Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Nordeas Erhvervspris

Nordeas Erhvervspris, indtil år 2000 Unibanks Erhvervspris, var en årlig pris der første gang blev uddelt i 1997. Prisen tildeltes virksomheder eller andet/andre i Frederikssund-fingeren for at påskønne fremgang for virksomheden eller området gennem produktudvikling, specialisering, aktivitets- og erhvervsudvikling m.m. Modtagerne af prisen blev udvalgt af en priskomité efter annoncering i de lokale aviser med efterlysning af motiverede forslag til kandidater. Kunstnerne blev udvalgt af et særligt udvalg.

Erhvervspriserne gennem årene

2012
Skaber af dette års erhvervspris var billedhuggeren Erling Jehrbo, Stenløse-Frederikssund, med to skulpturer – en stor i bornholmsk granit som var til virksomhedens ledelse, og en mindre i sort diabas indeholdende aspektet familie som var til virksomhedens medarbejdere. De to skulpturer var udstillet i banken i tiden op til overrækkelsen af prisen – se avisomtale med foto af kunstneren der viser sine skulpturer. Prisen gik til Jægerspris Brugsforening.

2011
Skaberne af årets erhvervspris var en til lejligheden samlet trio bestående af billedkunstnerne Gitte Harslev, Kulhuse, Frederik Holdgaard, Frederikssund, og Inge Prier, Frederikssund. Der var tale om to skulpturer som de lavede i fællesskab. Skulpturerne lignede hinanden, men ikke var ens, og var lavet i blandede materialer (sten, metal og papmache) . Inden prisoverrækkelsen var skulpturerne udstillet i banken – se avisomtale med de tre kunstnere med deres værker og avisomtale fra prisoverrækkelsen der bedre viser værkerne. Modtageren var antennevirksomheden Procom fra Frederikssund.

Her ses fra venstre Gitte Harslev, Frederik Holdgaard og Inge Prier ved præsentationen er værkerne til Nordeas erhvervspris 2011. Derefter følger medlemmer af Nordeas bankråd: formand Jan Morbech, Morten Alfastsen og Søren Heiberg.

2010
Skaber af årets erhvervspris var billedhuggeren Steen Overgaard Madsen med to mindre skulpturer af typen Ark hugget i bornholmsk granit – den ene paradisgranit, den anden blå rønne – med indstøbt glas i stenenes hulning. Forud for prisoverrækkelsen var de to skulpturer udstillet i banklokalet. Modtageren var Hansens Flødeis i Lyngerup. Se avisomtaler 1, 2 og 3.

2009
Skaber af årets erhvervspris var billedkunstneren Maiken Hejnfelt med to malerier, et stort Down Town Reflections til selve firmaet, og et lille City Wilderness til medarbejderne (her gengivet). Modtageren var firmaet Daniamant i Slangerup der producerer søredningsudstyr.

2008
Skaber af årets erhvervspris var glaskunstneren Heidi Bang-König fra Skibby. Hendes værk er i to dele, dels et glasfad og dels et relief i tre ophængte dele – glasplader – dekoreret med forskellige elementer der tilsammen skal anskueliggøre fænomenet ‘innovation’. Om sine værker sagde hun dengang:
“Nøgleordet for opgaven var innovation, hvilket var en dejlig bred opgave. Glasskulpturen med blandt andet en rød tråd, ringe i vandet, en spire og fodspor i sandet handler om at inspirere virksomheden til fortsat at nytænke og markere sig. Med frugtfadet har jeg et forfængeligt håb om at personalet vil nyde frugt fra fadet.”
Her ses formand for Nordeas Bankråd, Jan Morbech, og Heidi Bang-Kønig med glasfadet og glasrelieffet. Foto fra Heidi Bang-Kønigs hjemmeside. Se i øvrigt brochure og avisomtale samt yderligere avisomtale og beskrivelse.

Nordea Erhvervspris 2008
Den prisvindende virksomhed var arkitektfirmaet Mangor & Nagel A/S i Frederikssund. Den på det tidspunkt godt 60 år gamle virksomhed har gennem tiden stået for rigtig mange små og store planlægnings- og byggeopgaver i Frederikssund – fx sygehus, gymnasium, skole, rådhus, havn, skattecenter og indkøbscenter. Hovedafdelingen i Frederikssund havde i 2008 cirka 30 medarbejdere og de to filialer i København og Roskilde hver cirka tyve. Grundlæggerne var Poul Mangor og Børge Nagel.

2007
Skaber af årets pris var billedhugger Frederik Holdgaard: To ‘ens’ figurer, den ene i bronze tilegnes selve den prisvindende virksomhed, den anden i sort granit tilegnes virksomhedens medarbejdere. Hvad skulpturerne symboliserer forklarede han i Fjordbyerne den 5. september 2007: “Fundamentet er den egeplade de står på, ligesom enhver virksomhed skal have et fundament. Dernæst er søjler som skal bære virksomheden. Det kan være ledelsen og medarbejderne der løfter i flok. Og øverst har vi så frøet, idéen, der gør virksomheden til noget særligt.” Og til Frederikssund Avis og Frederiksborg Amts Avis den 7. september 2019 forklarer han: “Skulpturer er stationære og giver mennesket et øjebliks ro i en dagligdag hvor der er gang i meget. Det skal helst være sådan at man ikke kan lade være med lige at røre ved skulpturerne, stå stille bare et øjeblik.” Se avisomtale 1 og 2.
Den prismodtagende virksomhed var Mountain Top ApS i Pedersholmparken i Oppe Sundby i Frederikssund – hvortil virksomheden flyttede i 2006 fra Lynge. Indehaverparret Marie-Louise og Lars Bjerg kaldte oprindelig virksomheden Bjerg Top, og det er så senere oversat til Mountain Top. Virksomheden fremstiller ladindsatser og overbygninger til pick-up lastbiler.

2006
Skaber af årets erhvervspris var billedkunstner og keramiker Inge Prier med to store keramiske skulpturer forestillende grupper af menneskefigurer – en “menneskesymfoni” – der afbilleder at det er ledelse og medarbejdere der i fællesskab former en virksomhed. “De skal signalere rummelighed, fællesskab og alsidighed. Lederne skal fortælle at de har visioner, og at de er et godt fundament til virksomheden – at de har et fælles mål.” Den ene figur rummer fem personer, tre mænd og to kvinde, og den er til virksomhedens ledelse. “Kvinder i en ledelse er et must fordi de har situationsfornemmelse og generelt er meget dygtig.” Den anden figur rummer over tyve personer, og den er til medarbejderne. “Den symboliserer medarbejdere på forskellige niveauer. Medarbejderne vokser med opgaven, de får større kompetence og medansvar.”  Se avisomtale 1 og 2.

2005
Skaber af årets erhvervspris var billedkunstneren Kate Nellemose med to oliemalerier; det ene Samfund med “organisationer og rammer der griber ind i hinanden”, og det andet Kig ind i fremtiden som skal vise at hun tror på at “kreativitet, intuition og følelser samt det at lytte til hinandens idéer er vigtige elementer for udvikling af mennesker og dermed også virksomheden”. Se avisomtale. Kate Nellemose udstillede i en periode sine malerier i Nordeas banklokale i Frederikssund.

Den prisvindende virksomhed var Koatek A/S i Kulhuse. Virksomheden havde dengang 40-50 ansatte og fremstiller finmekaniske og elektroniske apparater som impulsgivere, mikroner, skannere, homogenisatorer og måleinstrumenter til fremstillingsvirksomheder.

2004
Skaber af årets erhvervspris var billedkunstner og stenhugger Steen Overgaard Madsen med skulpturen Dynamik skabt i blå rønnegranit. Skulpturen skal symbolisere et sejlskibs spiler der sætter fart i en dynamisk virksomhed, og så symboliserer den samtidig en rovdyrnegl (Frederiksborg Amts Avis 4. september 2004). Se avisomtale.
Den prismodtagende virksomhed var Peter Beier Chokolade A/S i Stenløse.

2003
Skaberne af årets erhvervspris er de to i Frederikssund fødte søstre, keramiker Annie Bech Poulsen og billedkunstner Hanne Bech Juul. De stod for hver sit af erhvervsprisens to værker – henholdsvis en keramisk skål og et maleri. Se avisomtale. Erhvervspris-værkerne indgik i en udstilling med de to søstre i Langes Magasin i september samme år arrangeret af Frederikssund Kunstforening.
Den prismodtagende virksomhed er vognmandsforretningen Leo Jensen, Frederikssund A/S. Firmaet blev stiftet lige efter krigen af Leo Jensens far, Frits Jensen, som købte en Bedford, og som ved sin død i 1979 rådede over fire lastbiler. Leo Jensen udviklede i årene derefter virksomheden til en større entreprenør som varetog kran- og flytteopgaver. Virksomheden opløstes i begyndelsen af 2010erne.

2002
Skaber af årets erhvervspris var billedhugger Stine Ring Hansen med to bronzeskulpturer. Se pressemeddelelse og avisomtale. Erhvervspris-værkerne indgik i en udstilling i Langes Magasin i september samme år arrangeret af Frederikssund Kunstforening.
Den prismodtagende virksomhed er Fjord-Bus A/S i Slangerup. Busentreprenøren hed oprindelig (1962) Birkerød Buscompagni og skiftede senere navn til Holger Danske Bustrafik. I 1992 flyttede virksomheden til Slangerup og samtidig blev Fjord-Bus-selskabet dannet. Godt tyve år senere blev den familieejede virksomhed solgt og ført videre under andet navn.

2001
Skaber af årets erhvervspris er den nu afdøde billedkunstner Bodil Eje. Værkerne var dels et emaljerelief i blå og grønne farver til virksomheden og et emaljefad til medarbejderne. Modtageren var firmaet Frederikssund Autodele. Bodil Eje udstillede værker af emalje på kobber i Unibanks banklokale i Frederikssund i september måned. Se avisomtale.

2000
Skaber af årets erhvervspris er væveren og grafikeren Jette Thyssen. Se avisomtale 1 og 2. Jette Thyssen udstillede en del af sine farverige værker i Unibanks banklokale i Frederikssund i november måned.
Den prismodtagende virksomhed var H.C. Handelscenter Venslev. Virksomheden blev grundlagt 1904, og blev i 2000 ledet af tredje generationsejeren Bjarne Nielsen. Handelscentret bestod dengang af en foderstofhandel, et byggemarked og et supermarked, og der var 50-70 ansatte.

1999
Skaberne af årets erhvervspris er de tre papirmagere fra Kunstnergruppen Sten & Papir, Emma Løsecke Nielsen, Ines Sørensen og Inge-Lise Øhrberg. Gruppen, som siden er opløst, bestod desuden af stenhugger Steffen Lund og havde til huse på en etage i en tidligere fabriksbygning i Kirkegade i Frederikssund. Værkerne er af håndlavet papirmasse (pulp) der er presset (og tørret) i form og dernæst bemalet; det ene, et stort, rundt værk med et firkantet hul i midten, det andet, en høj frise af flere ‘kakler’ med fremstående dekorationer.
Den prismodtagende virksomhed er firmaet Teledyne Reson A/S i Slangerup som fremstillet avanceret maritimt sonarudstyr/måleinstrumenter.
Se avisomtale. Foto nedenfor viser fra venstre Emma Løsecke Nielsen, Inge-Lise Øhrberg og Ines Sørensen ved det ene af værkerne.

1998
Årets erhvervspris gik til Madsens Supermarked i Skibby. Kunstneren var billedhugger Steffen Lund, Landerslev med en figur hvor hans udgangspunkt var begreberne dialog og samarbejde, noget enhver arbejdsplads har brug for at blive mindet om hvis man vil nå de bedste resultater – sagde han i en artikel i  Frederiksborg Amts Avis 21. august 1998 hvor han var fotograferet med skulpturen i hænderne. Foto Lars Skov.

1997
Kunstneren var keramiker Allan Hytholm, Skenkelsø ved Ølstykke. Ingen oplysning om værkerne. Oplysning om modtager mangler.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse