Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Bent Hagedorn-Olsen

Bent Hagedorn-Olsen, billedhugger og maler, født 12. april 1931 på Frederiksberg som søn af maleren Thorvald Hagedorn-Olsen og Dagny Hagedorn, gift 1982 med Jutta Gravsholt. Han er uddannet i perioden 1951-1958 på Kunstakademiet i København, Brera-akademiet i Milano og flere andre steder. I 1963 blev han udlært som bådebygger, og i 1971-73 tog han en uddannelse i kunstpædagogik. Han har blandt andet arbejdet som konservator ved Nationalmuseets kirkekonservering og som kunstnerisk konsulent for Nordjyllands Amt.

Søskende Bodil Eje og Jeppe Hagedorn-Olsen.

Bent Hagedorn-Olsen begyndte som ren naturalist med skulpturen Hedebondens kone, en knælende kvindeskikkelse der for bestilleren skulle være et minde om en mor til en vogterdreng på heden. Siden har han arbejdet både naturalistisk med fx følsomt gengivne menneskekroppe og konkret-abstrakt med undersøgelser over krystalformer.

Bent Hagedorn-Olsen har blandt andet lavet mange klatreskulpturer af brugte elmaster til skoler og institutioner i forskellige opstillinger på grønne plæner hvor skyggerne danner maleriske mønstre, samtidig med at ungerne gennem legen får en fornemmelse af former. Til blindehjemmet Minibo i Ålborg har han skabt en symbolsk føleskulptur i stentøj formet som en knyttet højrehånd oven på en fremstrakt hånd på en kugle. Til bilfirmaet Andersen og Martini i København har han sammen med broderen, keramiker Jeppe Hagedorn-Olsen lavet et keramisk relief.

I 1956 deltager Bent Hagedorn-Olsen sammen med de andre lokale kunstnere Poul Eje, Jeppe Hagedorn-Olsen, Thorvald Hagedorn-Olsen, Kirsten Juul Hansen, Ove Køser, Poul Larsen, Niels Nielsen, Gerd Rytter, Hjalte Skovgaard og Jørgen Wiberg samt gæsten professor Aksel Jørgensen i Frederikssund Kunstforenings efterårsudstilling.

I 1982 – det år han fylder 80 – udnævnes Thorvald Hagedorn-Olsen som æresmedlem af Frederikssund Kunstforening. Han hyldes herfor på Kunstforeningens udstilling Familien Hagedorn på J.F. Willumsens Museum året efter.

Familien Hagedorn udstillede i marts 1983 på J. F. Willumsens Museum i Frederikssund Kunstforenings regi. Deltagere var foruden Bent Hagedorn-Olsen selv konen Sussi Hagedorn-Olsen, faderen Thorvald Hagedorn-Olsen, søsteren Bodil Hagedorn-Eje og broderen Jeppe Hagedorn-Olsen. Folder om udstillingen: Familien Hagedorn Frederikssund Kunstforening 1983. Se også invitation inkl. skitse, Amtsavisens portrætartikel og andet avisomtale.

Som gammel elev deltog Bent Hagedorn-Olsen i 1989 i en udstilling arrangeret af Frederikssund Kunstforening i anledning af Realskolens 100års jubilæum. Til udstillingen blev udgivet et hæfte med præsentation af kunstnerne: Realskolen 100 år kunst af ti gamle elever Kunstforeningen 1989. Se i øvrigt invitation, avisomtaler og værkfortegnelse.

Kilder, link og litteratur

I familien ser Hagedorn-Olsen nutid og fremtid – en mening med livet, portrætter og interview med medlemmer af familien Hagedorn i anledning af Frederikssund Kunstforenings udstilling Familien Hagedorn, Birger Kristensen, Frederiksborg Amts Avis, 12. marts 1983.

– Det har du gjort godt, reportage fra åbningen af udstillingen Familien Hagedorn i 1983 hvor Thorvald Hagedorn-Olsen hyldes som æresmedlem af Frederikssund Kunstforening, Birger Kristensen, Frederiksborg Amts Avis, udateret. Udsagnet tillægges hustruen Dagny.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse