Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Sten & Papir

Gruppe portræt Lokalavisen

Øverst fra venstre Steffen Lund og Ines Sørensen, nederst fra venstre Emma Løsecke Nielsen og Inge-Lise Øhrberg – foto Lokalavisen.

Sten & Papir var et kunstnersamarbejde bestående af Emma Løsecke Nielsen, Ines Sørensen, Inge-Lise Øhrberg og Steffen Lund. I 1996 sluttede Emma, Ines og Inge-Lise sig sammen om det hjemmelavede papir, og året efter kom Steffen med. Gruppen arbejdede med håndlavet/håndstøbt papir af genbrugspapir og farvepigmenter sat sammen med tilhuggede sten og forskellige andre materialer. Gruppen havde fra 1999 fælles værksted på 1. salen i en kommunal ejendom (en af Fioma-bygningerne) i Kirkegade i Frederikssund (nedrevet 2014). Gruppen var organiseret som en forening med generalforsamling, åbne regnskaber osv. Samarbejdet ophørte i 2010.

Hvert år i december holdt Sten & Papir åbent hus i værkstedet, her et avisfoto fra arrangementet i 1999, fra venstre Ines Sørensen, Emma Løsecke Nielsen og Inge-Lise Øhrberg .

Sten & Papir holdt jævnligt udstillinger lokalt, andre steder i landet eller i udlandet. Den første udstilling blev holdt i Langes Magasin i 1997.

I 1999 besøgte gruppens tre kvinder den svenske venskabsby Kumla inviteret til at udstille i et nyt udstillingslokale i en lige så ny skulpturpark i byen. Se avisomtale.

Samme år leverede gruppens kvinder to større papirværker i Nordeas Erhvervspris. Se avisomtale med fotos af værkerne. Her ses de med det ene værk.

Foto fra en reception i gruppens værksted i Kirkegade med fra venstre Inge-Lise Øhrberg, Emma Løsecke Nielsen og Ines Sørensen.

I 2002 og 2008 deltog gruppen i henholdsvis den fjerde og den sjette  internationale, censurerede udstilling for papirkunst på Musée de Pays et Val de Charmey i Schweiz. Gruppen var medlem af den internationale sammenslutning for papirkunstnere, IAPMA.

Sten & Papir afholdt i 2003 udstillingen Papyrus-Papirus i Rundetårn i København hvorfra nedenstående eksempel på deres arbejde stammer. Gruppen havde taget initiativet og deltog selv, og gruppen havde fundet frem til 21 andre danske (alle kvindelige) papirkunstnere som var inviteret med.

Rundetaarn.dk havde denne omtale af udstillingen, og Lotte Ladegaard Zeuthen fra Rundetaarn.dk havde denne reportage primært om hvordan Emma, Ines og Inge-Lise i papirafdelingen i Sten & Papir arbejdede med papiret.

Paper Parade 2003 Rundetårn

Foto Rundetaarn.dk

I 2004 holdt Sten & Papir en udstilling på Skabelsbjerggård hjemme hos Steffen Lund i Lyngerup. I 2006 udstillede gruppen i Islebjerg Kirke i Frederikssund og på Fyrgården, Spodsbjerg i Hundested.

Gruppen var i 2005 repræsenteret på Frederikssund Kunstforenings 60års jubilæumsudstilling sammen med cirka 30 andre kunstnere – lokale og udefra kommende. Gruppen var repræsenteret med to skulpturer i papir og sten – Posemanden og Røde – samt et værk med olie på papir.

Kilder, link og litteratur

Blev inspireret hos kunstnerven i Kumla, Birger Kristensen, Frederiksborg Amts Avis, 24. juli 1999.

Avisomtaler af Nordeas Erhvervspris 1999 og Sten & Papirs værker: Med æren følger håndstøbt papirkunst, Frederikssund Avis 28. september 1999; Sten & Papis erhvervspris, Frederiksborg Amts Avis, 9. november 1999; Det kniber med evnen til at tænke i nye baner (overskriften refererer til noget erhvervspolitisk), Frederiksborg Amts Avis, 10. november 1999.

Papir udsat for kollektivt skaberi, omtale af åbent hus, Frederikssund Avis, 7. december 1999.

Katalog for den internationale, censurerede udstilling for papirkunst på Musée de Pays et Val de Charmey i Schweiz i 2002, Peau & Papier (hud & papir).

Papirkunst i stærk medvind – Tre malere og en billedhugger skaber papirkunst i fællesskab, Frederiksborg Amts Avis, 15. juni 2002, portrætartikel ved lokalredaktør Simon Dinsen Hansen i anledning af gruppens aktuelle deltagelse i den internationale udstilling for papirkunst i Schweiz og planerne for udstillingen året efter i Rundetårn i København, illustreret.

Sten & Papir, folder, 2003.

PAPYRUS PAPIRRUS, katalog for udstilling med 22 papirkunstnere i Rundetaarn 17. juni – 10. august 2003 arrangeret af gruppen Sten & Papir, 68 sider, trykt på håndlavet papir af skovbregne af medlemmer i Nordisk Papirmagerforening.

De fylder Rundetårn op med papirkunst, Frederiksborg Amts Avis, 17. juni 2003, omtale af papirkunstudstillingen i Rundetårn ved lokalredaktør Simon Dinsen Hansen.

Papirkunst af den fineste slags, om udstillingen i Rundetaarn, Simon Dinsen Hansen, Frederiksborg Amts Avis, 28. juni 2003.

Når sten og papir forenes, Frederiksborg Amts Avis, 18. april 2006, omtale af gruppens udstilling på Fyrgården i Hundested og interview med papirmagerne.

Sten & Papir – kunstnersamarbejde gennem 10 år, Lokalavisen Frederikssund, 16. januar 2007, foromtale af jubilæumsudstillingen med små interview.

Vogtere af kunsten som kendemærke, Frederiksborg Amts Avis, 27. januar 2007, foromtale af jubilæumsudstillingen med små interview, titlen hentyder til en af gruppens ikoniske værkserier, Vogterne, nogle mandshøje figurer med kroppe formet af rundjern beviklet med hjemmelavet papir og med stenhoveder – på udstillingen placeret som vogtere ovenfor trappen i det store udstillingsrum i Langes Magasin.

Præsentationsfolder, udarbejdet af gruppen selv, februar 2007, illustreret

Kunstgruppe optræder internationalt, Lokalavisen, 24. juli 2008, omtale af Sten & Papirs anden deltagelse i den internationale, censurerede udstilling af papirkunst i Schweitz.

Bilag

Sten & Papirs tiårsjubilæum i 2007 og udstillingen i den anledning – Lokalavisen skrev:

“Det startede som et eksperiment! Kunne meget individualistiske kunstnere arbejde sammen i den kunstneriske proces? Tre malere fra Frederikssund: Emma L. Nielsen, Ines Sørensen og Inge-Lise Øhrberg gjorde for 10 år siden forsøget.

Det materiale som de valgte som grundlaget for kunstværkerne var håndlavet papir. For alle tre var håndlavet papir et nyt materiale og det var udfordrende i fællesskab at finde ud af, hvad det kunne bruges til, og at fremstille det.

Det håndværksmæssige i processen styrkede samarbejdet. “Sammen kunne vi komme hurtigere og længere frem i den kunstneriske udvikling,” siger alle tre kunstnere. “Desuden har det været givende at være flere, end altid at stå i ophøjet ensomhed som kunstner. Selvom det det nogle gange både kræver overbærenhed og tålmodighed.”

Den første fælles udstilling blev holdt i 1997 i Langes Magasin. På det tidspunkt blev også billedhugger Steffen Lund fra Jægerspris inddraget i samarbejdet. Ved denne lejlighed blev kunstnergruppens navn Sten & Papir fundet. Siden den første udstilling er det gået slag i slag med udstillinger både i ind- og udlandet.

Efter de første famlende forsøg med håndlavet papir og sten er der kommet en større fortrolighed med og viden om materialerne. I dag arbejder gruppen med billeder, relieffer, skulpturer og collager, alt sammen lavet af papir, men andre materialer er i tidens løb blevet inddraget.

Med udstillingen fra den 27. januar til den 11. februar i Langes Magasin vender gruppen efter 10 år tilbage til udgangspunktet. Det er ikke en tilbageskuende udstilling, men skal vise hvad det kunstneriske samarbejde kan frembringe netop nu.

“Så længe vi kan forny os og vi er glade for vort arbejde, samt at vi har de fysiske rum i vort værksted, så længe vil vi fortsætte i gruppen Sten & Papir.” Det bekræfter de fire kunstnere som byder velkommen i Langes Magasin i Frederikssund.

Sten & Papir i Sparekassen Sjælland 2010 – Lokalavisen skrev:

Kunstnersamarbejdet Sten & Papir har arbejdet som et team siden 1996 og arbejder med genbrugspapir, tilhuggede sten, farvepigmenter og diverse andre materialer. Gruppen består af Emma Løsecke Nielsen, Ines Sørensen, Inge-Lise Øhrberg og Steffen Lund. Alle værkerne tager altid udgangspunkt i det håndstøbte papir og befinder sig derfor i kategorien Paperart.

Gruppen har indtil udgangen af 2009 afholdt mindst tre udstillinger årligt i ind og/eller udland siden den første udstilling i 1997. Fra primo 2010 hvor gruppen ikke længere kunne have deres fælles værksted, arbejder de mest individuelt.

Sten og Papir i Sparekassen 2010

Fra udstillingen i Sparekassen Sjælland i 2010. Foto: Lokalavisen

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse