Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Daniel Olivares

Daniel Olivares (1971-), billedhugger, født i Spanien, blev i 2009 uddannet billedhugger fra Accademia de Belle Arti di Carrara i Italien, er dansk gift (med billedkunstner Mille Søndergaard – se Lokale Kunstnere), bor i Frederikssund, arbejder som værksteds- og undervisningsassistent på Laboratoriet for Konstruktion (leder af Metallaboratoriet) på Kunstakademiet i København hvor han underviser i formgivning og konstruktion.

Værk af Daniel Olivares i Frederikssund

I 2021 indviedes foran den nyopførte svømmehal i idrætsbyen ved Bonderupvej i det sydlige Frederikssund kunstværket Panta Rhei* af Daniel Olivares. Værket er en marmorskulptur med indgraverede motiver på ydersiderne og motiver i mosaik på indersiderne. Værk og motiver er inspireret af J.F. Willumsens værker og materialebrug.

Det er Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune, der har lavet denne fotoserie. Ovenfor ses værket på svømmehallens forplads. Efterfølgende ses det fotograferet i modsat retning og derefter i flere forskellige vinkler. Til sidst fotos af værkets to indersider korrigeret så man tydeligt kan se mosaikkerne.

Opgaven med kunstværket på svømmehallens forplads tilfaldt Daniel Olivares efter en af kommunens Fritids- og Kulturudvalg udskrevet skitsekonkurrence med seks indbudte kunstnere**.

Ifølge kommunens nyhedsbrev den 4. december 2020 blev Daniel Olivares meget rørt over udvælgelsen af ham: ”Jeg er meget glad… Det er en meget stor ære for mig og min familie som bor i Frederikssund og kommer meget i svømmehallen. Og det er en betydningsfuld opgave som jeg håber kan og vil tale til alle borgere i Frederikssund Kommune og folk der kommer hertil. ”Formand for Fritids- og Kulturudvalget Jesper Wittenburg fortalte i samme nyhedsbrev at det havde været ”en spændende oplevelse at blive præsenteret for så kvalificerede og forskellige bud på kunstværker til den nye svømmehal”. ”Men der var enighed om at Daniels værk skilte sig ud. Det er klassisk og moderne på samme tid. Der er referencer til gammel græsk filosofi, J.F. Willumsen og idrætten, og samtidig spiller selve formen på skulpturen smukt sammen med svømmehallens arkitektur.”

Finansieringen af Kunstværket er sket med midler fra et gavebrev fra 1993 fra en anonym giver hvor renterne af beløbet skal bruges til offentlig tilgængelig kunst i Frederikssund Kommune.

Her ses den model Daniel Olivares havde fremstillet til skitsekonkurrencen for at anskueliggøre sine idéer:

Fotos Frederikssund Kommune.

Kilder, link og litteratur

Noter

* Udtrykket stammer fra Heraklit, gr. Herakleitos, ca. 540-480 f.Kr., græsk filosof fra Efesos i Lilleasien. Hans filosofi er overleveret i form af en række aforismer, her et om at verden ustandseligt forandres: Panta rhei (Alt flyder). Et af hans udsagn lyder: Man kan ikke bade to gange i den samme flod – for det vand man stiger op af, flyder videre, så næste gang bader man i noget andet vand.

** Bag udvælgelsen stod i første omgang en gruppe med to medlemmer fra Frederikssund Kunstforening, direktør Lisbeth Lund fra Willumsens Museum og en medarbejder fra Kultur og Fritidssekretariatet. Gruppen udvalgte deltagerne i konkurrencen – de tre lokale kunstnere billedhugger Steffen Lund, billedkunstner og rumdesigner Xenia Michaelsen og billedhugger Daniel Olivares samt de tre udenbys kunstnere skulptør Esben Klemann, København, billedhugger og bronzeskulptør Stine Ring Hansen, Raadvad, og billedkunstner Kristian Vodder, Møn.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse