Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Thorvald Hagedorn-Olsen

Thorvald Hagedorn-Olsen i maj 1992 før sin 90års fødselsdag og den store retrospektive dobbeltudstilling. Foto Jørgen Rubæk, Frederiksborg Amts Avis.

Thorvald Hagedorn-Olsen, maler, født den 1. juni 1902 i Svendborg, død den 20. januar 1996 i Oppe Sundby (Frederikssund). Begravet på Oppe Sundby Kirkegård. Gift 1928 med Dagny Hagedorn, født 1905 i Kolding, død 1998.

Familen flyttede i 1945 ind i et træhus i Marbæk syd for Frederikssund med have mod Roskilde Fjord hvorfra han hentede mange motiver og inspiration til sine landskabsbilleder.

Han og Dagny fik sønnen Jeppe Hagedorn-Olsen (1939) og tvillingerne Bent Hagedorn-Olsen og Bodil Hagedorn Eje (1931).

Et typisk maleri af Thorvald Hagedorn-Olsen – udsigt fra Marbæk over Roskilde Fjord i dramatisk modlys.

Thorvald Hagedorn-Olsen var især kendt for sine danske landskabsmalerier og figurkompositioner. På grund af sin forkærlighed for farven gik han under betegnelsen Den blå maler.

Thorvald Hagedorn-Olsen begyndte som malersvend i Svendborg og gik på Teknisk Skole i København under Thorsen fra 1923 til 1924. Derefter var han i lære hos Othon Friesz i Paris fra 1924 til 1925. Efter sin hjemkomst studerede han på kunstakademiet fra 1926 til 1929 under blandt andre Sigurd Wandel og Ejnar Nielsen. Hagedorn-Olsen var medlem af Den Frie.

På Kunstakademiet var Thorvald Hagedorn-Olsen blevet inspireret af Ejnar Nielsen til at betone det skulpturelle og monumentale i figurfremstillingerne. Den rolige og stram komposition og de dæmpede og harmoniske farver fulgte ham lige siden. Brugen af sort og tunge jordfarver og den omhyggelige komposition kunne være inspireret af Othon Friesz. Han brugte også en glidende rytme og konturer som i Hammershøis og Giersings landskaber og figurbilleder. Han yndede som vennerne Johannes Larsen og Fritz Syberg at skildre fjordlandskaber, men hans tolkning adskilte sig fra Fynboernes ved de store linjer og den mørke farveholdning. Hans landskaber er opbygget af få komponenter: Et himmelbånd, en stribe landskab, måske en fjord som mellemgrund og en forgrund med lav vegetation. Det horisontale kan brydes af linjer som veje, bygninger og telefonpæle. I kompositionen af de enkelte elementer bruges lysets brydninger og reflekser, eller de fremstår blot med blå eller sorte konturer.

Hagedorn-Olsen har gennem årene udført flere store offentlige udsmykninger. Blandt andre vægmaleriet Menneskesamfundet i Århus Rådhus (1939-47) og det keramiske værk Vegetation og Tolerance og Opvågnen eller Dr. Schwizer i urskoven til Københavns Amtssygehus i Glostrup (1961-64) udført i samarbejde med sønnen, keramikeren Jeppe Hagedorn-Olsen.

Thorvald Hagedorm-Olsen var i 1945 med til at stifte Frederikssund Kunstforening og valgtes ind i bestyrelsen som i øvrigt bestod af Hans Holten Lange, formand, Emanuel Nielsen, Sv. Drews Schrøder, Jørgen Kortzau-Hansen, Hjalte Skovgaard og Leif Bjørner. Efterårsudstillingen var med indbudte lokale kunstnere, foruden Hagedorn-Olsen også blandt andre Mette Schou, Ove Køser, Ernst Syberg og Hjalte Skovgaard. I den sammenhæng spurgte Isefjords-Posten nogle af de medvirkende kunstnere om deres syn som malere på Frederikssund-egnen. Hagedorn-Olsen svarede ganske kort: “Byens lave beliggenhed med solen i syd og solstrålerne i fjorden er for mig en rigdom af motiver.”

I 1956 deltager Thorvald Hagedorn-Olsen sammen med de andre lokale kunstnere Poul Eje, Bent Hagedorn-Olsen, Jeppe Hagedorn-Olsen, Kirsten Juul Hansen, Ove Køser, Poul Larsen, Niels Nielsen, Gerd Rytter, Hjalte Skovgaard og Jørgen Wiberg samt gæsten professor Aksel Jørgensen i Frederikssund Kunstforenings efterårsudstilling. Igen i 1957 deltager han i en udstilling med lokale kunstnere arrangeret af Kunstforeningen.

I 1975 deltager Thorvald Hagedorn-Olsen i en af Frederikssund Kunstforening arrangeret udstilling af malerier, skulptur og kunsthåndværk på J.F. Willumsens Museum sammen med 27 andre kunstnere. Han deltager med værkerne Mads og farmor og Grøften i Tivoli. Se katalog.

Familien Hagedorn udstillede i marts 1983 på J. F. Willumsens Museum i Frederikssund Kunstforenings regi. Deltagere var foruden Thorvald Hagedorn-Olsen selv datteren Bodil Hagedorn-Eje, sønnen Bent Hagedorn-Olsen, svigerdatteren Sussi Hagedorn-Olsen og sønnen Jeppe Hagedorn-Olsen. Thorvald Hagedorn-Olsen var ved sin 80årsdag året før blev udnævnt som æresmedlem af kunstforeningen, og overrækkelsen af æresmedlemsbeviset foregik ved udstillingsåbningen hvor 300 mennesker deltog.
Folder om udstillingen: Familien Hagedorn Frederikssund Kunstforening 1983. Indbydelse til udstillingen Familien Hagedorn Frederikssund Kunstforening 1983 indbydelse. Skitse til indbydelsen Familien Hagedorn Frederikssund Kunstforening 1983 indbydelse skitse.

Fra åbningen af udstillingen på Willumsens Museum med Thorvald Hagedorn-Olsen i 1992 med Thorvald og fru Dagny siddende, kunstforeningens formand Lis Nielsen taler og de lyttende honoratiores er borgmester Jørgen Christiansen og formand for museumsbestyrelsen Knud B. Christoffersen.

Thorvald Hagedorn-Olsen fyldte 90 år den 1. juni 1992 og udstillede samtidigt på J.F. Willumsens Museum og i Langes Magasin. Ferniseringen på museet den 30. maj blev et tilløbsstykke hvor 200 gæster hyldede fødselaren og fru Dagny. Kunstforeningens formand Lis Nielsen, borgmester Jørgen Christiansen og viceborgmester, formand for museets bestyrelse Knud B. Christoffersen talte. Forud for Frederikssund-udstillingerne og kordineret hermed havde der været en stor udstilling med de samme værker af Thorvald Hagedorn-Olsen på Johannes Larsen Museet i Kerteminde. Mange værker var lånt fra Statens Museum for Kunst og andre kunstmuseer landet over og fra private, det var samlet set en meget stor planlægnings- og logistik-opgave med fx tilstandsrapporter for malerierne før flytning, og budgettet for hele projektet nærmede sig 100.000 kroner.
Til udstillingerne var fremstillet et illustreret katalog på knap 40 sider redigeret og forfattet af direktør for Johannes Larsen Museet, Erland Porsmose. Se desuden invitation, avisomtaler og Amtsavisens helsides portræt Kvinden og naturen er alt.

Frederikssund Kunstforeningen fejrer 50års jubilæum i 1995 med en udstilling i Langes Magasin med en retrospektiv samling af tolv af Frederikssunds og omegns ældre kunstnere – foruden Thorvald Hagedorn-Olsen også Ove Køser, Povl Larsen, Emanuel Nielsen, Morten Nielsen, Niels Nielsen, Ulf Rasmussen, Gerda Rytter, Hjalte Skovgaard, Ernst Syberg, Povl Søndergaard og Jørgen Wiberg. Thorvald Hagedorn-Olsen var repræsenteret med to billeder fra Italien og et af sine fjordlandskaber i modlys – sollyset farver himlen og fjorden i hvidt, og køerne græsser på grønne, flade strandenge.

I 2003 afholdt Frederikssund Kunstforening en retrospektiv udstilling med Thorvald Hagedorn-Olsen i anledning af 100året for dennes fødsel. Se brochurer og Amtsavisens reportage og Frederikssund Avis’ reportage samt en fotoserie fra udstillingen. Udstillingen hed Forårsblåt med undertitlen Gensynets glæde, den havde 1200 besøgende og den hidtil bedst besøgte fernisering (mindst 250 ifølge et notat), cirka halvdelen af de 42 udstillede billeder blev solgt, og der blev solgt for i alt 147.000 kroner. En lille del af de udstillede malerier var i privat eje, resten tilhørte Bredgade Kunsthandel og var til salg. Værkerne var fra 1920 til slutningen af 1980erne. Desuden viste udstillingen for første gang et udvalg af Thorvald Hagedorn-Olsens lerskulpturer som ifølge sønnen Jeppe skulle stamme fra cirka 1965 hvor faderen lavede en stor keramisk frise til Glostrup Amtssygehus. Formand Lis Nielsen afsluttede sin åbningstale med at læse Thorkild Hagedorn-Olsens manifest om hvad kunst er. Inge og Niels Eje (barnebarn) på obo og cello gav koncert ved ferniseringen – herunder to stykker komponeret til lejligheden.

I forbindelse med 2003-udstillingen samlede Frederikssund Avis’ fotograf Patrick Holbek 15 af Thorvald og Dagnys efterkommere.

Thorvald Hagedorn-Olsen var repræsenteret i 2005 på Frederikssund Kunstforenings 60års jubilæumsudstilling sammen med cirka 30 andre kunstnere – lokale og udefra kommende. Han var repræsenteret med fem oliemalerier, et fra Venedig, tre med lokale fjordmotiver og et fra Rørvig havn.

Retrospektiv udstilling 2003

Tuschtegning Bodil med Niels, Bodil Eje med sin nyfødte søn Niels Eje, født 1954, med familie omkring sig, gengivet på postkort og brugt som nytårskort gennem mange år – se postkort fra 1995):

Værk af Thorvald Hagedorn-Olsen på Frederikssund Rådhus

Persongruppe, olie på lærred, 50 x 61 cm, 1951. De portrætterede er Erna Skovgaard, Hjalte Skovgaard, Louis Maag*, Niels Nielsen og Dagny Hagedorn. De to sidstnævnte navngivet fordi deres profiler ligner påfaldende.
Kunstforeningen anbefalede i brev til borgmester Jørgen Christiansen af 16. maj 1993  kommunen at købe maleriet som var til salg for 8000 kroner. Maleriet var på det tidspunkt udstillet i noget der blev kaldt Vinduet mod Frederikssund i den tidligere Kvickly i Ågården.

familiebillede

* Louis Maag, 1886-1978, fabrikant med cementfabrik i Lynæs og sejlsportsmand. Han var en legende inden for dansk sejlsport med Øresund som hjemmefarvand og aktiv kapsejler indtil 1938. På det tidspunkt flyttede han til Frederikssund, og her engagerede han sig hurtigt i den lokale sejlsport. Han gik under navnet Fjordgubben og var sejlerven med Hagedorn-Olsen. Han var også en kendt cyklist i bybilledet. De første 15 år boede han i huset Bittenbo lige ved Kronprins Fredriks Bro, siden flyttede han til villaen Aldershvile på Kalvøvej. I Frederiksborg Amts Avis den 18. januar 1976 havde redaktør Birger Kristensen dette Louis Maag-fødselsdagsportræt i anledning af 90årsdagen.

Værker af Thorvald Hagedorn-Olsen i Kalvøsamlingen

Her er han dels repræsenteret med en stor ophængning i restaurantens trapperum af af malede skitser er til (en del af) værket Vegetation og Tolerance og Opvågnen eller Dr. Schwizer i urskoven eller Poesien, et større keramikarbejde som hænger på Glostrup Hospital. Som ved andre af hans store udsmykninger handler det om livets store spørgsmål med mennesket i centrum, og der er tale om en i dansk kunst enestående fremstilling af menneskelig samhørighed hvor hvide og sorte børn leger, mens lægen Albert Schweitzer tager sig af en syg afrikaner.

Det store billede er 400×260, og de to koblede billeder er hver 180×260. Der er ved billederne ophængt to skilte. Alle foto Bjørn Nielsen.


Og dels et maleri med motiv fra kunstnerens have med udsigt over fjorden mod Horns Herred, udateret, 59×44.

Maleri i privat eje med motivet Roskilde Fjord med Kølholm set fra malerens have, 1953. En sort-hvid gengivelse skannet fra Henrik Bramsen, Det danske landskab og malerne med billedredaktion ved Else Lofthus – særtryk af Turistforeningen for Danmarks årbog 1957.

Kilder, link og litteratur

Thorvald Hagedorn-Olsen i Kunstindeks Danmark.

Thorvald Hagedorn-Olsen på Wikipedia.

Thorvald Hagedorn-Olsen i denstoredanske.dk.

Thorvald Hagedorn-Olsen MyHeritage

Thorvald Hagedorn-Olsen, foto MyHeritage

I familien ser Hagedorn-Olsen nutid og fremtid – en mening med livet, portrætter og interview med medlemmer af familien Hagedorn i anledning af Frederikssund Kunstforenings udstilling Familien Hagedorn, Birger Kristensen, Frederiksborg Amts Avis, 12. marts 1983.

Th. Hagedorn-Olsen udnævnt til æresmedlem – Glæden kan mærkes helt ind i sjælen, Frederikssund Avis/Folkebladet, 15. marts 1983.

Soloudstilling i galleri Knud Grothe i Charlottenlund i 1987 i anledning af Thorvald Hagedorn-Olsens 85årsdag. Katalog.

Soloudstilling i Galleri 2B i Stenløse i februar 1990. Katalog og værkfortegnelse.
I kataloget skriver Thorvald Hagedorn-Olsen: “Jeg har fået lyst til at vise mine første forsøg som kunstmaler mens jeg var i lære hos L.P. Bang og på Teknisk Skole i Svendborg Johs. Voss fra 1916-1920. L.P. Bang og Johs. Voss var begge kunstnerisk begavede, så jeg blev tidligt sat i gang med pensel og palet. Nogle af mine første portrætter og landskaber viser jeg på udstillingen.
Jeg kom i forbindelse med malererne Nørretranders og T. Nybo om begge boede i Svendborg. Nørretranders rådede mig til at tage til Paris i stedet for det Danske Kunstakademi, og i 1924 tog jeg til Paris og gik på akademiet hvor Othan Freiz og F. Lerche var lærere, og hvor unge kunstnere fra hele verden var elever. På Kunstakademiet i København fortsatte jeg studier efter levende model.”

Avisen fik en spand kul på Kocksvej, reportage fra da Frederiksborg Amts Avis flyttede ind i huset på Kocksvej 9 og hvor Frederikssund Kunstforening forærede redaktionen en plakat med maleriet Fruen med ny hat (foto), FAA, 1. december 1990.

Kvinden og naturen er alt, portrætartikel i anledning af Thorvald Hagedorn-Olsens 90årsdag og Frederikssund Kunstforenings retrospektive udstilling, Birger Kristensen, Frederiksborg Amts Avis, 30. maj 1992.

Årsskriftet Jul i Frederikssund 1993 bragte side 6-17 en serie artikler om Thorvald Hagedorn-Olsen, herunder en portrætartikel ved Peter Thorn.

Trækker folk til Langes Magasin – Jubilæumsudstillingen har stort besøgstal, Birger Kristensen, Frederiksborg Amts Avis, 7. marts 1995.

Gravsted

Foto: gravsted.dk (sh)

Noter

Thorvald Hagedorn-Olsen har bidraget til udsmykningen af Restaurant Kalvøen:
Tre store skitser til sin og sønnens udsmykning på Glostrup Hospital ophængt i indgangen ved trappen op til restauranten.
Et maleri med motiv fra kunstnerens have med udsigt over fjorden mod Horns Herred.

Dagny

Fruen med ny hat, 1946. Statens Museum for Kunst.

Hustruen Dagny var flere gange model for Thorvalds maleri. Det meget kendte maleri Fruen med ny hat fra 1946 befinder sig på Statens Museum for Kunst. Det var gengivet på forsiderne af plakat, katalog og invitation ved Frederikssund Kunstforenings store udstillingsarrangement i 1992 (se omtalen ovenfor) i forbindelse med fejringen af malerens 90års fødselsdag.

Da lokalredaktionen på Frederiksborg Amts Avis senere samme år flyttede til ny lokaler på Kocksvej 9 i Frederikssund, forærede Frederikssund Kunstforening redaktionen en indrammet udstillingsplakat – som vist på et foto fra avisens reportage om indvielsen af de ny lokaler.

Interiør med kvindelig model, 1942. Skannet fra Politiken 17. august 2017.

I 2017 dukkede endnu et af Thorvalds malerier af Dagny op på en auktion hos Bruun Rasmussen. Det var her betitlet Interiør med kvindelig model og blev solgt for 3200 kroner. Den ny ejer, Søren Hansen, havde købt det på grund af en generel fascination: “…portrættet udstråler både mystik, eftertænksomhed og et strejf af melankoli,” sagde han da han gennem dagbladet Politikens bagside efterlyste oplysninger om motivet.

To bagside-læsere kendte svaret: Kvinden var Dagny Hagedorn-Olsen.

Den ene, Anne Hagedorn, hvis tidligere mand var Thorvald Hagedorns nevø, sagde til avisen: “Jeg er ofte kommet i Thorvald og hans kone, Dagnys, hjem i Marbæk hvor de boede i et smukt sort træhus med have ned til vandet.” Hun kender maleriet ganske godt: “For det hang nemlig i deres hjem. Kvinden på billedet er Dagny, og det er et forstudie til et andet maleri af Dagny som hænger på Statens Museum for Kunst.” Anne Hagedorn fortæller at ægteparret Dagny og Thorvald elskede hinanden højt livet igennem og selv hævdede at de aldrig havde skændtes en eneste dag.

En anden læser, Anna von Lowzow, genkender også maleriet fra flere besøg. Hun fortæller at Dagny lavede “den dejligste stegte flæsk med persillesovs”. Det bekræfter Anne Hagedorn: “Men jeg tror også at det var den eneste hun lavede.”

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse