Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Jægerspris gl. Rådhus

Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.

Jægerspris Rådhus på Parkvej 1 i Jægerspris er opført i 1971 og indviet i november samme år. Arkitekten er Torben Hjort fra det lokale arkitektfirma Mangor og Nagel som også stod for de efterfølgende byggerier i samme stil i området langs Parkvej – plejehjemmet De Tre Ege, de to børneinstitutioner Vandkunsten og Krabbedam, lægehuset og 42 pensionistboliger. Der er tale om et byggeri i gule mursten ude og i stort omfang også inde.

Siden Jægerspris Kommune ved kommunesammenlægningen i 2007 blev en del af den ny Frederikssund Kommune, har rådhusbygningen fungeret som en ’satellit’, et administrationscenter i forhold til rådhuset i Frederikssund. I 2022 vil Frederikssund Kommune rømme ejendommen med henblik på frasalg, og det er ikke muligt derefter at fortælle hvor kunstværkerne befinder sig.

Rådhusbygningen er til venstre for hovedindgangen udsmykket med et stort relief i samme gule mursten som bygningen. Det er med stor sandsynlighed Frederikssund-keramikeren Haakon Darger der er kunstneren.

Fotograf Kim Lund Sørensen, Frederikssund Kommune – hvis intet andet er anført.

Personalet på rådhuset har i Jægerspris Kommune-tiden haft en lille kunstklub der arrangerede skiftende udstillinger hvorfra der en gang imellem blev købt værker som så blev hængende. Andre udstillinger på rådhuset er foregået i forbindelse med besøg fra Jægerspris Kommunes venskabsbyer, fx svenske Vetlanda og polske Kowary.

Kunsten på rådhuset er mangeartet og består af omved 30 værker af et antal kendte kunstnere – heraf nogle lokale – og flere ukendte kunstnere hvoraf flere kan stamme fra netop venskabsbyerne.

Byrådssalen har siden 1985 været udsmykket med tre store billedvævninger forestillende Snoegen i Nordskoven henholdsvis forår/sommer, efterår og vinter fremstillet af den lokale væver og billedkunstner Sisse Westergaard som dengang havde værksted på Svanholm. De tre vævearbejder var i 2022, små fyrre år efter deres fremstilling, i særdeles god stand – blandt andet takket være deres placering i den ikke så lyse byrådssal udelukkende med nordvendte vinduer.

Det er et uafklaret spørgsmål hvor de tre vævearbejder skal placeres. Det kan ikke være hvor som helst jf. ovenfor, der skal også være plads til at de kan hænge i en sammenhæng, og det bør vel også være på egnen hvor de hører hjemme – altså i Jægerspris og omegn.

Her ses de tre udgaver af Snoegen på et avisfoto fra ophængningen i 1985.

Billedvævningerne Snoegen forår/sommer, efterår og vinter.

Øvrige kendte/signerede kunstnere

NB: Tre utydelige ansigter.

Nelly Burgeitz: To traner i dans med sol. 1)

Bjørg Diode: Maleri med diverse former. Dateret 2002.

Thor Drejer: Fire akvareller i glas og ramme forestillende henholdsvis Kongeegen, Jægerspris Slot, Jægerspris Mølle og Færgelundsvej (toppen af bakken).

Hanne Lis Hansen: Tre malerier på højformat med antagelig norsk-svenske motiver, alle tre fra 1984.

Janie Johansen: Tre litografier i glas og ramme, et forestillende et manglebræt, og to i en serie med motiver fra en ”Gyngehestdrøm”.

Ove Køser: Maleri af Schweitzerhytten på skovbakken øst for Færgegården, 1955.

Margot: To ansigtsløse hoveder (et hvidt og et mørkerødt).

Holger Nielsen (HN): En rød komposition, 1992, to teaterhoveder, 1993, og to andre figurkompositioner med teatermotiv.

Ukendte kunstnere

Fem skitserede skikkelse i forskellige farver.

Landskab med vej. 2)

Landskab ved Kulhuse.

Ubestemmelig komposition.

Bemærkninger fra Annemette Aarøe Jensen, tidl. stadsarkivar, leder af Lokalhistorisk Arkiv Jægerspris og formand for Historisk Forening i Jægerspris:

1. Stofmaleriet med tranen er lavet af en kvinde, der havde flere fantastiske malerier udstillet. Jeg tror faktisk hendes data står på bagsiden af billedet. Syntes jeg at huske. Jeg tror min hukommelse siger mig, at hun hed Nelly Burgeitz eller noget i den stil. Hun boede i sommerhus.

2. Landskabsmaleriet har en søster / bror og jeg/vi mener, det er fra Kulhuse landevejen og maleren kan være Holsøe, som opholdt sig meget i området og har malt en del herfra. Desværre ligger alle Lokalarkivets malerier i indpakket tilstand i kælderen og er nærmest umulige at komme til. Skal indtænke en anden måde, at op bevare dem på så de kan tilgås og ses – vi mangler en del vægplads til udstillinger. I arkivet er flere der kom med fra Rådhuset, da Kultur-og fritidsafdelingen flyttede til Møllevej 25.

Noter

Avisudklip fra Frederiksborg Amts Avis 17. november 1971 fra det første kommunalbestyrelsesmøde på det ny rådhus i Jægerspris Kommune.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse