Kunstnere

Værker

Steder

Diverse

Morten Nielsen

Morten Nielsen i sit atelier i hjemmet i Holte – udateret, bragt i Amtsavisen 27. september 1995.

Stenhuggeren, billedhuggeren, maleren og tegneren Morten Nielsen er født i Frederikssund den 2. september 1920 og døde den 4. juli 1998 – begravet på Søllerød Kirkegård. Faderen var stenhuggeren og kunstneren Emanuel Nielsen. Gift med datteren af en arkitekt og en væverske, seminarielærer Ursula Octavia Brandt – kaldet Nuggi.

Han blev udlært som stenhugger hos sin far, men som kunstner var han autodidakt. Hans bror Niels Nielsen fik også en billedkunstnerisk karriere.

Morten Nielsen kom i begyndelsen af Anden Verdenskrig i kontakt med unge kommunister, her af en del fra byens skibsværft, og han blev hurtigt medlem af DKP. Efter angrebet på Sovjetunionen den 22. juni 1941 var kommunisterne blevet forbudt, og partiet var gået under jorden og begyndte senere på året frihedskampen med småsabotager rundt omkring i landet. I Frederikssund var der tidligt kontakt mellem forskellige politiske grupperinger, fra foråret 1943 var der forskellige illegale blade i trykken, og samarbejdet blev styrket gennem dannelsen af en byledelse bestående af konservative og kommunister. Den første byledelse blev taget af tyskerne i november 1944, og der blev etableret en ny med Morten Nielsen som leder. Han var leder frem til maj 1945, og nedenstående ikoniske billede fra Torvet med Morten Nielsen stående på trappen til det der nu er arresthuset, i sin sabotøruniform, duffelcoat og islændertrøje, og med en stengun under armen er fra dagene efter befrielsen hvor der var store folkemøder med taler og fællessang. I de samme forår får Morten Nielsen et stort legat fra Statens Kunstfond og interviewes i den anledning og siger at han er glad, at han næsten ikke forstår beløbet, og at han skal ud at rejse når freden kommer.

Morten Nielsen var medlem af Decembristerne siden 1944. Hans arbejder kan ses på adskillige kunstmuseer og i en række danske byer, ligesom han har udført mange udsmykningsopgaver blandt andet for Ny Carlsbergfondet og Statens Kunstfond. Han modtog i 1945 Egtmont H. Petersens Mindelegat, i 1954 Kai Nielsens Mindelegat og i 1977 P.C. Skovgaard-medaljen.

Som 45-årig gav Morten Nielsen sin fødeby et af sine fineste naturalistiske arbejder, nemlig torvet og skulpturen Moderne menneske på historisk grund. Værket blev skabt som et af de sidste arbejder i den første af hans to hovedepoker – som netop var den kraftfulde naturalisme med mennesket i centrum.

Morten Nielsens materialebehandling var præget af hans uddannelse som stenhugger. Indtil begyndelsen af 1960erne arbejdede han fortrinsvis naturalistisk med menneskefiguren som centralt tema. Et markant eksempel er Monumentet for Frihedsbevægelsens faldne på Christmas Møllers Plads. Han har også dyrket portrættet med vægt på det individuelle og karakteristiske udtryk hos modellen.

Men efterhånden udviklede han en mere abstrakt stil med former af større eller mindre kompleksitet. I de seneste år blev hans skulpturer endnu strammere og endnu mere forenklede i linjeforløb og skulpturmasse. Ud over skulpturen har han beskæftiget sig med tegning, akvarel og maleri. Her ses han i sit atelier med et af de mindre arbejder – i selskab med et større. Fotografiet er desværre skåret over.

Morten Nielsens storebror Niels var også udlært stenhugger fra værkstedet i Frederikssund. Han blev også kunstner, kunstmaler, og har malet flere lokale motiver.

Morten Nielsen deltog i 1957 i en udstilling med lokale kunstnere arrangeret af Frederikssund Kunstforening.

I 1975 deltager Morten Nielsen med to skulpturer i cortenstål i en af Frederikssund Kunstforening arrangeret udstilling af malerier, skulptur og kunsthåndværk på J.F. Willumsens Museum sammen med 27 andre kunstnere. Se katalog. Igen i 1977 deltog han i en udstilling med lokale kunstnere arrangeret af Kunstforeningen.

Morten Nielsen fotograferet i 1976 ved en udstilling i Holte. Foto fra avisen Det Grønne Område.

I 1981 arrangerede Kunstforeningen en udstilling med Morten og Niels Nielsen på J. F. Willumsens Museum. Til udstillingen var udgivet et katalog med præsentation af kunstnerne ved kunsthistorikeren Knud Voss (1929-91), portrætter og tegninger. Morten og Niels Nielsen Frederikssund Kunstforening 1981. Se også Amtsavisens portrætartikel.

De var også begge med ved Frederikssund Kunstforenings udstilling med gamle elever fra Realskolen i anledning af skolens 100års jubilæum i 1989. Til udstillingen blev udgivet et hæfte med præsentation af kunstnerne: Realskolen 100 år kunst af ti gamle elever Kunstforeningen 1989. Se i øvrigt invitation, avisomtaler og værkfortegnelse.

Og de var begge med i 1995 da Frederikssund Kunstforeningen fejrede 50års jubilæum med en udstilling i Langes Magasin med en retrospektiv samling af tolv af Frederikssunds og omegns ældre kunstnere – foruden de to også Thorvald Hagedorn-Olsen, Ove Køser, Povl Larsen, Emanuel Nielsen, Ulf Rasmussen, Gerda Rytter, Hjalte Skovgaard, Ernst Syberg, Povl Søndergaard og Jørgen Wiberg. Morten Nielsen var repræsenteret på udstillingen med et kvindeansigt hugget i granit fra da han var 16 år, og et af sine seneste arbejder, en abstrakt figur støbt i bronze.

Morten Nielsen i selskab med Lis Nielsen, formand for Frederikssund Kunstforening, ved udstillingen i 1995.

Udstilling i Langes Magasin i september med den 75-årige Morten Nielsen med en lille snes skulpturer hovedsagelig i bronze og godt 70 akvareller. Udstillingen var ikke retrospektiv, men viste hans seneste arbejder. Morten Nielsen var til stede ved ferniseringen og på udstillingens sidste dag den 28. september som også var hans fødselsdag. Der skulle være trykt en firefarvet invitation. Frederikssund Private Realskole købte em lille akvarel, og Frederikssund Kommune købte en stor akvarel. Se indbydelse til fernisering – se illustrationen på indbydelsen nedenfor: udateret værk i tusch og vandfarve. Amtsavisen havde dette interview med Morten Nielsen efterfulgt af denne notits – omhandlende et problem med titlen på Morten Nielsens skulptur på torvet, Moderne menneske på historisk grund – som borgmesteren fik løst.

Også i 1995 bragte Jul i Frederikssund side 13-20 en serie artikel om Morten Nielsen, herunder et portræt ved kunstneren ved Lis Nielsen, formand for Frederikssund Kunstforening. Se Morten og Nuggis brev til Lis Nielsen i den anledning.

Morten Nielsen var i 2005 repræsenteret på Frederikssund Kunstforenings 60års jubilæumsudstilling sammen med cirka 30 andre kunstnere – lokale og udefra kommende. Han var repræsenteret med bronzen Liggende kvinde og gipsfiguren Mand/kvinde/hest.

Gravsted

Foto: Gravsted.dk (hs)

Kilder, link og litteratur

https://gravsted.dk/person.php?navn=mortennielsen

Kunstakademiets største Legat givet til ung og  ukendt Billedhugger, 5000 kroner til Morten Nielsen, Berlingske Tidende, 23. marts 1945.

Kunstnerne har nu indset sammenholdets betydning, Morten Nielsen udtaler sig i forbindelse med en kunstner-demonstration, Land og Folk, 19. november 1953.

Ønskedrømmen er en villa – med stor have oveni, reportage fra en have med skulpturer af Moryen Nielsen, Vi Kvinder, 19. juni 1956.

Aktuel symbolik i bibliotekets forhal, skulpturen Den gamle kultur og den junge videnskab opsat i forhallen til Statsbiblioteket i Aarhus, flere omtaler, 1960.

Jeg har nok gaaet paa det skrappeste akademi, portræt af stenhugger-mesterens billedhuggersøn i anledning af ovenstående udsmykning, Georg Andrésen, Aarhus Stiftstidende, 4. juni 1960.

Himmelhunden mellem gammel kultur og ung videnskab, portræt af Morten Nielsen og reportage fra hans arbejde med udsmykningen af Statsbiblioteket i Aarhus, Asbjørn Yde Larsen, et antal socialdemokratiske aviser, januar 1962.

Man kan også blive for begejstret for kunst, artikel og interview i anledning af Morten Nielsens udstilling af skulpturer på Decembristernes udstilling på Den Frie i København, Sorø Amtstidende, 21. marts 1963.

En nervøs skulptur, artikel og interview i anledning af Morten Nielsens udstilling af skulptuter på Decembristernes udstilling på Den Frie i København, Virtus Schade, Berlingske Aftenavis, 2. april 1963.

En general fik had til billedhuggeren, artikel og interview med Morten Nielsen om hans udsmykning af Statsbiblioteket i Aarhus, Demokraten, 21. april 1963

Nordeuropas mest moderne – men det kniber med bøgerne, reportage fra åbning en af Statsbiblioteket i Aarhus, Aarhus Stiftstidende, 18. juni 1963.

Skulptur-afsløring i Frederikssund markerer byens 300års jubilæum, Frederikssund Avis, 23. juni 1965.

Store gaver til Frederikssund på byens 300års jubilæumsdag, 1965 (ukendt avis, udateret).

300 år – kort fortalt, Folkebladet for Frederikssund og Omegn, 24. juni 1965.

De har en Asger Jorn i køkkenet, besøg hos billedhuggeren Morten Nielsen i Holte, Bente Helmer, Søllerød Tidende, 18. januar 1967.

Jern, sære vækster og naturbekendelser, anmeldelser af udstillinger af Robert Jacobsen, Morten Nielsen (billedkunst i kunsthallen i Købmagergade) og Falke Bang, Leo Estvad, Berlingske Aftenavis, 18. januar 1967.

En fødselsdagsskulptur, 50års fødselsdagsportræt, Søllerød Tidende, 23. september 1970.

God måde at demokratisere kunst på, Morten Nielsen deltager i lokal udstilling, Søllerød Tidende, 24. maj 1972.

Billedbogen om Morten Nielsen – Fotografen Bror Benild udgiver billedværk om billedhuggeren i Øverød, Det Grønne Område, 14. juli 1976.

Morten Nielsen fra Holte, Morten Nielsen deltager i lokal udstilling, Det Grønne Område, 6. oktober 1976.

Mennesker må lære hvordan man oplever, 60års fødselsdagsinterview med Morten Nielsen, Det Grønne Område, 23. september 1980.

Barndommens by var livsglad og fuld af ‘gale’ mennesker, dobbeltportræt af kunstnerbrødrene Morten og Niels Nielsen i anledning af en udstilling med de to på J.F. Willumsens Museum arrangeret af Frederikssund Kunstforening, Birger Kristensen, Frederiksborg Amts Avis (sektionsforsiden plus side 27), 14. november 1981.

Godt vækstmotiv, anmeldelse af udstilling i Kunsthallen i Købmagergade, Gunnar Jespersen, Politiken, 9. februar 1987.

Mortens væg overvintrer, udstilling i Roskilde Kunstforening, Palæhaven, udendt avis, 23. september 1993.

Trækker folk til Langes Magasin – Jubilæumsudstillingen har stort besøgstal, Birger Kristensen, Frederiksborg Amts Avis, 7. marts 1995.

Lærte håndværket i sin fars stenhuggeri, Birger Kristensen, Frederiksborg Amts Avis, 27. september 1995.

Morten Nielsen død, nekrolog, Alex Steen, Kunstavisen nr. 7 1998.

Skulptur skinner igen, om rensning af skulpturen Moderne menneske på historisk grund, Lokalavisen Frederikssund, 19. december 2014.

Bilag

I 1981 arrangerede Kunstforeningen en udstilling med Morten og Niels Nielsen på J. F. Willumsens Museum. Til udstillingen var udgivet et katalog med præsentation af kunstnerne ved kunsthistorikeren Knud Voss (1929-91) – her Morten Nielsen:

“Morten Nielsen er rundet af et gammelt kunstnermilieu med stenhuggere og xylografer iblandt.

Selv blev han stenhugger af fag og debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1941 med en statuette af en ung pige med spinkle skuldre og tykke lår. En første abstrakt skulptur, hugget i hvidt marmor i 1944, forblev længe en enlig svale i hans virksomhed der helt frem til begyndelsen af 1960erne var koncentreret om portrætter, pigefigurer og andet af mere naturalistisk karakter i formen. Men efter tyve år med denne naturalisme, drevet ud til det yderste i fattighed i almindelig forstand, går han over til abstraktionen, – og slipper alligevel aldrig helt sit tag i den organiske omverden som motiv. Det vegetative, væksten i planten, det uudviklede i et svulmende bladkim der ligesom er ved at løfte sig ud af sin indespærring, blomstens bøjede kronblade omkring den åbne skål, fugleformer og træk af mennesket er alt en væsentlig part af grundlaget for hans visioner.

Morten Nielsens billedkunst er ligesom et kig ind i naturens forunderlige værksteder hvor energi er opladet og formen spændt til bristepunktet, – et eget intenst liv.”

Kunstnere

Værker

Steder

Diverse