Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Blå Fjord

Blå Fjord var en udstillingsrække i Frederikssund gennem 1990erne af dansk kunsthåndværk. Bag stod Frederikssund Initiativråd, og det var med væver Anne-Mette Holm som den drivende kraft. Den første Blå Fjord-udstilling var i 1991.

Før det havde Anne-Mette Holm også arrangeret udstilling og salg af keramik, mundblæst glas, smykker, knive, vævede tæpper og tøj mm i Vikingespillenes butik i det lille butikscenter i svinget Østergade-Havnegade. Her ses Anne-Mette Holm i Vikingebutikken med en masse tekstilhåndværk, men også med keramik på bordet – en stor, storternet skål af lokale Per Jensen og en mindre af Priscilla Mouritzen. Foto Anne Sophie Rubæk.

Og her ses Anne-Mette Holm sammen med vikingen og daglig leder af butikken, Wivi Nielsen, med blandt andet en masse keramik. Foto Anne Sophie Rubæk.

I 1991 var det såvel Initiativrådets som Vikingespillenes 40års jubilæum, og det var det man markerede ved at satse på kunsthåndværket og etablerede begyndelsen på rækken af Blå Fjord-udstillingerne med Anne-Mette Holm som kurator, og det foregik i Langes Magasin samtidig med Vikingespillene. Der var inviteret 16 kunsthåndværkere med vævekunst, guldsmedearbejder, knive, mundblæst glas, møbelkunst, stoftryk og keramik. Blandt kunsthåndværkere var keramiker Per Weiss. I Frederiksborg Amts Avis 12. juli 1991 havde Birthe Vester denne stærkt illustrerede reportage: Når håndværk bliver kunst. Her ses Anne-Mette Holm i udstillingen. Foto Poul-Erik Nielsen.

Til Blå Fjord-udstillingerne hørte hvert år forskelligt udformede og omfangsrige brochurer med præsentation af de deltagende kunsthåndværkere, og på grund af formatet kan de ikke gengives her. I 1991 var det fx en otte-fløjet folder – her forsiden liggende. Det er tegneren og grafikeren Erna Ejstrup fra Østby der står for layout og illustrationer.

I 1992 var der 14 kunsthåndværkere med – kurve, knive, stoftryk, pottemageri, blæst glas, guldsmedearbejde, vævearbejde og keramik. Udstillingen var støttet af Tuborgfondet og Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond. I 1993 er der også 14 kunsthåndværkere med. Det år var der støtte fra Frederikssund Kommune og Unibank, og interessen stiger. Åbningen af udstillingen var et tilløbsstykke, og der var dagligt 75-100 besøgende. Både kunstforeninger og Statens Kunstfond købte på udstillingen. Her ses Anne-Mette Holm med arbejder i jern og mere ædle materialer af guldsmed Henrik Bløndal Bengtson. Foto Poul Erik Nielsen.

I 1994 var der igen 14 kunsthåndværkere repræsenterende guldsmedekunst, glas, stoftryk, keramik, møbeldesign, vævearbejde, knive og kurve som kunne fås for priser fra 75 til et par og tyve tusinde kroner. Udstillingen havde også åben under årets Eurofestival i Frederikssund den sidste uge af juli. Udstillingen besøges også af folk både udenbys og udenlands fra – som giver udtryk for overraskelse over at lillebyen kan præsentere kunsthåndværk af den karat. Dette år var desuden året for indvielsen af stenskulpturen Venskabet hvor byen havde besøg af delegationer fra de nordiske venskabsbyer. Her ses borgmester Knud B. Christoffersen tale ved åbningen af udstillingen hvor der kom yderligere cirka 300 besøgende. Foto Kim Thøgersen.

Og her ses 1994-udstliingen plakat/folder vist frem i Anne-Mette Holm til højre og tegner og grafiker Erna Ejstrup, Østby, som gennemgående står for layout og illustrationer af foldere/plakater.

I løbet af 1995-udstillingen første tre åbningsdage var der flere end 500 besøgende, og Blå Fjord har nu fået sig et stampublikum. De 13 udstillere dækker dansk kunsthåndværk lige så bredt som de tidligere år. Det samme gælder for de 14 udstillere i 1996. Det var også året hvor brochuren kunne fås foldet som en papirhat eller -båd. Invitationerne har hvert år været signeret af Initiativrådsformanden, de første år af Børge Nagel, men fra i år er det Kåre Olofsen.

I 1997 var sortimentet blandt de 14 deltagende kunsthåndværkere mere eller mindre det samme som de foregående år, selvfølgelig i øvrigt usammenligneligt på grund af deltagernes mange forskellige tekniske og kunstneriske måder at udfolde sig på. I år var der desuden æske-kunst med af Mette Fruergaard-Jensen – som har boet i Frederikssund. Besøgstallet holdt standarden, men omsætningen var skuffende bortset fra et par store køb. Det var sidste Blå Fjord-udstilling i regi af Initiativrådet som herefter overlod ansvaret til Frederikssund Turistforening.

Blå Fjord 1998 afholdtes som sædvanlig i Langes Magasin samtidig med Vingespillet. Og i øvrigt samtidig med en udstilling på Museum Færgegården med moderne finsk kunsthåndværk. Anne-Mette Holm bevarede en konsulentrolle og skulle garantere kvaliteten, men de udstillende var en mindre gruppe på fem kunsthåndværkere fra designergruppen Croma. Som viste både kunsthåndværk og design for at give de besøgende indsigt i hvordan områderne bidrager til hinanden, og hvordan det unikke inspirerer det masseproducerede og omvendt.

Det blev dog den sidste Blå Fjord-udstilling da Anne-Mette Holm ikke længere kunne påtage sig opgaven.

Anne-Mette Holm blev i 1998 tildelt Designfondens opmuntringslegat, Vitaminpille-legatet, for “uegennyttig indsats for dansk design og kunsthåndværk” – blandt andet for hendes indsats med Blå Fjord-udstillingerne.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse