspirerende fantasi, hans sans for farverne og stoffets muligheder og hans legendariske tålmodighed i medudfoldelsen af børnenes skaberglæde.

Ruben nåede at få lavet en lille bog med titlen Malerier og tanker derom i samarbejde med sin ældste datter Julie. Bogen er tilegnet børnene Julie, Silke og Christoffer og kan købes ved henvendelse til juliecalmer@gmail.com. Det er også Julie som står for formidling og salg af faderens malerier.”

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse