Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Personregister

Jan Bruun Andersen

Fotograf, Græse Bakkeby, udstillet i flere lokale sammenhænge, blandt andet Påskeudstillingen 2012 på Jægerspris Slot. Jan Bruun Andersens hjemmeside.

Stig L. Andersson

Landskabsarkitekt.

William E. Berntsen

William E. Berntsen (25. marts 1912 – 14. september 1994) var gods- og virksomhedsejer, blandt andet Frederikssund Jernstøberi på havnen og Fioma, Frederikssund Maskinfabrik i Kirkegade i Frederikssund. Han var også sejlsportsmand, og i 1960 vandt han sammen med Søren Hancke og Steen Chistensen sølvmedalje ved Olympiske Lege i Rom i 5,5 meterklassen.

William Berntsen boede både i Frederikssund og på sit gods xxxxx. Han var i to perioder medlem af byrådet. Sin tilknytning til Frederikssund forstærkede han i 1993 ved dannelsen af en fond på to mio kroner hvorfra renterne efter beslutning i  kommunens kulturudvalg skulle anvendes til indkøb af malerier og andre kunstgenstande, forudsat at disse anbringes i eller ved offentlige bygninger samt på offentligt tilgængelige arealer. Efter 15 år kunne fondsmidlerne bruges helt op. (OBS – ikke at forveksle med William O. Berntsens Fond).

Omkring sin egen person var William Berntsen tilbageholdende og beskeden, og vedrørende privatlivet var han nærmest sky. Det fremgår blandt andet tydeligt af sidste afsnit i fondsgavebrevet til kommunen: “Jeg ønsker at være anonym, og der må derfor så længe jeg lever ikke tilgå offentligheden oplysninger om hvem gavegiveren er.”

Både tildelingerne fra hans fond og brugen af hans navn har af og til medført debat og uenighed, som fx da en kanal i den nyindrettede havn i Frederikssund i 2009 blev navngivet Berntsens Kanal. Navnet var efter en borgerhenvendelse foreslået af byrådsmedlemmerne Michael Harder (A), Lis Olsen (V) og Hanne Kyvsgaard (C). “Vi vil gerne hylde ham selvom han var anonym mens
han levede,” sagde Michael Harder under sagens behandling i byrådet. Blandt modstanderne var tidligere borgmester Knud B. Christoffersen (A): “Berntsen var ikke af den type der ønskede sig frem i offentligheden. Det skal vi respektere. At give hans navn til en kanal er en fejl.”

William Berntsen – manden bag gaven, indlæg af tidligere kommunaldirektør Erik Moses, Lokalavisen Frederikssund, den 24. oktober 2006.

Politisk stemning for at bevare lokal kunstfond, Frederiksborg Amts Avis, den 22. februar 2008.

Stakkels Berntsen, indlæg af tidligere skoleleder ved den Private Realskole Henning Romme, Lokalavisen Frederikssund, den 18. april 2010.

Lene Olesen Bro

Kunsthistoriker, mag.art, redaktør af Egedal Leksikon – egedalleksikon.dk.
Lene Olesens hjemmeside.

Jørgen Christiansen

Borgmester i Frederikssund Kommune 1970-1982 og 1986-1994. Her malet af Ove Køser i 1991.

Knud B. Christoffersen

14. april 1944 – 16. marts 2016. Borgmester i Frederikssund Kommune 1994-2007, medlem af kommunalbestyrelsen 1986-2010. Lektor på Frederikssund Gymnasium. Byhistoriker og forfatter til tobindsværket om Frederikssunds historie.

Knud Christoffersen har ristet runestenen for Børge Nagel som står ved indgangen til vikingescenen på Kalvøen. Stenen blev indviet i 1996. Teksten på stenen lyder: “frederikssund bad gøre denne sten til børge en meget god mand tor vige runer”. Samme år hyldede vikingespillerne fra scenen Børge Nagel for hans mange års indsats for Vikingespillet. Se foto nedenfor.

Jesper Dalmose

Bibliotekar ved Frederikssund bibliotek (19xx-2014)

Torben Hjorth

Torben Hjort med mårhårspensel og farver i hjemmet på Kløvervej i Frederikssund i 1992. Foto Jørgen Rubæk.

26. april 1926 – 29. november 2018 (hustru Birgit Hjorth 14, juni 1934 – 20 marts 2020). Torben Hjorth, Frederikssund, var arkitekt og ansat hos arkitekt firmaet Mangor & Nagel i Frederikssund. Fortsatte efter sin pensionering med at levere farvelagte (akvarel) arkitekturtegninger til firmaet. Akvarellen var Torben Hjorths kunstneriske disciplin, og også i byggeriet var han meget farveglad.

“Farver betyder meget for vores trivsel. Er mennesker omgivet af glade farver, bliver de selv gladere, men det er jo lettere at vælge det sikre – som modehvidt og gråt. Imidlertid kan man ved at præsentere sine tanker på farvelagte tegninger bibringe bygherren det den nødvendige dristighed, og når det lykkes, har den farvelagte arkitekttegning ydet sit bidrag til at der bliver skabt trivsel i de omgivelser vi arkitekter er med til at formgive,” sagde Torben Hjorth i interviewet Retrætepost med pensler og farver af Birger Kristensen i Frederiksborg Amts Avis den 15. oktober 1992 – fire år efter sin pension.

Torben Hjorth har blandt andet været arkitekt på genopbygningen af Skoven Kirke i 1983-84. Byggeriet er omtalt i festskrift for Frederikssund-arkitekten Børge Nagel i anledning af dennes 75 års dag i 1996. Se Frederikssundarkitekten-Boerge-Nagel-og-hans-huse.

Morten Ledet

Bent Lund

Borgmester (Venstre) i Slangerup Kommune 1982-2006. Bent Lund døde 2014 81 år gammel. Begravet på Slangerup Kirkegård, gravmonument lavet af Joseph Salamon. Nekrolog i Lokalavisen Frederikssund. Nekrolog på sn.dk. Artikel på Wikipedia. Optaget på gravsted.dk.

Eskild Marcussen

Bestyrer (‘kulturpedel’) for Kulturhuset Elværket (1989-).

Uffe Mühldorff (1964-2013)

Museumsmedarbejder, Færgegården.

Uffe Mühldorff sammen med Mette Kia Krabbe Meyer 2008

Museumsleder Mette Kia Krabbe Meyer og museumsmedarbejder Uffe Mühldorff i gang med at indrette en montre på ladet af museets lastbil med historiske effekter fra gammel lægepraksis. Med dette rullende museum fortalte museet om sundhedens historie som et indslag på en sundhedstorvedag på Frederikssund torv i august 2008. Foto: Frederikssund Kommunes hjemmeside.

Mindeord for Uffe Mühldorff

Lokalavisen Frederikssund bragte den 3. marts 2013 dette mindeord af broderen Lars Mühldorff på familiens vegne:

“Du blev 48 år. Det er en ung alder at dø i når man stadig har en masse ting i livet som man gerne ville have nået.
Der var mange ting der stod dit hjerte nær. Først og fremmest familiesammenholdet. En familie med far, mor, lillebror og lillesøster.
Din viden om og interesse for den lokale historie var meget omfattende. På Frederikssund Lokalhistoriske Arkiv var du en uvurderlig hjælp gennem mange år, og du videregav mange gode lokale fortællinger i Historisk Forenings blad. Dit arbejde på Museet Færgegården stod også dit hjerte nær. Jeg ved at du vil være savnet overalt. Jeg vil prøve at fortsætte noget af det arbejde som du ikke nåede.
Du og jeg havde både interessen for den lokale historie og for slægtsforskningen til fælles. Hver gang der var blevet fundet nyt om familien, så føltes det som om at vi kom til at lære vores familie endnu bedre at kende.
Der var mange bøger i dit liv, og du spændte vidt. Lige fra Harry Potter og Rasmus Klump til værker om geografi , biologi og historie. Du holdt meget af naturen, og da du stadig var rask, blev der gået mange ture langs Roskilde Fjord.
Omkring årsskiftet 2011/2012 fik du konstateret kræft i tyktarmen. Du fik hurtig hjælp, og du havde det godt i nogle måneder. Men kræften bredte sig, og du måtte igennem strålebehandlinger.
Fra nytår 2012/2013 gik det hurtigt tilbage. Du blev indlagt på Frederikssund Sygehus fordi du havde svært ved at gå. På afdeling B7 tog personalet sig kærligt af dig. Du blev efterhånden svagere og måtte flyttes til afdeling A2 hvor man fandt ud af, at du ikke havde langt igen. En ny knude havde vokset sig stor.
Lørdag den 23. februar var det slut. Familien vil gerne takke personalet på Frederikssund Sygehus for omsorg og pleje.
Kære Uffe. Du er desværre ikke sammen med os længere. Vi vil savne dig.”

Lokalavisen Frederikssund bragte den 3. marts 2013 dette mindeord af kollegerne Palle Ø. Sørensen og Iben Bækkelund Jagd ved Roskilde Museum:

“Det var med sorg at vi på Frederikssunds Museum, Færgegården modtog meddelelsen om at Uffe Mühldorff havde tabt kampen mod sygdommen. Dermed havde vi mistet en af museets centrale medarbejdere og en god ven gennem mange år.
Uffes karriere i museumsverdenen startede i 1980erne som frivillig på det nyetablerede museum på Færgegården i Jægerspris. Efter et kortvarigt studie på Forhistorisk Arkæologi på Københavns universitet blev Uffe i 1988 ansat som museumsassistent på Museet Færgegården.
I sin ansættelse fungerede Uffe som museets ekspert i nyere tid, men der var også tid til at deltage i en række af museets arkæologiske udgravninger. Uffes viden om lokalområdet og specielt Frederikssunds historie var enorm. Denne viden skyldtes i høj grad selvstudier som blandt andet foregik på det lokale arkiv hvor han var en flittig gæst.
Medlemskabet af Frederikssund Historiske Forening var også vigtig i denne sammenhæng. Her mødtes Uffe med en gruppe af historisk interesserede fra Frederikssund, og han holdt en række foredrag og skrev et utal af artikler i foreningens lokalhistoriske tidsskrift hvor han også fungerede som redaktør.
Uffe deltog i opbygningen af en række udstillinger på museet, og hans speciale i denne sammenhæng var fremstillingen af minutiøse dioramaer, blandt andet modeller af Frederikssund og Slangerup som nu indgår i den permanente udstilling på Færgegården. Omvisningerne i udstillingen var også et af Uffes arbejdsområder, og her viderebragte han sin store viden om Frederikssund-områdets historie til museets gæster. Uffes arkivarbejde bevirkede at han var helt eminent til at læse gamle håndskrevne breve og tekster, en evne som kollegaerne på museet havde meget stor gavn af.
Efter sammenlægningen med Roskilde Museum i 2011 nåede Uffe at være med til de første indledede drøftelser i forbindelse den nye permanente udstilling som skal etableres på Færgegården. Sygdommen gjorde desværre at hans indsats blev begrænset, og i det fremadrettede arbejde vil hans store viden og indsigt blive savnet.
Uffe virkede på museet i et kvart århundrede og var meget afholdt blandt sine kollegaer og museets samarbejdspartnere. Ikke blot havde han en stor viden om den lokale historie og museets mange genstande, men han var ikke mindst et venligt og behageligt menneske der altid var parat med et smil og en hjælpende hånd.
Han vil blive savnet og mindet.”

Børge Nagel

Arkitekt og medejer af arkitektfirmaet Mangor & Nagel som har tegnet mange bygninger i Frederikssund. Børge Nagel var medgrundlægger og mangeårig formand for Frederikssund Initiativråd – og for Vikingespillet – plus medvirkende på scenen.

Borgmester Knud B. Christoffersen har ristet runestenen for Børge Nagel som står ved indgangen til vikingescenen på Kalvøen. Stenen blev indviet i 1996. Teksten på stenen lyder: “frederikssund bad gøre denne sten til børge en meget god mand tor vige runer”. Samme år hyldede vikingespillerne fra scenen Børge Nagel for hans mange års indsats for Vikingespillet.

Wikipedia-artikel om Børge Nagel.

Mangor & Nagels hjemmeside.

Lis Nielsen

Formand for Frederikssund Kunstforening (19xx-20xx).

Kaare Olufsson

Frede Pedersen

(Tidligere) sparekassedirektør Frede Thorsgaard Pedersen, 19. december 1920 – 10. oktober 2013, var med til at stifte Frederikssund Initiativråd og i årene 1971-1986 ankermand for etableringen af samlingen af malerier på Restaurant Kalvøen – for at nævne bare et par af hans mange lokale engagementer.

Nekrolog, Frederiksborg Amts Avis, 12. oktober 2013.

Nekrolog, Lokalavisen Frederikssund, 15. oktober 2013.

Mindeord ved Jesper Wittemburg, formand for Frederikssund Vikingespil, Lokalavisen Frederikssund, 26. oktober 2013:

“Det er med stort vemod jeg har hørt om Frede Pedersens død. Frede, eller ’Frede Sparekasse’, som han altid blev kaldt i mit barndomshjem, var (måske den sidste?) iblandt de fremsynede, engagerede og initiativrige mænd der i 1951 stiftede Initiativrådet og dermed satte Frederikssund på Danmarkskortet.Frede var altså med helt fra vikingespillets start – en bedrift i sig selv, men Frede har præget Frederikssund på mange andre måder, blandt andet igennem foreningsarbejde og igennem sit utrættelige arbejde med at få opsat mange af de skulpturer der står rundt om i byen. Det fortalte han mig i sommer da han vanen tro var til vikingespillets senioraften. Det var en tilfreds Frede der så tilbage og fortalte som han jo elskede at gøre. Ydmygt spurgte han om ikke han godt kunne være lidt stolt over at have været med til at gøre en forskel. Mon ikke jeg gav han ret.Frede var et ualmindeligt elskeligt menneske med et positivt og imødekommende livssyn. En gemytlig mand kunne man kalde ham – der var glad for at øse af sin store erfaring og viden. Heldigvis, for Fredes viden og gode hukommelse var helt afgørende da bogen om Vikingespillet skulle skrives.Det er ikke længe siden at jeg så Frede ‘futte’ ned ad Havnegade måske for at hente avisen – velorienteret og nysgerrig som han var. Et livsbekræftende syn. Nu er Frede formentlig ‘futtet’ over Bifrost til de andre initiativ-rødder. Her er han blevet vel modtaget ved højbordet hvor alle de gamle, initiativrige Frederikssund-borgere med Børge og Rudolf i spidsen har ventet på at holde gilde for ham. Det kommer til at tage dage det gilde, for der er mange minder der skal genoplives, og mange historier der skal genfortælles.Hil dig Frede. Hil, Hil, Hil og tak fordi du brugte dine store evner til gavn og glæde for Frederikssund. Det har været helt uvurderligt.”

Vibeke Petersen

Kunsthistoriker Vibeke Petersen, tidligere vikarierende museumsdirektør på Willumsens Museum.

Jørn Rønnau

Land art- og motorsavskunstner, grundlægger af land art-parken Krakamarken ved Randers.

Bert Walter

Arie Albertus (Bert) Walter, direktør, Frederikssund, døde august 2007 69 år gammel. Bert Walter blev uddannet teknikumingeniør fra Københavns Teknikum i 1961. Herefter blev han ansat som ingeniør i E. Klink, men blev allerede året efter ansat som procesingeniør i Co Ro Food hvor han senere blev teknisk chef. I 1971 blev han direktør i Helsted/Ificon, men i 1976 skiftede han den ene direktørstol ud med den anden da han blev ansat hos Ificon A/S hvor han også var medlem af bestyrelsen. (Kristeligt Dagblad, 14. august 2007)

Bert Walter flyttede til Danmark fra Holland med sine forældre i 1947. I 1964 flyttede han til Frederikssund. Han sad i perioder i bestyrelserne for Frederikssund Turistforening og Frederikssund Initiativråd og var ikke mindst i sine seneste år meget aktiv og initiativrig lokalt.

Bert Walther tog i 2001 i anledning af Vikingespillets 50års jubilæum initiativ til det såkaldte Særimner-projekt med udstilling i byen af 100 kunstnerisk udsmykkede glasfibergrise. Projektet gav Bert Walter tilnavnet Griserøgteren. Grisene blev solgt på auktion for hvis midler der året efter opførtes en musikpavillon i byparken Bløden. I den anledning blev Bert Walter udnævnt til æresborger i Frederikssund. Læs historien om Særimnergrisene i en særskilt artikel.

André Wilhelmsen

 

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse