Emneregister

Kunstindeks Frederikssund

Atlantic Review

De to lærerkolleger fra Kunsthøjskolen Thorstedlund Peter Biehl og Frank Hein har gennem nogle år især efter deres afsked med skolen dannet makkerpar med tilbagevendende udstillinger kaldet Atlantic Review som også har inkluderet andre kunstnere. De har i flere år udstillet i Langes Magasin i Frederikssund, men er de seneste år flyttet til Skovhuset i Værløse.

Blå Fjord

Blå Fjord var salgsudstilling med kunsthåndværk som Initiativrådet arrangerede en årrække.

I 1994 deltog keramikerne Anne Lise Bruun Pedersen og Lis Bigas, væverne Annemette Hvidaa Bertelsen og Berthe Forchhammer, kurvemager Isabella Carlander, smykkekunstnerne Karen Ihle og Jens Elliasen, glaskunstnerne Iben Kielberg og Camilla Hvidtfeldt, knivmagerne Steen B. Jensen og Birger Wulff samt møbelsnedkeren Niels Hvass.

Kunsthøjskolen Thorstedlund

Lokale kunstnere

‘Lokale kunstnere’ er et mindre fast begreb. Her samles noter herom.

Tilbage i 1970 beskæftigede Frederiksborg Amts Avis’ lokalredaktion sig med spørgsmålet om de lokale kunstneres repræsentation i byen Frederikssund. Anledningen var overvejelser om at fejre A/S Kalvøens 75års jubilæum i 1971 med en kunstnerisk udsmykning på Kalvøen (som ikke blev til noget). Avisen skriver:

“På en måde er Frederikssund særdeles godt med kunstnerisk set – på den anden ikke. Byen har sit Willumsen-Museum, en aktiv kunstforening, et kunstnerisk aktivt bibliotek og kunstneriske udsmykninger i bank, skole og på byens torv.

Til gengæld anes knap nok tilstedeværelsen af op mod en halv snes aktive og anerkendte kunstnere der arbejder i byen eller dens umiddelbare nærhed. Hvem er de, hvad har de lavet, og hvor er deres værker? – Hvorfor er der så få af dem i Frederikssund?” …

“De otte kunstnere der umiddelbart tælles i Frederikssund, er vidt forskellige i valg af motiv, også med hensyn til færdige arbejder. En enkelt kunstner vil ikke kunne fremhæves på en andens bekostning.

Kunstneriske arbejder, fra klassicisme over naturalisme til nutidens stil, vil kunne ses hos kunstnerne der er følgende: Billedhugger Ulf Rasmussen, Marbæk. Maler og billedhugger Th. Hagedorn-Olsen, Marbæk. Maler og grafiker Niels Nielsen, Marbæk. Billedhugger Povl Søndergaard, Marbæk. Keramiker Haakon Darger, Marbæk. Maler Emanuel Nielsen, Jernbanegade. Maler Kai Pihl, Strandvejen. Billedhugger Curt Frandsen, Strandvejen.

I forbindelse hermed må fremhæves efterladte værker af Hjalte Skovgaard, Frederikssunds mangeårige kunstmaler og billedhugger.”

Da Frederikssund Kunstforening i 1980 i Bibliotekssalonen afholder en udstilling med maleren Jørgen Wiberg, noterer man sig at han med sommerbolig i Frederikssund regnes som hørende til gruppen af Frederikssund-malere.

Personalets Kunstforening i Frederikssund Kommune

Personale ved Frederikssund Kommune stiftede den 6. oktober 1987 Personalets Kunstforening i Frederikssund Kommune.

Initiativtagerne var kommunaldirektør Erik Moses og medarbejderne Ole S. Andersen og Ulla Stigsbøl. Sidstnævnte blev foreningens hovedkraft og formand gennem mange år.

Særimnergrise

Den aktive frederikssunder Bert Walther (se opslag i Personregister) tog i 2001 i anledning af Vikingespillets 50års jubilæum initiativ til det såkaldte Særimner-projekt som blandt andre Handelsstandsforeningen støttede med omkring en halv million kroner. Særimner er i den nordiske mytologi den orne de faldne krigere i Valhal hverdag slagtede og spiste, og som hver aften blev levende igen – og som også indgik i Vikingespillets aktuelle jubilæumsforestilling. Projektet gik ud på at 100 glasfiber-grise i naturlig størrelse blev ‘solgt’ for 3000 kroner stykket til erhvervsdrivende og andre, dernæst blev de dekoreret af professionelle og amatørkunstnere og i første omgang udstillet ved butikker m.v. for at gøre byen festlig. Endelig blev grisene solgt på en stor auktion på torvet til priser fra 600 til 5000 kroner. Særimner-projektet gav Bert Walter tilnavnet Griserøgteren.

Pengene fra salget af grisene gik til fonden Sparegrisen Særimner for spas og kultur i Frederikssund. Et udvalg bestående af Bert Walter selv, daværende borgmester Knud B. Christoffersen, André Wilhelmsen, formand for Frederikssund Handel, og Kaare Olufsson, formand for Frederikssund Initiativråd, besluttede at der skulle opføres en musikpavillon i byparken Bløden. Bert Walter var dog så dygtig til at skaffe sponsorater til byggeriet fra lokale håndværkere med flere at der ikke blev brug for alle de godt 150.000 kroner fra auktionen, og mere end halvdelen blev stående på en bankbog – som viste sig at være en glemmebog.

Den fine musikpavillon med kobbertag blev indviet i 2002, og i den anledning blev Bert Walter udnævnt til æresborger i Frederikssund.

I 2009 forhørte banken sig hos kommunen om ejerskabet til bankbogen, og de to gamle udvalgsmedlemmer André Wilhelmsen og Kaare Olufsson besluttede at fordele bogens 91.000 kroner til en længere række arrangementer i forbindelse Frederikssunds 200års købstadsjubilæum som fejredes samme år, og hvor der ikke af den kommunale bevilling var råd til at afholde alle de aktiviteter der var foreslået.

Note: Samling af avisudklip m.m. endnu ikke registreret.

Veksølund

Fra 1978 til 2010 dannede Veksølund ramme om en epoke i dansk skulpturhistorie. På gården i Veksø grundlagde Poul Hansen i 1978 et udstillingssted og en skulpturpark. Det skete i samarbejde med sønnen Jørgen Hansen som senere overtog stedet og til sin død i 2010 drev Veksølund som et sted hvor danske skulptører hver sommer kunne udstille.

Da Veksølund i 2003 havde 25års jubilæum arrangerede Frederikssund Kunstforening en tur til årets udstilling.

I 2015 har kunsthistoriker Dina Rawat og fotograf Simon Lautrop udgivet en bog og en film om Veksølund. Dina Rawat arbejdede på Veksølund i syv år – fra 2003 til 2010.

I maj 2015 holdt Dina Rawat foredrag om Veksølund i Veksø Sognehus hvor hun viste filmen og fortalte om livet på gården hvor der færdedes kunstnere som Jørgen Haugen Sørensen, Bjørn Nørgaard, Christian Lemmertz og Claes Hake.