Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Ernst Syberg

Victor Brockdorff

Portræt af Victor Brockdorff fra Kunstnersammenslutningen Corners 1979 udstilling med malerne Ernst Syberg, Barl Bovin, Ole Kielberg, Viggo Kragh-Hansen og Alice og Victor Brockdorff. Foto Arbejderbevægelsens Arkiv.

Ernst (Rille) Axel Syberg, maler, født den 12. januar 1906 på Pilegården på Over Kærby Mark i Drigstrup Sogn ved Kerteminde som søn af maleren Fritz Syberg og maleren Anna Syberg. Gift 1940 med Else Hildur Vallentin. Boede i 1940- og 50erne i Oppe Sundby. Siden flyttede familien til Vellerup. Død den 17. august 1981 i Vellerup, Horns Herred, begravet på Skibby Kirkegård. Else Syberg døde i 2003.

Ernst Syborg blev cand.jur. i 1931. Som kunstner var han autodidakt. Han debuterede 1933 på Kunstnernes Efterårsudstilling og udstillede fra 1934 som medlem af Corner. Han udstillede mange steder landet over, men vist ikke lokalt.

Som landskabsmaler videreførte Ernst Syberg linjen fra fynbomalerne i mere moderne form med dyrkelsen af det maleriske i farve, penselføring og lys. Han malede oliemalerier og akvareller, hans motiver var først og fremmest den danske natur, og han arbejdede livet igennem med at finde de rette udtryk for sin fascination af belysningerne og farveklangene i naturen – de drivende sommerskyer på himlen, lufttonerne over landskabet, spejlingerne på fjorden og lysets blinken i blomster og blade.

Ernst Syberg var også draget af italiensk klassisk arkitektur og kunst og udførte kopier og farveskitser efter antikkens, middelalderens og renæssancens vægdekorationer. Han fandt at fortidens kunstnere havde arbejdet med de samme problemer han selv var optaget af, og han malede stærkt indlevede malerier af italienske huse, gader og torve.

Blandt Ernst Sybergs kendte malerier af  lokal interesse (vist nok) kan nævnes Portræt af Maleren Thorvald Hagedorn-Olsen, 1947, Aarhus Kunstmuseum;  Vellerup By, 1964, Sortedam Gymnasium, København; Vellerup By, efterår, 1965-66, Holbæk Centralsygehus; Gul raps ved fjorden, 1975, Fredericia Høreinstitut; Haven, efterårslys, 1980, Skive Kunstmuseum; Haven i efterårssol, 1981, Ny Carlsbergfondet; Udsigt fra haven, 1981, Ny Carlsbergfondet.

Berlingske Tidende 30. december 1950.

I sit første år – 1945 – afholdt Frederikssund Kunstforening en efterårsudstilling med indbudte lokale kunstnere, foruden Ernst Syberg også blandt andre Mette Schou, Ove Køser, Ernst Syberg, Hjalte Skovgaard og Thorvald Hagedorn-Olsen. I den sammenhæng spurgte Isefjords-Posten nogle af de medvirkende kunstnere om deres syn som malere på Frederikssund-egnen. Ernst Syberg konstaterede at “egnen omkring Frederikssund har siden guldaldermalerne været en foretrukket egn for landskabsmaleriet. Men selv uden en hundredårig traditions fine stempel kunne vist ingen og mindst en maler være ufølsom for fjordlandskabets sjældne ynde og det klassiske sjællandske præg der karakteriserer egnen.”

I 1950 deltog Ernst Syberg i Corner-udstillingen med 30 værker – 13 malerier og resten akvareller. Ifølge udstillingskatalogets titelliste har i hvert fald otte akvareller et lokalt motiv. Kataloget er illustreret med to sort-hvide gengivelser, den ene anbragt på en af siderne i katalogets liste over Corners passive medlemmer. Se uddrag af Corner-kataloget. Udstillingen var anmeldt i Politiken af Walter Schwartz og i Berlingske Tidende af Kai Flor med foto af akvarellen Kristiansminde ved Jægerspris – begge anmeldelser bragt på ferniseringsdagen den 30. december 1950. Walter Schwartz skriver blot at Ernst Syberg “maler tilforladelige danske landskaber”, Kai Flor er mere meddelsom og positiv:

“To af Corners ægtefødte Malere, Ernst Syberg og Ole Kielberg, mødes i Aar paa Akvarellens Omraade. Kielberg, der helt har svigtet Olien, forener en indtagende Følelse for Traditionen i vor Landskabskunst med en personlig, poetisk mild Farve. Hans Lethed og Ynde som Tegner viser sig samtidig i de nydelige Drottningholm-Akvareller… Til Gengæld er Syberg sit store Slægtsnavn værdig som Landskabskunstner i malerisk saa friske og solglødende Oliebilleder som ”Blomstrende Slaaen” og Havebilledet med Decembersolens Lysning. Med et sikkert Øje og en lige saa sikker Haand har han komponeret Markbilledet med de løsgaaende Køer og Høstlandskabet med den lille Pløjemand.”

I 1975 deltager Ernst Syberg med maleriet Vellerup Martslys i en af Frederikssund Kunstforening arrangeret udstilling af malerier, skulptur og kunsthåndværk på J.F. Willumsens Museum sammen med 27 andre kunstnere. Se katalog. Ernst Syberg var i 1995 repræsenteret på Frederikssund Kunstforenings 50års jubilæumsudstilling.

Frederikssund Kunstforening fejrede i 1995 50års jubilæum med en udstilling i Langes Magasin med en retrospektiv samling af tolv af Frederikssunds og omegns ældre kunstnere – foruden Ernst Syberg også Thorvald Hagedorn-Olsen, Ove Køser, Povl Larsen, Emanuel Nielsen, Morten Nielsen, Niels NielsenUlf Rasmussen, Gerda Rytter, Hjalte Skovgaard, Povl Søndergaard og Jørgen Wiberg.

Ernst Syberg var i 2005 repræsenteret på Frederikssund Kunstforenings 60års jubilæumsudstilling sammen med cirka 30 andre kunstnere – lokale og udefra kommende. Han var repræsenteret med oliemalerier – Fjordlandskab og Mark med røde køer – samt akvareller Udsigt mod Færgegården fra 1951.

Gravsted på Skibby Kirkegård

Ernst Syberg er begravet på Skibby Kirkegård, foto gravsted.dk (fl).

Værker af Ernst Syberg i Frederikssund

Frederikssund Rådhus findes der tre malerier – foto Flemming Bülow:

Fjordbillede – jolle og ruser (ikke titel), 1966, stentryk, tryk nr. 5 af 270, oprindelig tilhørende Skibby Kommune – inventarnummer 11.

Mark med træer (ikke titel), 1974, stentryk, tryk nr. 1 af 280, oprindelig tilhørende Skibby Kommune -inventarnummer 14.

Kystparti med hus (ikke titel), maleri, oprindelig tilhørende Skibby Kommune, inventarnummer 85.

I Kalvøsamlingen er Ernst Syberg repræsenteret med et maleri fra 1974 Vellerup Vig, 95×65. Foto Bjørn Nielsen.

Kilder, link og litteratur

Ernst Syberg hos Kunstindeks Danmark.

Trækker folk til Langes Magasin – Jubilæumsudstillingen har stort besøgstal, Birger Kristensen, Frederiksborg Amts Avis, 7. marts 1995.

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse