Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Falke Bang

Falke Bang var en produktiv kunstner – et udvalg vist på søgemaskinen Google.

Falke Bang, 1912-1998, tegner og billedhugger. Født den 26. december 1912 på Frederiksberg, død den 25. maj 1998. Gift 1942-50 med Charlotte Bonnichsen og fra 1957 med Kerstin Axelsson. Boede i Neder Dråby nær Færgelunden i et af de mindre hus mod vandet.

Falke Bang er uddannet ved reklamelinjen på Kunsthåndværkerskolen i København. Han fik støtte fra Statens Kunstfond 1972-92. Falke Bang var stærkt inspireret af andre store danske dyre- og naturskildrere som Johan Thomas Lundbye, Niels Kristian Skovgaard og Johannes Larsen. Lokalt var han ven med Frederikssund-maleren Hjalte Skovgaard.

Falke Bang har gennem hele sit kunstneriske virke fortrinsvis skildret dyr, især fugle, og landskaber, og hans gengivelse af naturen bygge på intense studier, specielt af fuglene. I 1960erne tegnede han også fra sine rejser sydpå, senere koncentrerede han sig om den hjemlige natur, især egnen omkring Roskilde Fjord med dens rige fugleliv. Tegningerne er oftest i pen alene eller pen og akvarel.

Falke Bang har som bladtegner for Berlingske Tidende i en menneskealder leveret skildringer i ord og tegning af fugleliv og natur gennem årstidernes skiften. Naturtegningerne er også udgivet i egne publikationer og brugt som illustrationer i mange bøger.

Blandt andet udgav han i 1942 en lille illustreret bog Dansk Natur med spinkle tegninger, heraf en håndfuld med lokale motiver.

Ugleunge fra Jægerspris Nordskov 23. maj 1938.

Studieblad fra Færgelunden, udateret.

Nordskoven 28. september 1942.

Motiv fra Horns Herred, udateret.

Eskildsø med den i buske skjulte klosterruin på toppen og Østerskov på den anden side af vandet, udateret.

Dyreskulpturer som Falke Bang har udført både i bronze og for Den Kongelige Porcelænsfabrik, regnes til de fineste frembringelser i hans senere værk.

Falke Bang udstiller i 1968 på Frederikssund Bibliotek Frederikssund Kunstforenings regi sammen med Ove Køser og Niels Sylvest.

Kilder, link og litteratur

Weibachs Kunstnerleksikon (Eva de la Fuente Pedersen).

Dansk Natur, Falke Bang, 1942, Carit Andersens Forlag – en lille upagineret bog illustreret med spinkle tegninger heraf en håndfuld med angiveligt lokale motiver.

Skitser fra Zoologisk Have, Falke Bang, 1983.

Noter

Brev fra Falke Bang den 14. december 1983 med tak for avisomtale af hans bog Skitser fra Zoologisk Have.

Værker af Falke Bang

Skarver på Island i et tryk af Falke Bang. Udateret. Med blyant står i trykkets øverste kant: Til Gerda Rytter  – Hjertelig Hilsen fra Falke Bang. Island. Værket tilfaldt efter Gerda Rytters død Frederikssund Kunstforening og blev senere solgt ved en auktion. I privat eje.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse