Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Haakon Darger

Haakon (Håkon) Øjvind Darger, keramiker og maler, 1908-1984, boede og havde værksted på Englystvej i Frederikssund fra 1946.

Haakon Darger deltog i 1957 i en udstilling med lokale kunstnere arrangeret af Frederikssund Kunstforening.

I 1975 deltog Haakon Darger med to værker i en af Frederikssund Kunstforening arrangeret udstilling af malerier, skulptur og kunsthåndværk på J.F. Willumsens Museum sammen med 27 andre kunstnere.  Se katalog.

Værker af Haakon Darger i Frederikssund

Haakon Darger lavede i 1960erne to store keramiske vægudsmykninger eller relieffer – i 1966 til ekspeditionslokalet i Sparekassen København Sjælland, siden SDS, Unibank og nu Nordea, og et par år efter til Den Danske Landmandsbank, nu Danske Bank.

Relieffet i Nordea (dengang Unibank) blev nedtaget i 2003 da banken byggede om i større stil. Det blev gjort nænsomt, så værket kunne genopsættes et andet sted. I den forbindelse foretog entreprenørfirmaet Anker Hansen & Co. en fotoopmåling af det cirka 19 meter lange vægrelief som var i to dele afbrudt af en dør. På serien herunder med foto fra opmålingen ses først tre af venstre del, dernæst to af højre del. Det gennemgående bånd er et ophængt målebånd.

Frederikssund Kunstforening påtog sig at søge en genplacering og foreslog i forbindelse med opførelsen af butikscentret Sillebroen at relieffet blev placeret dér. Bygherren TK Development takkede nej med henvisning til at centret ikke havde vægge lange nok til værket.

Jægerspris Rådhus (nu tidligere rådhus) på Parkvej 1 i Jægerspris er opført i 1971 med Torben Hjort fra det lokale arkitektfirma Mangor og Nagel som arkitekt. Der er tale om et byggeri i gule mursten ude og i stort omfang også inde. Bygningen er til venstre for hovedindgangen udsmykket med et stort relief i samme gule mursten som bygningen. Det er med stor sandsynlighed Frederikssund-keramikeren Haakon Darger der er kunstneren. Det er andre steder noteret at Haakon Darger skulle have lavet en ‘keramisk udsmykning’ til rådhuset. Foto Kim Lund Sørensen, Frederikssund Kommune.

Se avisomtaler fra 1966, 1968 og 2003, herunder et interview med Haakon Darger med foto fra haven hvor han har samlet en prøve på vægudsmykningen til Den Danske Landmandsbank.

Haakon Darger og keramikerkollegaen Ulla Gahrn lavede i 1977 en udsmykning til Åbjergskolen i Frederikssund.

Kilder, link og litteratur

[1937- Haakon Darger, Glostrup]. I: Danske Norske Svenske Keramiske Mærker, Kaj Nielsen, København, 1948, side 27.

Store forventninger, en introduktion til keramikeren Haakon Dargers arbejder, Hans Lassen, Dansk Kunsthaandværk, 29. årgang 6/1956, siderne 123-126, illustreret.

Keramikeren Haakon Darger, Bertel Engelstoft, Haandarbejdets Fremme, 2/1958, side 29, illustreret.

[Biografi]. I: Dansk Kunsthåndværker Leksikon, Rhodos, 1979, side 116, illustreret.

Porslinsmärken, S.E. Vingedal, 6. oplag, 1982, sid 220.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse