Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Steffen Lund

Steffen Lund portræt hjemmeside

Foto: Steffen Lund hjemmeside.

Steffen Lund, seminarielærer, billedhugger og maler, født den 17. maj 1942 på Frederiksberg, død den 24. december 2023 i Frederikssund, gift den 31. maj 1980 i Jægerspris med socialpædagog Maj-Britt Andersen født 13. april 1953 i Torplille ved Hundested. Steffen Lund var ansat som lærer i aktivitetsfag på Jægerspris Socialpædagogiske Seminarium, Dannerseminariet, fra 1975 og til skolens nedlæggelse i 2009.

Steffen Lund var autodidakt og medlem af Billedkunstnernes Samfund og Dansk Billedhugger Samfund. Han var medlem af den lokale kunstnergruppe Sten & Papir sammen med Emma Løsecke Nielsen, Ines Sørensen og Inge-Lise Øhrberg.

Steffen Lund boede og havde sit værksted på Skabelsbjerggård på Landerslevvej mellem Over Dråby og Landerslev i Hornsherred. Her havde han også et galleri, og omkring ejendommen står mange af hans værker opstillet i en skulpturpark (foto). Steffen Lund arbejdede med granit, bronze, fiberbeton, ler, blyant, oliekridt og maling mm.

Park

Steffen Lunds skulpturer udgøres dels af menneskeskikkelser dels af nonfigurative, organiske værker. Begge kategorier er karakteriseret ved deres bløde, afrundede former. Mange af menneskefremstillingerne er præget af streng symmetri, men har trods deres forenklede formsprog en særegen ekspressivitet. Hans fortrukne materialer er ler, granit og patineret bronze. I granitskulpturerne har han tidligt arbejdet med helt glatpolerede overflader, men senere er han begyndt at lade de glatte flader spille op mod mere groft tilhuggede partier, som det fx kan ses i skulpturen Dialogder fra 1995 har smykket en rundkørsel i Frederikssund.

Steffen Lund skriver på sin hjemmeside:

“Udgangspunktet for mit formsprog er oftest mennesket, hvorfra jeg abstraherer i et ekspressivt udtryk. Desuden arbejder jeg også med nonfigurative organiske former. Som autodidakt billedhugger arbejdede jeg først med materialer som træ, ler, gips og jern. Granitten kom først ind i billedet i 1969, og siden midt i 80 har jeg også arbejdet i bronze.”

Steffen Lund har gennem årene udstillet i flere konstellationer lokalt og ude omkring. I 1991 hos Frederikssund Kunstforening i Langes Magasin sammen med maleren Ruben Calmer – hver deltog de med cirka en snes værker.  Se brochure, avisomtaler 1 og 2 samt værkfortegnelse.

Et af de deltagende værker i udstillingen i 1991.

Midt i 1990erne deltog han i udstillinger arrangeret af den lokale kunstnergruppe Oktobergruppen. I 1995 deltog han sammen med to lokale kunstnerkollegaer, væver Anne-Mette Holm og kunstmaler Inge-Lise Øhrberg, i en udstilling i Æglageret i Holbæk. Næsten samtidig udstillede han og Inge-Lise Øhrberg i Ågalleriet hos Frederiksværk og Omegns Kunstforening. Og samme år lavede han Nordeas Erhverspris til Madsens Supermarked i Skibby – en skulptur han her ses med i hænderne, og hvor han havde taget udgangspunkt i begreberne dialog og samarbejde, noget enhver arbejdsplads har brug for at blive mindet om hvis man vil nå de bedste resultater – sagde han i en artikel i  Frederiksborg Amts Avis 21. august 1998. Foto Lars Skov.

I 2007 udstillede Steffen Lund som den første i nyindrettede lokaler i Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris. I 2012 og igen i 2021 udstillede han i udstillingsrækken Kunst før Columbus i Kulhuse Kulturhus.

Steffen Lund deltog i 2005 i en skulpturudstilling arrangeret af Frederikssund Kunstforening på plænen ved Kulturhuset Elværket med fem andre billedhuggere – Stine Ring Hansen, Steffen Lüttge, Steen Overgaard Madsen, Lars Skov Nielsen og Misja Kristoffer Rasmussen. Steffen Lund deltog med tre skulpturer: Form, blå granit, 91 cm, Rund form, fedtsten, 51 cm og Svævende form, blå rønnegranit 103 cm.

Blandt aktiviteterne på Steffen Lunds galleri på Skabelsbjerggård kan nævnes en udstilling han i 2008 havde sammen med maleren Per Melis Jensen. I 2009 samlede han seks andre professionelle og lokale kunstnere om sig på gården til udstillingen Kunst på Herrens Mark: Emma Løsecke Nielsen, Ines Sørensen og Inge-Lise Øhrberg fra gruppenSten & Papir, Gitte Harslev med billedserien Romerske Breve, Charlotte Bøgh med figurative og ekspressionistiske  billeder og Sisse Westergaard med nonfigurative akrylmalerier. Udstillingssamarbejdet havde en anden afdeling i Langes Magasin i Frederikssund. * Ifølge Gitte Harslev var ‘herren’ i dette tilfælde Steffen Lund på hvis jord det foregik… I 2010 afholdtes Forårsudstilling i juni med deltagelse af Per Melis Jensen, multikunstner Jørn Hansen, Hvalsø, grafiker Pernille Mejlskov, Kirke Hyllinge, og filtmager Jette Hahne med værkstedet Rå Silke & Blød Uld, Røgerup ved Skibby.

Steffen Lund deltog i sommeren 2009 i en stor skulpturudstilling i parken ved J.F. Willumsens Museum arrangeret af Frederikssund Kunstforening i samarbejde med museet. Her var han repræsenteret med to figurer – her figuren Dem som hjælper.

 Den som hjælper - Skulpturudstilling Willumsen 2009

Foto: Morten Ledet, Frederikssund Kommune.

I 2016 udformer Steffen Lund årets plakat til det 9. Blå Nat-arrangement i Jægerspris med Kulturhuset Rejsestalden som omdrejningspunkt.

I 2017 udstiller Steffen Lund skulpturer og billeder i staldbåsene i kulturhuset Rejsestalden.

Værker af Steffen Lund i Frederikssund

Skulptur i vongagranit på Handelsskolen København Nord Frederikssund opstillet i 2013 efter at Steffen Lund og maleren Preben Haven vandt en elevafstemning mellem forslag fra seks forskellige kunstnere.

Vandkunst – Steffen Lunds arrangement i granit og med vand er placeret ved Børnehaven Vandkunsten på Parkvej 3 B i Jægerspris. Foto: Flemming Bülow.

Vandkunst

Granitskulptur af Steffen Lund på kirkegården ved Selsø Kirke. Foto UKID.

Skulptur Selsø Kirke

Døbefont Skuldelev Kirke – Jens Kinkel har fotograferet Skuldelev Kirke grundigt på ude og inde fra, her også foto af Steffen Lunds døbefont. Foto Danmarks-kirker.dk.

Døbefont Skuldelev Kirke

Steffen Lunds skulptur i rød granit Dialog er en af hans store figurer. Den blev i sommeren 1995 stillet op i rundkørslen på Byvej ved Linderupvej i Frederikssund som afslutning på en renovering af Byvej. Frederikssund Kommune har anskaffet skulpturen med 123.000 kroner i støtte fra Berntsen Fonden. Foto Flemming Bülow.

Dialog

Kilder, link og litteratur

Steffen Lund i Kunstindeks Danmark.

Steffen Lunds hjemmeside.

Steffen Lund portræt BKF

Steffen Lund, BKF’s hjemmeside.

Skrift fra Holbæk Kunstforening om en udstilling i Æglageret i Holbæk 1995 med Steffen Lund, Inge-Lise Øhrberg og Anne-Mette Holm.

Uddrag af medlemsnyt for Frederiksværk og Omegns Kunstforening med omtale af udstilling i Ågalleriet 1995.

Kunstnerisk rendezvous på Skabelsbjerggård, Frederikssund Avis, 18. november 2008 – Steffen Lund og maleren Per Melis Jensen udstiller sammen hjemme hos Steffen.

Kunst på vægge og gulv, Frederiksborg Amts Avis, 21. november 2008 – Steffen Lund og maleren Per Melis Jensen udstiller sammen hjemme hos Steffen.

Kunst på herrens mark, Frederiksborg Amts Avis, 30. juli 2009 – se omtalen ovenfor.

Forår for fem kunstnere, Lokalavisen Frederikssund, 4. juni 2010 – se omtalen af forårsudstillingen ovenfor.

Kunstnere dyster om elevers smag, Frederiksborg Amts Avis, 2. marts 2013 – om en konkurrence på Handelsskolen København Nord Frederikssund vundet af Steffen Lund sammen med Preben Haven – se Noter.

Elever fik kunst på Handelsskolen, Lokalavisen Frederikssund, 5. marts 2013, Birgitte Masson – om en konkurrence på Handelsskolen København Nord Frederikssund vundet af Steffen Lund sammen med Preben Haven – se Noter.

“Det ved jeg sgu da ikke”, interview ved Maria Brandt, Lokalavisen Hornsherred, den 4. november 2014. (Gengivet nedenfor)

Bilag

Steffen Lund foto Maria Brandt Lokalavisen Hornsherred 2014

Steffen Lund, foto Maria Brandt, Lokalavisen Hornsherred.

“Det ved jeg sgu da ikke”

Interview ved Maria Brandt, Lokalavisen Hornsherred, den 4. november 2014.

“Den lokale anerkendte kunstner og billedhugger Steffen Lund er vild med former, men ikke farver. Det ses blandt andet i hans organiske skulpturer som står på Hornsherred og rundt om i Danmark og udlandet.

I indgangen hele vejen mod kunstner og billedhugger Steffen Lunds gulmalede landbrugsejendom Skabelsbjerggård står organisk runde og svungne skulpturer som han selv har lavet. Ud mod vejen står en kvindetorso som er en typisk Steffen Lund skulptur. Ifølge ham er kvindetorsoen organisk, ekspressiv og figurativ, og ikke naturalistisk som enhver kan lave.

”Mange stenhuggere er dygtige til at få figurerne til at ligne noget realistisk, men jeg er mere til abstrakte former og bevægelser i sten, også selvom det er figurativt. Jeg kan lide at gøre mig umage, og det håndværksmæssige skal være i orden,” siger Steffen Lund, der fx synes det er spændende at finde ud af hvad han kan få ud af en sten på 600 kilo.

”Som nybegynder skal man bruge mange kræfter når man hugger i sten, men med rutinen er det ikke svært, og så glider det bare. Hvis jeg derimod skulle skrive en artikel, så ville jeg bruge mange kræfter,” påpeger Steffen Lund, der ofte arbejder med stenblokke fra stenbrud, marksten og andre ting fra naturen. Han arbejder derudover i alt fra granit, fiberbeton, bronze, gravsten og med tegninger, oliekridtbilleder og malerier.

Former er interessante

”I virkeligheden ville jeg helst være kunstmaler, men det synes jeg er sværere, og jeg er ikke så god til det med farver. Skulpturer er nemmere på grund af formerne,” siger Steffen Lund, der tegnede meget som barn og fandt ud af at nogle former er mere interessante end andre.

Til spørgsmålet om, hvad han gerne vil udtrykke med sin kunst, svarer han: “Det ved jeg sgu ikke,” hvilket er et svar han altid kommer med når nogen spørger ind til meningen. Steffen Lund tænker sig alligevel om en ekstra gang og svarer: ”Jeg vil nok gøre rede for former og bevægelser, men skulpturen kommer bare frem, og jeg ved ikke hvordan.”

Han tegner altid en skitse til sine skulpturer først som et sikkert udgangspunkt. Han har tegnet tusindvis af skitser som opstår af tilfældige streger, og finder de mest spændende frem.

Stenen bestemmer ikke

”Jeg holder mig ikke fuldstændig til skitsen og er åben for idéer der dukker op undervejs når jeg arbejder med stenen,” siger han og stryger hånden over en sten i haven og kniber højre øje sammen, for når han lukker øjet lidt ned, synes han at stenen ses lidt skarpere.

”Jeg ser måske nogle bevægelser i stenens overflade der kan blive til noget andet end det på skitsen. Med mit syn og formsprog hjælper jeg det til at komme frem. Jeg styrer processen, men er demokratisk og vil gerne give liv i fællesskab, selvom jeg i virkeligheden godt ved at stenen ikke bestemmer en skid,” siger han og tilføjer:

”Jeg er nødt til at blive styret af processen, så det bliver kærlighed og ikke voldtægt. Det er en dialog mellem materialet, mig og det fælles tredje som er mejslen.”

Det bedste han ved, er når han ser noget som han ikke kan genkende, men så finder ud af at det er ham der har lavet det for mange år siden, og det stadig holder. Steffen Lund arbejder med sin kunst i et indendørs og udendørs værksted på gården.

”Her kan jeg larme som jeg vil. Før boede vi i parcelhus hvor naboerne synes at det lød som en banegård,” siger Steffen Lund, der bor sammen med konen som han har nogle plejebørn og to fraflyttede børn med. Derudover har han to børn fra et tidligere ægteskab.

Steffen Lund er selvlært kunstner og er medlem af Dansk Billedhuggersamfund og Billedkunstnernes Forbund. Han har udstillet mange steder, og for nylig udstillede han skulpturer i Augustenborg Slotspark på Als. Hans kunst står blandt andet rundt på Hornsherred, som fx døbefonden i Skuldelev Kirke og en skulptur ved Selsø Kirke. I rundkørslen ved Byvej og på handelsskolen i Frederikssund står hans skulpturer. Derudover blandt andet på en skole i Roskilde og i Værløse og på et kunstmuseum i Sverige.”

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse